Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
26.10.2017 16:45

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský.

 Spolok tvoria ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium, na ktorých sa vzdelávajú deti od 2 do 18 rokov. Bol založený už v roku 1872 ako dobrovoľná organizácia českej viedenskej menšiny a vyučovanie je tu realizované dvojjazyčne (čeština/slovenčina - nemčina).
     

V súčasnosti sa v 25 triedach pripravuje zhruba 500 žiakov a približne tretina z toho v slovenskom jazyku. Deti navštevujúce školu majú občianstvo SR, a teda nemajú postavenie krajana/člena menšiny žijúcej v Rakúsku.
    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v minulých rokoch spolku učebnice v slovenskom jazyku. Išlo prevažne o šlabikáre, učebnice slovenského jazyka a literatúry. V rozhovore vedenia Školského spolku Komenský so štátnou tajomníčkou rezonovali témy ďalšieho rozvoja školy a jej zviditeľnenie v Rakúsku najmä návštevami vysokých ústavných činiteľov SR.

 

Zdroj: minedu.sk 

Súvisiace články

26.03.2019 08:04

Konferencie Učíme pre život sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov

Konferencia Učíme pre život má za sebou úspešný 11. ročník. Ústredná téma konferencie bola Iné deti – iné školy. Na konferencii sme sa pozreli na to, ako sa menia potreby detí s ohľadom na aktuálny stav spoločnosti. Snažili sm...
15.05.2018 13:37

Ocenení tlmačskí študenti

V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo školské kolo súťaže Túry do literatúry.
13.07.2017 11:48

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy opäť v Londýne

Od septembra 2016 sme pracovali na  projekte Erasmus+ s názvom Get Better Opportunities With Foreign Work Experience. Projekt prebehol podľa plánu. Kandidáti absolvovali pohovory v septembri 2016 a na základe výberového konania...