Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
26.10.2017 16:45

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský.

 Spolok tvoria ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium, na ktorých sa vzdelávajú deti od 2 do 18 rokov. Bol založený už v roku 1872 ako dobrovoľná organizácia českej viedenskej menšiny a vyučovanie je tu realizované dvojjazyčne (čeština/slovenčina - nemčina).
     

V súčasnosti sa v 25 triedach pripravuje zhruba 500 žiakov a približne tretina z toho v slovenskom jazyku. Deti navštevujúce školu majú občianstvo SR, a teda nemajú postavenie krajana/člena menšiny žijúcej v Rakúsku.
    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v minulých rokoch spolku učebnice v slovenskom jazyku. Išlo prevažne o šlabikáre, učebnice slovenského jazyka a literatúry. V rozhovore vedenia Školského spolku Komenský so štátnou tajomníčkou rezonovali témy ďalšieho rozvoja školy a jej zviditeľnenie v Rakúsku najmä návštevami vysokých ústavných činiteľov SR.

 

Zdroj: minedu.sk 

Súvisiace články

14.04.2018 14:18

Slovenskí stredoškoláci ako jediní z Európy postupujú do finále debatnej súťaže v New York City

Spomedzi 158 tímov z celého sveta sa 6-členný tím študentov z LEAF Academy prepracoval do finálneho kola v debatnej súťaži International Public Policy Forum (IPPF). Súťaž prebiehala 5 mesiacov vo forme esejí. Vo finálnom kole 2...
10.04.2018 18:47

Stredoškoláci riešia obnoviteľné zdroje energie

Stredná odborná škola V. P. Tótha v Senici sa aj v tomto školskom roku stane hostiteľom tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor, či znižovania...
12.07.2017 09:21

Deň zdravej výživy na SZŠ v Michalovciach

Koncom júna 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach uskutočnil