Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
26.10.2017 16:45

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský.

 Spolok tvoria ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium, na ktorých sa vzdelávajú deti od 2 do 18 rokov. Bol založený už v roku 1872 ako dobrovoľná organizácia českej viedenskej menšiny a vyučovanie je tu realizované dvojjazyčne (čeština/slovenčina - nemčina).
     

V súčasnosti sa v 25 triedach pripravuje zhruba 500 žiakov a približne tretina z toho v slovenskom jazyku. Deti navštevujúce školu majú občianstvo SR, a teda nemajú postavenie krajana/člena menšiny žijúcej v Rakúsku.
    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v minulých rokoch spolku učebnice v slovenskom jazyku. Išlo prevažne o šlabikáre, učebnice slovenského jazyka a literatúry. V rozhovore vedenia Školského spolku Komenský so štátnou tajomníčkou rezonovali témy ďalšieho rozvoja školy a jej zviditeľnenie v Rakúsku najmä návštevami vysokých ústavných činiteľov SR.

 

Zdroj: minedu.sk 

Súvisiace články

01.03.2018 17:34

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií v školských zariadeniach. Kontrolovaných bolo 1648 štátnych škôl, 147 cirkevných a 183 súkromných. Vyplýva to z Správy o stave a úrovni výchovy v ...
23.04.2019 07:59

V duchu rómskych tradícií

Škola. Vychováva, vzdeláva. Pedagógovia vnášajú do životov svojich žiakov okrem iného i lásku k histórii, tradíciám a kultúre svojho národa.
07.06.2017 08:55

Deň rodiny a školy

Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych  aktivít  detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom...