Späť na zoznam
Školy
Autor: Soňa Kaletová
08.11.2020 17:50

Štofková Dianovská: Na štátnu školskú inšpekciu prichádzam s cieľom školám podať pomocnú ruku, nie ich len kontrolovať

Nové vedenie. Doterajšiu šéfku štátnej školskej inšpekcie Vieru Kalmárovú v kresle vystrieda Alžbeta Štofková Dianovská. Po rokoch práce v školskej praxi prevzala funkciu 1. novembra 2020. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora/inšpektorky je päť rokov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nad rámec svojich povinností vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky hlavnej školskej inšpektorky. A to pod dozorom Asociácie stredných odborných škôl a Združenia základných škôl Slovenska. Doteraz bol tento post obsadený vždy na základe priameho poverenia šéfom rezortu školstva.

„Ďakujem pani Kalmárovej, doterajšej šéfke štátnej školskej inšpekcie, za jej doterajšie vedenie. Mimoriadne oceňujem, kam sa jej podarilo inšpekciu počas jej pôsobenia posunúť. Pevne verím, že budeme spolu naďalej spolupracovať," priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Zároveň je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá.

Nová hlavná školská inšpektorka chce zmeniť nazeranie na inštitúciu a priblížiť ju učiteľskej obci. „Mojím cieľom je zmeniť pohľad na štátnu školskú inšpekciu. Ambíciou je, aby sa na ňu nepozeralo len ako na kontrolný orgán, ale aj poradenský. V pláne máme digitalizáciu celého  procesu tak, aby inštitúcia držala krok s digitalizáciou na školách a školských zariadeniach. Samozrejmosťou bude vzájomný rešpekt medzi školským inšpektorom a kontrolovaným subjektom," ozrejmila svoje plány.

Alžbeta Štofková Dianovská v minulosti pracovala na riadiacich pozíciách v školstve, pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavnej školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: minedu.sk

Súvisiace články

23.05.2017 09:29

Aktívni digitálni občania na OA v Leviciach

Program eTwinning má obrovský potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe a prostredníctvom digitálnych nástrojov využívaných v takomto vzdelávaní podporovať rozvoj spoločnosti a demokracie, pretože dig...
10.04.2018 18:47

Stredoškoláci riešia obnoviteľné zdroje energie

Stredná odborná škola V. P. Tótha v Senici sa aj v tomto školskom roku stane hostiteľom tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor, či znižovania...
29.05.2020 06:57

Termíny a podmienky skúšok na osemročné vzdelávacie programy

Ministerstvo školstva zverejnilo termíny a podmienky skúšok na osemročné vzdelávacie programy a podmienky konania ďalších skúšok na stredných školách