Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
08.07.2020 10:57

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky bola aktívna aj počas pandémie

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky bola aktívna aj počas pandémie v eTwinning projekte STICK TOGETHER IN TIMES OF CORONA - Držme spolu v čase koronavírusu.

28 učiteľov a ich žiaci zo 14 krajín sa zapojili do eTwinning projektu Stick Together in Times of Corona (Držme spolu v čase koronavírusu) v období od 13. 04. 2020 do 30. 06. 2020. Projekt bol zameraný na podporu žiakov k zmysluplnému tráveniu voľného času, vyjadreniu ich pocitov a vymieňaniu si názorov, spoznávaniu nových miest, kultúr a záľub žiakov v tomto náročnom období. Vytvorili sme bezpečný multikultúrny priestor, kde sa každý člen mohol slobodne vyjadriť. Žiaci sa realizovali rôznymi spôsobmi – spevom, hraním na hudobný nástroj, maľovaním, fotografiami, videami, kreslením, tvorbou powerpoint prezentácií alebo napríklad aj varením. Všetky príspevky a produkty práce sa uverejňovali v portáli eTwinning Twinspace a uzatvorenej Facebookovej skupine, kde si ich členovia mohli pozrieť a komentovať.

Jednotlivé fázy projektu boli:

  • 1. fáza – žiaci a učitelia sa predstavili pomocou padletu, vytvorili návrhy na logo projektu a hlasovali o najlepšie logo
  • 2. fáza – žiaci predstavili svoju krajinu, mestá, školy a kultúru pomocou videí, obrázkov, fotografií
  • 3. fáza – žiaci predstavili svoje záľuby, ktorým sa aktívne venujú v čase pandémie koronavírusu

 

Jedným z výsledných produktov je spoločný padlet na ktorom sú všetky práce žiakov a učiteľov – naše sú „Works from Slovak students"

Zapojené žiačky boli z druhého ročníka - Daniela Bartalová a Martina Rusnáková a štvrtého ročníka - Eva Roskóová a Babeta Bieleschová.

 

 

 

Spoločná e-kniha Storyjumper.

Píšu o nás v publikácii „eTwinning v čase pandémie – podpora učiteľov pri dištančnom vzdelávaní"

 

Pomocou eTwinning projektov si žiaci aj učitelia rozvíjajú kľúčové aj IKT kompetencie, jazykové zručnosti a schopnosť spolupracovať. Je to jedinečná šanca pre všetkých naučiť sa niečo nové a zábavné. 

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty

Súvisiace články

27.03.2018 10:09

Základná škola Laborecká má nový bezbariérový vstup

Základná škola Laborecká v Humennom má nový bezbariérový vstup. Škole sa ho podarilo vybudovať vďaka prostriedkom z dotácie v rámci projektu odstránenia bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.
01.05.2018 10:34

Vcítili sa do role prezidenta, aj ľudí na okraji spoločnosti

Téma sociálnych nerovností je na vyučovaní stredných škôl často potláčaná. Projekt Prekročme prahy má napomáhať diskusii v triede, aby sa študenti stávali citlivejšími voči ľudom bez domova.
07.06.2017 08:55

Deň rodiny a školy

Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych  aktivít  detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom...