Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.04.2018 18:47

Stredoškoláci riešia obnoviteľné zdroje energie

Stredná odborná škola V. P. Tótha v Senici sa aj v tomto školskom roku stane hostiteľom tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor, či znižovania emisií v doprave. Tohtoročný už ôsmy ročník celoštátnej súťaže ENERSOL – SK sa bude konať v dňoch 11. a 12. apríla 2018.

ENERSOL – SK je súťaž postavená na súťažných prehliadkach najlepších projektov – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stredoškoláci súťažia v odborno-teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach.

Do celoštátneho kola súťaže postúpilo tento rok 52 žiakov z 22 stredných odborných  škôl z celého Slovenska, ktorí pracovali celkovo na 35 odborných témach. 

Súťažiaci budú obhajovať svoje nápady pred odbornou komisiou v troch kategóriách.

   V prvej, hlavnej kategórii, sa práce zamerajú na témy ako úspora energií, obnoviteľné zdroje a znižovanie emisií v doprave. Súťažiaci musia obhájiť získané informácie o využívaní technológií a materiálov, musia byť schopní interpretovať ich nielen pred verejnosťou, ale i zabezpečiť propagáciu svojich tém aj vo svojom okolí.

   Druhá, tzv. tvorivá kategória, je priestorom, v ktorom sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci s ich učiteľmi a vysokoškolskými pedagógmi. Výsledkom je vytvorenie výrobkov, čo značí, že táto kategória je náročná z časového i materiálového hľadiska.

   Doplnkovou formou súťaže je tretia, propagačná kategória. Jej obsah je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť, kde žiak musí navrhnúť plagát, vyrobiť propagačný predmet, keramiku  a pod. 

Najkreatívnejšie riešenia stredoškolákov v hľadaní alternatívnych zdrojov energií získajú zaujímavé ocenenia a tie, ktoré sa umiestnenia na 1. až 5. mieste majú otvorené brány k účasti na Medzinárodnej konferencii  projektu ENERSOL EU 2018, ktorá sa bude konať v rakúskom Hollabrunne

Zdroj: ŠIOV

Súvisiace články

13.11.2017 09:26

Školy SR: Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej ul. venujú viac ako 40 rokov

Poprad 13. novembra (TASR) – Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za pos...
04.07.2018 21:40

Odovzdávanie vysvedčení v Starej Bystrici

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 29. júna 2018 v Starej Bystrici zúčastnila odovzdávania vysvedčení žiakom Základnej školy s materskou školou. Oficiálne ukončenie školského roka sa konalo na školskom dvore za účasti staro...
14.06.2017 08:48

Letná škola sieťovania 2017

V dňoch 3.7. - 7.7.2017 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Košiciach v Danišovciach uskutoční už jubilejný 10. ročník Letnej školy sieťovania Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach.