Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
05.11.2018 19:48

Študenti UPJŠ LF radili v rámci „Ružového októbra“ ženám, ako odhaliť hrčku v prsníku a prečo myslieť na prevenciu

V poradí štvrtý ročník úspešného podujatia Ružový október zorganizovali v sobotu 27. októbra 2018 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas osvetovej akcie oslovili vyše štyristo návštevníkov košického nákupného centra Aupark, prevažne žien, s ktorými hovorili o správnej technike samovyšetrenia prsníkov, pretože to predstavuje jednoduchú a veľmi účinnú metódu vo včasnej diagnostike.

Na silikónovom modeli prsníka si mohli okoloidúci vyskúšať správnu  techniku samovyšetrenia a objaviť za pomoci hmatu vnútri ukrytú drobnú hrčku imitujúcu nádor. Medici tiež upozorňovali na význam mamografie a dôležitosť pravidelných gynekologických prehliadok. 

„Štvrtý ročník podujatia Ružový október prekonal naše očakávania, pretože záujem rozprávať sa s nami o prevencii prejavilo až 403 návštevníkov nákupného centra. Samozrejme, že šlo prevažne o ženy, ale debatovalo s nami aj viacero mužov, ktorí sa zaujímali o prevenciu pre svoje polovičky. Všetkých zúčastnených sme oboznámili s dôležitosťou preventívnych prehliadok a teoreticky, ale aj prakticky, sme im vysvetlili techniku samovyšetrenia prsníkov, ktorú si mohli ihneď vyskúšať na modely prsníka. Poskytli sme im aj informačné brožúry o tejto problematike a na znak solidarity s onkologickými pacientami sme každému pripli ružovú stužku," hovorí spoluorganizátorka podujatia, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Lucia Hanušínová. 

Osvetová akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice sa konala od 10. do 18. hodiny a zapojilo sa do nej 14 študentov všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ. Okrem medikov na nej participovala aj gynekologička MUDr. Barbora Kuncová z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice, ktorá poskytla záujemcom odborné konzultácie.

„Za vydarenú akciu chcem veľmi pekne poďakovať doktorke Barbore Kuncovej, našim partnerom a sponzorom, ktorými bola Liga proti rakovine, Občianske združenie Amazonky, nákupné centrum Aupark shopping centre, Spolok medikov mesta Košice a ďalšie študentské organizácie IFMSA, SloMSA a SCORE. Pochopiteľne, veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným študentom," dodáva v mene organizátorov Lucia Hanušínová. 

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk 

         RNDr. Jaroslava Oravcová


 

Súvisiace články

19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“  v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Š...
29.10.2017 17:06

Novozámocké základné a stredné školy získali ocenenia na Klobfeste

Na novozámockom Klobfeste získali ocenenia aj novozámocké základné a stredné školy
16.04.2018 11:30

Zručnosti žiakov SOŠ Medzilaborce má možnosť vyskúšať aj verejnosť

Praktické zručnosti študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach má možnosť vo výcvikových dielňach vyskúšať aj verejnosť. K dispozícii sú tu kaderníčky, automechanici i stolári.