Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
05.11.2018 19:48

Študenti UPJŠ LF radili v rámci „Ružového októbra“ ženám, ako odhaliť hrčku v prsníku a prečo myslieť na prevenciu

V poradí štvrtý ročník úspešného podujatia Ružový október zorganizovali v sobotu 27. októbra 2018 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas osvetovej akcie oslovili vyše štyristo návštevníkov košického nákupného centra Aupark, prevažne žien, s ktorými hovorili o správnej technike samovyšetrenia prsníkov, pretože to predstavuje jednoduchú a veľmi účinnú metódu vo včasnej diagnostike.

Na silikónovom modeli prsníka si mohli okoloidúci vyskúšať správnu  techniku samovyšetrenia a objaviť za pomoci hmatu vnútri ukrytú drobnú hrčku imitujúcu nádor. Medici tiež upozorňovali na význam mamografie a dôležitosť pravidelných gynekologických prehliadok. 

„Štvrtý ročník podujatia Ružový október prekonal naše očakávania, pretože záujem rozprávať sa s nami o prevencii prejavilo až 403 návštevníkov nákupného centra. Samozrejme, že šlo prevažne o ženy, ale debatovalo s nami aj viacero mužov, ktorí sa zaujímali o prevenciu pre svoje polovičky. Všetkých zúčastnených sme oboznámili s dôležitosťou preventívnych prehliadok a teoreticky, ale aj prakticky, sme im vysvetlili techniku samovyšetrenia prsníkov, ktorú si mohli ihneď vyskúšať na modely prsníka. Poskytli sme im aj informačné brožúry o tejto problematike a na znak solidarity s onkologickými pacientami sme každému pripli ružovú stužku," hovorí spoluorganizátorka podujatia, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Lucia Hanušínová. 

Osvetová akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice sa konala od 10. do 18. hodiny a zapojilo sa do nej 14 študentov všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ. Okrem medikov na nej participovala aj gynekologička MUDr. Barbora Kuncová z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice, ktorá poskytla záujemcom odborné konzultácie.

„Za vydarenú akciu chcem veľmi pekne poďakovať doktorke Barbore Kuncovej, našim partnerom a sponzorom, ktorými bola Liga proti rakovine, Občianske združenie Amazonky, nákupné centrum Aupark shopping centre, Spolok medikov mesta Košice a ďalšie študentské organizácie IFMSA, SloMSA a SCORE. Pochopiteľne, veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným študentom," dodáva v mene organizátorov Lucia Hanušínová. 

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk 

         RNDr. Jaroslava Oravcová


 

Súvisiace články

04.10.2017 18:55

Spojili príjemné s užitočným

Návšteva divadla má svoje čaro a význam. Divadlo ponúka divákom umelecký zážitok, počas ktorého máme možnosť spolu s hercami sa vžiť do deja sledovanej hry. Návšteva divadla je považovaná za niečo nevšedné, kedy svojim oblečení...
05.02.2018 18:51

Prírodovedecká fakulta umožní nazrieť do nových a zrekonštruovaných priestorov

Pre návštevníkov je pripravený bohatý program, ktorého súčasťou sú Alumni Space – diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií
05.11.2018 19:52

Zábavné experimenty zaujali nadané deti

„Čarovanie“ s vodou sa stalo predmetom stretnutia členov Klubu nadaných detí z Prešova. Náučné a zábavné vodné experimenty uspokojili fyzikálnu zvedavosť.