Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.11.2018 16:54

Študenti v Banskej Bystrici sa o štúdium prevádzky dopravy zaujímajú

Študenti nadstavbového štúdia mali možnosť vypočuť si aktuálne problémy dopravcov z praxe vďaka prednáškam zástupcov ČESMAD Slovakia. Okrem toho sa dozvedeli viac o mýtnom systéme a Dohovore TIR.

Spojená škola SOŠ automobilová v Banskej Bystrici je odbornou školou, ktorá spája učivo s praxou. Študenti tak môžu získať nielen teoretické, ale i praktické skúsenosti. Práve viac z praxe v oblasti cestnej dopravy sa mohli dozvedieť viac študenti nadstavby 1. a 2. ročníka počas prednášky, ktorú si pre nich pripravilo Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v priestoroch Spojenej školy SOŠ automobilovej v Banskej Bystrili konal odborný seminár pre študentov nadstavbového štúdia odboru Dopravná prevádzka na tému cestná doprava, mýto a colné záležitosti.

Prepojiť štúdium s praxom sa v tento deň podarilo zástupcom Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktorí porozprávali študentom o problémoch a výzvach slovenských dopravcov, minimálnych mzdách v Európe. K cestnej doprave patrí neodmysliteľne aj mýto, a tak si študenti vypočuli všetko o mýtnom systéme a ako mýto na Slovensku funguje v praxi.

Posledným blokom bola prednáška o Dohovore TIR, ako vznikol systém TIR, základné piliere, karnety TIR, nekorektné prepravy TIR, colné dlhy a mnohé iné cenné informácie.

Spomínaná škola si záujem študentov o štúdium na ich nesťažuje. „Nemáme problém s náborom študentov. Žiaci k nám idú za vzdelaním aj z iných regiónov. Náš internát je plne obsadený, máme ubytovaných 124 študentov a približne 20 študentov je ubytovaných aj na iných internátoch. Takmer 150 študentov z iných regiónov prišlo študovať na našu školu," hovorí riaditeľ Spojenej školy  v Banskej Bystrici Ján Žuffa. 

Spojená škola v Banskej Bystrici spája tri školy, pričom SOŠ automobilová je tou hlavnou, ktorá združuje 294 žiakov, ďalej sem patrí SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania

Práca vodiča kamiónu je náročná aj podľa riaditeľa Žuffu. Dopravcovia zas hovoria o tom, koľko profesionálnych vodičov na trhu chýba. Podľa združenia ČESMAD je to až 2 500 vodičov nákladných vozidiel. ČESMAD však vidí zmysel vo vzdelávaní mladých aj v tomto odbore. 

Záujem o túto oblasť medzi mladými v regióne je. Podľa Žuffu si žiaci informácie o škole vyhľadávajú na internete, toto odvetvie ich zaujíma. „My našim študentom ponúkame odborné vzdelanie s praxou, vlastné dielne a odborné učebne a skutočne im máme čo ponúknuť," hovorí Ján Žuffa. 

Po odbornej časti si študenti mohli pred budovou školy pozrieť aj špeciálne vozidlo asistenčnej služby ČESMAD Slovakia, ktoré si dopravcovia volajú v prípade nehody ich vozidla.

Združenie si cení záujem mladých o oblasť dopravy a zároveň upozorňuje na to, že je veľmi dôležité budovať práve u mladých ľudí vzťah k doprave. Rovnako upriamiť ich pozornosť na témy, ktoré ČESMAD Slovakia za posledné obdobie otvorilo aj v rámci legislatívy.

Spracovala:

Mgr. Martina Baumann,

hovorkyňa ČESMAD Slovakia

Súvisiace články

14.10.2019 11:04

Nie iba spomienky, ale aj skutočnosť a niečo pre budúcnosť

Keď príde životné jubileum, tak táto skutočnosť nás nabáda k tomu, aby sme bilancovali, čo nám priniesol čas a život v ňom. Život to nie je iba prechádzanie rokov, ale aj obohacovanie životných skúseností a pracovných myšlienok...
25.01.2018 10:53

V okrese Hlohovec nie je ani jedna súkromná či cirkevná stredná škola

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nemajú v okrese Hlohovec konkurenciu v súkromných ani v cirkevných zariadeniach.