Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.11.2018 16:54

Študenti v Banskej Bystrici sa o štúdium prevádzky dopravy zaujímajú

Študenti nadstavbového štúdia mali možnosť vypočuť si aktuálne problémy dopravcov z praxe vďaka prednáškam zástupcov ČESMAD Slovakia. Okrem toho sa dozvedeli viac o mýtnom systéme a Dohovore TIR.

Spojená škola SOŠ automobilová v Banskej Bystrici je odbornou školou, ktorá spája učivo s praxou. Študenti tak môžu získať nielen teoretické, ale i praktické skúsenosti. Práve viac z praxe v oblasti cestnej dopravy sa mohli dozvedieť viac študenti nadstavby 1. a 2. ročníka počas prednášky, ktorú si pre nich pripravilo Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v priestoroch Spojenej školy SOŠ automobilovej v Banskej Bystrili konal odborný seminár pre študentov nadstavbového štúdia odboru Dopravná prevádzka na tému cestná doprava, mýto a colné záležitosti.

Prepojiť štúdium s praxom sa v tento deň podarilo zástupcom Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktorí porozprávali študentom o problémoch a výzvach slovenských dopravcov, minimálnych mzdách v Európe. K cestnej doprave patrí neodmysliteľne aj mýto, a tak si študenti vypočuli všetko o mýtnom systéme a ako mýto na Slovensku funguje v praxi.

Posledným blokom bola prednáška o Dohovore TIR, ako vznikol systém TIR, základné piliere, karnety TIR, nekorektné prepravy TIR, colné dlhy a mnohé iné cenné informácie.

Spomínaná škola si záujem študentov o štúdium na ich nesťažuje. „Nemáme problém s náborom študentov. Žiaci k nám idú za vzdelaním aj z iných regiónov. Náš internát je plne obsadený, máme ubytovaných 124 študentov a približne 20 študentov je ubytovaných aj na iných internátoch. Takmer 150 študentov z iných regiónov prišlo študovať na našu školu," hovorí riaditeľ Spojenej školy  v Banskej Bystrici Ján Žuffa. 

Spojená škola v Banskej Bystrici spája tri školy, pričom SOŠ automobilová je tou hlavnou, ktorá združuje 294 žiakov, ďalej sem patrí SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania

Práca vodiča kamiónu je náročná aj podľa riaditeľa Žuffu. Dopravcovia zas hovoria o tom, koľko profesionálnych vodičov na trhu chýba. Podľa združenia ČESMAD je to až 2 500 vodičov nákladných vozidiel. ČESMAD však vidí zmysel vo vzdelávaní mladých aj v tomto odbore. 

Záujem o túto oblasť medzi mladými v regióne je. Podľa Žuffu si žiaci informácie o škole vyhľadávajú na internete, toto odvetvie ich zaujíma. „My našim študentom ponúkame odborné vzdelanie s praxou, vlastné dielne a odborné učebne a skutočne im máme čo ponúknuť," hovorí Ján Žuffa. 

Po odbornej časti si študenti mohli pred budovou školy pozrieť aj špeciálne vozidlo asistenčnej služby ČESMAD Slovakia, ktoré si dopravcovia volajú v prípade nehody ich vozidla.

Združenie si cení záujem mladých o oblasť dopravy a zároveň upozorňuje na to, že je veľmi dôležité budovať práve u mladých ľudí vzťah k doprave. Rovnako upriamiť ich pozornosť na témy, ktoré ČESMAD Slovakia za posledné obdobie otvorilo aj v rámci legislatívy.

Spracovala:

Mgr. Martina Baumann,

hovorkyňa ČESMAD Slovakia

Súvisiace články

10.04.2018 18:47

Stredoškoláci riešia obnoviteľné zdroje energie

Stredná odborná škola V. P. Tótha v Senici sa aj v tomto školskom roku stane hostiteľom tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor, či znižovania...
20.06.2019 16:39

Najlepšie znalosti o 2. svetovej vojne majú žiaci zo ZŠ Levická vo Vrábľoch

Celoslovenským kolo vyvrcholila minulý týždeň v Banskej Bystrici súťaž žiakov základných škôl Medzníky 2. svetovej vojny. Jej vyhlasovateľom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, pričom záverečné kolo súťaže organizač...
11.07.2017 09:29

Vzdelávací projekt SAP akadémia absolvovalo ďalších 66 študentov

Už tretí akademický rok mali študenti košických vysokých škôl možnosť zúčastniť sa na SAP akadémii. Vzdelávací program SAP akadémia sídli na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a študentom ponúka vzdelávanie v 4 kurzoch: S...