Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.04.2018 10:42

Študentom popradského „starého gympla“ ide karta

Iste nikoho netreba presviedčať o tom, že kvalita študentov (a teda vlastne školy) sa zisťuje pri ich vzájomnej konfrontácii. Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade, ktoré nikto z miestnych nenazve inak ako „starý gympel“, práve z takýchto porovnávaní vychádza so vztýčenou hlavou.

Medailové pozície jeho žiakov na okresných kolách predmetových olympiád sú takmer samozrejmosťou. V tomto školskom roku však popradskí „starogympláci" zaznamenávajú aj úspechy na vyšších fórach.

_____

Šesť prvenstiev v krajských kolách a s tým spojených postupov na celoslovenské finále je výsledok, aký by zdobil ktorúkoľvek školu. Záber je široký – jazyky, biológia, dejepis... 

_____

Sextánka osemročného štúdia Katarína Krupková v tomto školskom roku ovládla aj celoštátne finále olympiády v anglickom jazyku. Nebol to jej prvý triumf vo finálovej fáze. Pred tromi rokmi dominovala ešte medzi žiakmi základných škôl, tentoraz to bolo v kategórii 2A. Vzácny kov z celoštátnych kôl predmetových olympiád priviezol aj druhák Matej Zámečník, ktorý v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády B-kategórie skončil tretí. Na ďalších zlatých medailistov z krajských kôl finálové súboje ešte len čakajú.  

Pred pár dňami výrazne zažiarila štvrtáčka Nela Gloríková. Ako víťazka Festivalu vedy a techniky AMAVET reprezentovala Slovensko na súťažnej prehliadke Vernadsky National Contest 2018 v Moskve. Svojou prácou Predikácia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe dokazujúcou a potvrdzujúcou klimatické zmeny spôsobované globálnym otepľovaním na starom kontinente zaujala aj porotu zostavenú z odborníkov z Ruskej akadémie vied a prestížnych ruských univerzít.

______

Domov sa vrátila s diplomami laureátky tohto prestížneho podujatia, diplomom za najkvalitnejšiu interdisciplinárnu štúdiu (biológia – environmentalistika) a za najlepšie pripravený prezentačný stánok! To je úspech, ktorý ide výrazne nielen za hranice školy, mesta či kraja, ale celého Slovenska!

______
   

Je za tým veľa práce – sledovania, zaznamenávania, vyhodnocovania. Ale stálo to za to!" skromne zhrnula výsledky svojej dvojročnej práce, ktorá jej priniesla medzinárodné ocenenie. 

Ale úspechy študentov popradského „starého gympla" prichádzajú nielen v predmetových olympiádach či výskumných súťažiach, ale aj v iných oblastiach. Tretiačka Lenka Šlosáriková sa popri škole venuje spevu. Dôkazom, že to robí naozaj výnimočne dobre, je jej postup na medzinárodné kolo súťaže Spievam po francúzsky, ktoré sa v máji uskutoční v Banskej Bystrici.

Výrazný kvalitatívny nárast zaznamenali aj recitátori, ktorí ovládli okresné kolo tradičného Hviezdoslavovho Kubína a budú začiatkom mája o postup do celoslovenského finále bojovať na krajskom kole. To už majú za sebou recitátori inojazyčných textov. V rámci súťaže Jazykový kvet postúpili do celoštátneho finále dvaja sólisti a jeden súbor divadla poézie.

Ešte začiatkom marca im Slovenský olympijský výbor udelil honor Najlepšia škola Prešovského samosprávneho kraja v oblasti športu. Zaslúžili si ho za víťazstvo v súťaži Olympijské festivaly Slovenska, za športové aktivity v mimoškolskej činnosti, ale aj výsledky v športových súťažiach organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na „kukučínke" študuje až 22 mládežníckych a jeden seniorský reprezentant Slovenska v individuálnych i kolektívnych športoch. 

Je evidentné, že Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade sa postupne etabluje medzi špičkovými školami (nielen!) Prešovského kraja. Už tretí rok je najžiadanejšou školou PSK. Jeho slogan je veľavravný: „Sme škola, ktorá vás naučí myslieť." Úspechy jeho žiakov sú dôkazom, že to nie sú len prázdne slová.

PaedDr. Zdeno Suchý

 

Súvisiace články

29.12.2017 15:22

Na Tilgnerke sa učíme teóriu v praxi

Každý, kto len frfle na svet okolo seba a kritizuje ho, mal by sa zamyslieť nad otázkou: ,,Čo ja robím pre tento svet, pre túto spoločnosť, aby som ju zmenil?“ Pesimisti iste namietnu, že jeden človek nič nezmení a spoločnosť a...
11.05.2018 09:26

Úklady a láska

Dňa 2. 5. 2018 sa stretli žiaci 9. A a 9. B triedy zo ZŠ Hany Zelinovej v nezvyčajnú hodinu a na nezvyčajnom mieste.
25.11.2017 08:30

Rektor STU udelil ocenenia Študent roka

Bratislava – Rektor STU každoročne oceňuje študentov roka. Tento rok tak urobil včera (tj. v stredu 22. novembra 2017).Medzi ocenenými sú študenti s najlepšími študijnými výsledkami, študenti s najlepšími vedeckými výstupmi, to...