Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
13.07.2017 11:48

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy opäť v Londýne

Od septembra 2016 sme pracovali na projekte Erasmus+ s názvom Get Better Opportunities With Foreign Work Experience. Projekt prebehol podľa plánu. Kandidáti absolvovali pohovory v septembri 2016 a na základe výberového konania bolo vybraných 15 účastníkov stáže v Londýne.

Foto: Mgr. Katarína Šoltésová

Približne od októbra prebiehala príprava žiakov po jazykovej a kultúrnej stránke pobytu. Účastníci a koordinátori vyplnili dokumenty potrebné pre spolupracujúcu a sprostredkujúcu organizáciu ADC College, hosťujúce organizácie a pre vlastnú organizáciu. Účastníci mali zabezpečenú cestu, poistenie, ubytovanie, stravu, pracovné miesto na vykonanie stáže a pripravený voľnočasový program. Na hodnotenie  a uznanie stáže sme použili kreditový systém ECVET a certifikáty (Certifikát ADC College a Europass Mobility). Pred odchodom na stáž žiaci absolvovali školenie o bezpečnosti a konverzáciu s Američanom (Zach Wroblewski), ktorý bol na pracovnej stáži na Slovensku a od augusta 2016 učil na Gymnáziu v Krompachoch.

V deň odchodu na stáž 18. 6. 2017 sme sa stretli pri Mestskom úrade v Krompachoch o 1:30 hod. kde nás už čakal autobus, ktorý nás zaviezol na letisko do Košíc. Z Košíc sme odlietali o 6:00 hod. na letisko London – Luton. Tam nás tiež čakal autobus z ADC College, ktorý nás odviezol pred sprostredkujúcu organizáciu, kde už čakali zástupcovia z rodín, ktorí si prebrali účastníkov podľa ubytovania. Prvý deň pobytu mali žiaci možnosť spoznať svoju prijímajúcu rodinu, oboznámiť sa s pravidlami bývania a pozrieť si blízke okolie. V ďalšie dni už boli pracovne nasadení. Najprv absolvovali školenie v ADC College o dopravnom systéme v Londýne a priradenom pracovnom mieste. A potom spoznávali Londýn z pohľadu pracujúceho človeka. Žiaci boli umiestnení v rôznych firmách od charitatívnych obchodov, cez knižnice až po špecializované predajne a servis PC a elektroniky a vykonávali pracovnú činnosť v súlade s ich odborom štúdia.

Cez víkend sme mali možnosť navštíviť Múzeum Madame Tussauds, London Eye pozrieť si tradičné pamiatky – Buckingham Palace, Houses of Parliament, Big Ben, British Museum, Museum of London, St. Paul´s Cathedral, Tower Bridge, Tower of London a mnohé iné historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti. V piatok 30. 6. 2017 absolvovali účastníci mobility certifikáciu v ADC College, kde im boli odovzdané pamätné certifikáty o absolvovaní stáže, Europass Mobility a zároveň v práci dostali referencie a kredity ECVET, ktoré im vysielajúca inštitúcia – škola uznala za absolvovanú prax v zahraničí.

Domov sme odlietali 1. júla 2017 z letiska London Luton o 21:55 hod. ​Dopravu z letiska Košice zabezpečila vysielajúca organizácia Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Dopravu na a z letiska Luton zabezpečuje prijímajúca sprostredkujúca organizácia ADC College.

Sme nesmierne radi, že práve náš projekt Národná agentúra v roku 2016 schválila a týmto sme mohli poskytnúť vybraným účastníkom plnohodnotnú pracovnú stáž a voľnočasové zážitky financované zo zdrojov EÚ, na ktoré nikdy nezabudneme. Keďže niektorí účastníci patria do skupiny znevýhodnených, sami by si takúto stáž s jej celým obsahom určite nemohli dovoliť zaplatiť. Preto apelujeme na stredné odborné školy - zapájajte sa do podobných projektov a dajte možnosť svojim žiakom zažiť svet na vlastnej koži a získať množstvo cenných skúseností.

 

Text a foto: Mgr. Katarína Šoltésová

Galéria

Súvisiace články

27.10.2017 14:00

Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program

Teplička nad Váhom – V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stred...
22.05.2017 09:47

Ďalší ročník projektu Botanikiáda sa bude venovať rastlinným privandrovalcom

V termínoch 17., 24. a 31. mája 2017 sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutočnia turnusy regionálneho kola projektu Botanikiáda. Projekt vznikol pred 8 rokmi a je venovaný žiakom piateho ročníka a učiteľom biológie na z...