Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
28.05.2018 09:12

Teplické gymnázium nesie čestný názov po Mikulášovi Galandovi

Jedno z prvých gymnázií na Slovensku sídlilo v Kláštore pod Znievom. Jeho pokračovateľom je gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach. Vzdelávacia inštitúcia v tamojšej mestskej časti Horné Rakovce si zakladá na rodinnej atmosfére, športe či informatike.

Spojená škola v Horných Rakovciach funguje vo svojej terajšej podobe od roku 2008. Jej organizačnými zložkami sú Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) s prvým stupňom a Gymnázium Mikuláša Galandu so štvorročnou a osemročnou formou štúdia. Gymnázium vzniklo v roku 1970, čiže o dva roky si pripomenie 50. výročie. "Hrdí sme na to, že sme pokračovateľom kláštorského gymnázia. Zlúčením kláštorských a teplických tried vznikla jedenásťročná škola, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1959," načrtol riaditeľ školy Igor Arvensis. 

Gymnázium nesie čestný názov po maliarovi Mikulášovi Galandovi od roku 2003. "Je to náš slávny rodák, ktorého si pripomíname i tým, že máme vystavené jeho diela na chodbách školy. Samozrejme, nie sú to originály," priblížil riaditeľ. 

Školu podľa neho navštevujú nielen deti z Turčianskych Teplíc a okolitých obcí, ale i z Koštian, Martina či Kláštora pod Znievom. "My sme oproti Martinu, keď to porovnám s ostatnými gymnáziami, menšie gymnázium. Niektorým deťom a rodičom vyhovuje, keď je prostredie rodinné. Ja ako riaditeľ poznám každého žiaka po mene. Výchovná stránka u nás tým, že je menej detí a môžeme sa im aj individuálne venovať, je kvalitatívnejšie na tom trošku lepšie ako na väčších gymnáziách. Veľa detí a ich rodičov je spokojných, preto aj podporili petíciu na záchranu gymnázia," vysvetlil. 

Riaditeľ sa snaží, aby deti z MŠ prechádzali na ZŠ a potom i na gymnázium. Deti z prvého stupňa ZŠ chodia do priestorov gymnázia i na telocvik či informatiku. ZŠ sa môže pochváliť i rozvíjaním tradícií. "Pani učiteľka Gabriela Očkajová založila Lúčik, ktorý rozvíja tradície folklóru, a to tam asi najviac dominuje. Sme prepojení i so základnou umeleckou školou, deti sú tak vďaka tomu veľmi umelecky zdatné. Majú i rozšírené vyučovanie telesnej výchovy," ozrejmil. 

Žiaci gymnázia sa učia i ruštinu, finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu či globálne a rozvojové vzdelávanie, škola má tiež navýšené hodiny informatiky. "My sme kedysi aj mali zameranie na informatiku, čo teraz nie je. V rámci našej školy máme aj program ECDL, v rámci ktorého maturanti dostávajú certifikát alebo vodičák na počítač. V dnešnej dobe to má veľký význam, lebo keď sa robia výberové konania hlavne na inžinierov, znalosť počítačov dominuje. Žiaci to aj využívajú," ozrejmil riaditeľ školy. 

Škola má tiež veľa športových krúžkov, na cvičenie detí využívajú telocvičňu, posilňovňu, chlapci a dievčatá sa však učia i v chemickom laboratóriu, v priestoroch gymnázia sídli i jazyková škola. 

Materskú školu navštevuje v súčasnosti 60 detí, na prvom stupni základnej školy je 55 žiakov a na gymnázium chodí 180 chlapcov a dievčat. "Detí nám pribúda, pretože roky predtým sme mali menší počet žiakov. Ohľadom osemročného gymnázia je situácia komplikovanejšia, lebo päťpercentná kvóta (v rámci novely školského zákona, pozn. TASR) nám nedovolila otvoriť prímu v budúcom školskom roku. Situácia sa v rámci mesta však rieši," dodal Arvensis. 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

11.12.2018 18:10

Didaktické i estetické

Jedným z moderných trendov súčasného životného štýlu je racionálna výživa založená na báze zeleniny. Tak, ako sa zvyšuje sortiment jedál z nej pripravovaných, taktiež sa rozširuje aj jej pestovanie po stránke druhovej a odrodov...
23.04.2019 07:59

V duchu rómskych tradícií

Škola. Vychováva, vzdeláva. Pedagógovia vnášajú do životov svojich žiakov okrem iného i lásku k histórii, tradíciám a kultúre svojho národa.
28.05.2018 08:56

V Moste pri Bratislave majú novú materskú školu a telocvičňu

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka 24.5.2018 v obci Most pri Bratislave slávnostne otvorili nové priestory elokovaného pracoviska materskej školy a novú školskú telocvičňu.