Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.05.2018 09:04

Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Policajt

Väčšina chlapcov má už v najútlejšom veku v otázke budúceho povolania jasno. Ak to nie je smetiar, s istotou vedia, že budú policajtmi. V ich predstavách dominuje zastavovanie áut alebo prenasledovanie zlodejov. Možno aj žiaci zo ZŠ na Komenského 23 by toto zamestnanie podobne zovšeobecnili. Avšak vďaka ďalšiemu z ochotných rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú tvoji rodičia? odhalili novú dimenziu tohto povolania, v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove.

Vďaka Miškovmu ockovi, pánovi Vladislavovi Hüblerovi, rolu učiteľa tohto netradičného vyučovania prebral pes. Spolu so svojimi psovodmi, teda policajtmi určenými na výcvik a vedenie služobného policajného psa, nám objasnili prácu, ktorú možno iba povrchne poznáme z nadnesených situácii televíznych seriálov. Kým rola známeho Rexa, ponúka predstavu policajného psa zvládajúceho takmer všetky zásahy, v skutočnosti je každý predurčený na niečo iné, podľa daných predpokladov. Základom je však výcvik policajného psa.

Viete v čom spočíva  motivácia? Ako nám predviedli bardejovskí psovodi počas prvej ukážky, gro výcviku spočíva v hre. Aj vďaka nej zvládne pes výcvik základných povelov, dôležitý pre jeho ovládateľnosť a neskoršie aj špecifický výcvik, na ktorý sa svojimi charakterovými vlastnosťami najviac hodí. To už však policajní psovodi prestriedali ďalšieho psieho zverenca, ktorý nám prišiel demonštrovať vyhľadávanie drog. Počas tohto procesu neúnavne pobehoval a hľadal dobré skrytú psychotropnú látku, až do momentu zaľahnutia, bez akéhokoľvek štekotu.

Týmto vyslal svojmu pánovi signál nálezu. Vážnosť situácie a kvalitu výcviku potvrdilo aj to, že nezareagoval ani na možnosť obľúbenej hry. Vycvičené  psy vyhľadávajú nielen rôzne omamné látky, ale tiež výbušniny, strelivo, dokonca falošné bankovky.  Rovnako úspešne  vykonávajú pachovú identifikáciu osôb i záchranárske práce. Keďže sami osebe vzbudzujú rešpekt, nikto z nás by nechcel byť aktérom ich zásahu.

Zvlášť po ďalšej ukážke, kedy sme sledovali akciu voči páchateľovi, samozrejme simulovanom, v špeciálnom ringo obleku. Akú intenzitu sily vyvinie pes počas reálneho zásahu, sme si, našťastie, mohli iba predstaviť z opisu skúsených psovodov. Nič však nemení na skutočnosti, že všetkým akciám predchádza neustály výcvik, denno-denná práca psovodov a ich psích zverencov. Aj vďaka ich spoločnému úsiliu a akciami, pri ktorých úspešne spolupracovali, sa jeden z bardejovských policajných psovodov môže hrdiť zaslúženým ocenením bývalým ministrom vnútra.

Počas tejto skvelej hodiny sme takmer paralyzovaní absorbovali množstvo cenných informácií a poznatkov. No najviac to, čo bolo nevypovedané, ale vycítené – silný vzťah psovoda a psa, puto, ktoré sa tvorí rokmi a neustáva. O tom aký silný dojem zanechala táto hodina aj u našich druhákov dokazuje aj ich následné skupinové spracovanie témy v triede. Ich charakteristiku povolania netvorili iba slová pomáhať a chrániť. Prevládalo v nej poznanie, že policajt je tým, kto neváha riskovať svoj i život najvernejšieho psieho priateľa,  pre záchranu života kohokoľvek z nás. 

PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
ZŠ na Komenského 23 v Bardejove

Súvisiace články

27.10.2017 14:00

Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program

Teplička nad Váhom – V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stred...
25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne...
27.03.2018 10:09

Základná škola Laborecká má nový bezbariérový vstup

Základná škola Laborecká v Humennom má nový bezbariérový vstup. Škole sa ho podarilo vybudovať vďaka prostriedkom z dotácie v rámci projektu odstránenia bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.