Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
19.04.2018 09:44

Trnavská univerzita ocenila najlepšie eseje gymnazistov

Téme To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy bol venovaný 5. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií. Jej vyhlasovateľmi sú Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) a občianske združenie (OZ) Schola Philosophica. V stredu vyhlásili jej víťazov.

"Odborná porota udelila dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta," informoval za organizátorov z TU Andrej Démuth.

Najlepšie bola ohodnotená esej Márie Demkovej z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach s názvom Viete si predstaviť... a esej Romana Pikulíka z Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave Role of Imaginings in Our Lives.

Na druhom mieste sa umiestnil Andrej Jurga z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch s esejou Kreativita, jedinečná ľudská vlastnosť.

Tretie miesto patrí Kláre Ligačovej a Jánovi Pastorekovi v Gymnázia v Turzovke za esej Ako ľudia sa stále o niečo usilujeme a Samuelovi Havranovi zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ceste v Bratislave za esej Esencia, hnací motor.
 

Porota podľa Démutha hodnotila odbornú, obsahovú i jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie zohľadňovalo aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. "S radosťou konštatujeme, že množstvo a kvalita prihlásených prác sa z roka na rok zvyšujú, čo dokumentuje záujem mladých ľudí o kreatívne i kritické písanie," uviedol. Výhercovia získali knihy OZ a tiež  možnosť zúčastniť sa na týždňovej stáži na katedre filozofie.

Zdroj: TASR
 

Súvisiace články

05.02.2018 18:51

Prírodovedecká fakulta umožní nazrieť do nových a zrekonštruovaných priestorov

Pre návštevníkov je pripravený bohatý program, ktorého súčasťou sú Alumni Space – diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií
03.07.2017 08:31

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť pocestujú na „služobnú cestu“

Obchodná akadémia v Lučenci podala vo februári 2017 žiadosť o grant na zahraničnú odbornú stáž pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov.
16.04.2018 11:30

Zručnosti žiakov SOŠ Medzilaborce má možnosť vyskúšať aj verejnosť

Praktické zručnosti študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach má možnosť vo výcvikových dielňach vyskúšať aj verejnosť. K dispozícii sú tu kaderníčky, automechanici i stolári.