Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
23.01.2018 16:18

Trnavská univerzita pozýva na Deň otvorených dverí

Trnavská univerzita (TU) pripravila na stredu 24. januára Deň otvorených dverí (DOD).

Všetkých päť jej fakúlt predstaví potenciálnym uchádzačom o štúdium možnosti, ktoré škola ponúka. 

Filozofická fakulta TU prichádza s viacerými prednáškami pedagógov jednotlivých katedier. Od 9.30 do 13.30 h si môžu nielen uchádzači o štúdium, ale aj široká verejnosť vypočuť okrem iných rozprávanie Vladimíra Rábika z katedry histórie o Tajomstvách vatikánskeho archívu, Miroslavy Daňovej z katedry archeológie o Pani prsteňov či Martina Klusa z katedry politológie na tému Ja som Európska únia. Záujemcovia si budú môcť podľa prodekana fakulty Erika Hrnčiarika pozrieť aj aktuálne archeologické nálezy študentov fakulty či zmerať si svoje IQ. 

Právnická fakulta ponúka možnosť stretnutia s jej vedením, diskusiu s pedagógmi o študijných programoch a vedeckej činnosti, o možnosti absolvovať časť štúdia v zahraničí. Na Pedagogickej fakulte budú pripravení od 9. do 14. hodiny študijní poradcovia jednotlivých študijných programov, ktorí stredoškolákom rozhodujúcim sa o svojich ďalších krokoch ukážu priestory a podajú detailnejšie informácie o možnostiach. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sa bude záujemcom venovať od 9. do 15.30 hodiny. Okrem informácií od garantov jednotlivých odborov si budú môcť prezrieť takisto priestory fakulty a v prípade záujemcov o štúdium zdravotníckych odborov aj pracoviská v trnavskej nemocnici. Program DOD na Teologickej fakulte (TF), ktorá sídli v Bratislave, sa začne o 16. hodine prednáškou dekana Miloša Lichnera o tom, prečo študovať práve na tejto škole a po nej sa uskutoční vernisáž Umenie na TF TU. 

____________

V súčasnosti na TU študuje 4716 študentov, z toho v rámci bakalárskeho v dennej forme 2354, magisterského 997 a doktorandského 63. Zostatok je v externej forme štúdia. Podľa hovorcu Jozefa Žuffu pre akademický rok 2017/2018 prišlo na TU 3590 prihlášok, na štúdium sa zapísalo 1808 študentov, z nich tretina na Pedagogickú fakultu. "Očakávame, že tento rok bude podobný," uviedol pre TASR Žuffa. Štúdium na TU absolvovalo od jej vzniku v roku 1992 dovedna 32.313 študentov.

 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučova...
12.02.2020 18:05

Jubilujúca ACVČ SR má už 20 rokov.

Z príležitosti tohto jubilea sa konala 29. 1. 2020 konferencia 20 rokov Asociácie CVČ SR. Je členom
07.10.2019 08:41

YouTuber MOON spôsobil v KND-čku eufóriu

Silné emócie a euforické stavy prežili deti z prešovského Klubu nadaných detí . Hviezdu kanálu YouTube mohli vidieť, zažiť a počuť naživo. Medzi svojich talentovaných fanúšikov prišiel aj s ochrankou. MOON prezradil čosi o sebe...