Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
19.10.2018 09:37

V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel.

Plánujú ho odborníci zo Slovenskej technickej univerzity a z East China Normal University

  • Najľudnatejšie mesto Číny - Šanghaj (25 mil. obyv.) plánuje ďalší rozvoj. 
  • Nové centrum Šanghaja bude na Chongming Island. 
  • Musí rešpektovať princípy eko a smart cities. Ako, to je v rukách vedcov. 
  • V Šanghaji preto 12. 10. 2018 otvoria  spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pod vedením ECNU a STU. 
  • Chongming Island sa stane „živým laboratóriom" urbanistov. 

 

„Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu," hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity. 
    

profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity


Rozvoja Šanghaja na tomto ostrove dostávajú do rúk odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie  zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU). Tí s podporou excelentných pracovísk z Činy a Európy - členov novej Čínsko-Európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pracujú na integrácii najmodernejších konceptov do modelu rozvoja ostrova Chongming.

STU a ECNU spolupracujú už 12 rokov, spoluorganizujú letné univerzity, medzi univerzitami prebieha výmena pedagógov, vedcov a študentov. Profesor Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na ECNU. Rovnako pracovisko SPECTRA Centra Excellencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite otvorilo brány pre vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych kolegov pod vedením prof. Junxianga Li. 

Spoločný výskum univerzít sa zameriava na ekosystémové služby a smart udržateľný rozvoj miest. Pozoruhodné výsledky majú v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, overované vo veľkých čínskych aglomeráciách a slovenských mestách, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení. Ako uviedol prof. Junxiang Li: „vytvorenie spoločného pracoviska ECNU a STU v Šanghaji vnímajú ako prirodzené pokračovanie spolupráce a šancu inštitucionalizovať nielen prepojenia medzi čínskym a európskym výskumným prostredím,  ale aj medzi výskumom a praxou mestského rozvoja".

Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacero princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia,  rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neuro-fuzzy sociálno ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.


„Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési „živé laboratóriá". V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghai, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme," hovorí doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.

Chongming Island má viac ako 700 - tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2.  Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie" v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c'-ťiang, predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta. 

Oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu je súčasťou veľkolepých osláv 1 400 výročia vytvorenia ostrova 10.-12. októbra 2018. 

Súvisiace články

13.09.2017 09:13

Pozývame na film Dancer o Sergeiovi Poluninovi, na ktorom sa tento legendárny tanečník zúčastní osobne

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR prináša všetkým školám a školským zariadeniam pozvánku na premietanie filmu Dancer o legendárnom svetovom tanečníkovi Sergeiovi Poluninovi za jeho účasti priamo v Slovenskom ná...
23.12.2017 12:22

D. Kubín: Zničené strechy na MŠ Na Sihoti a ZUŠ I. Ballu vymenilo mesto za nové 

Dolný Kubín – Mesto Dolný Kubín opravilo v uplynulých mesiacoch strechy na Materskej škole (MŠ) Na Sihoti a Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Ivana Ballu. Celková investícia samosprávy do rekonštrukčných prác sa vyšplhala na 21.0...
03.09.2018 09:36

Talianom sa na Slovensku páči

Pre poľnohospodárov je charakteristické, že počas leta musia intenzívne pracovať, pretože vegetačné obdobie je na vrchole. Vzdelávacie inštitúcie zase pracujú v prázdninovom režime, ale niektoré ho využívajú na vzdelávanie práv...