Späť na zoznam
Školy
Autor: ucn
23.04.2019 07:59

V duchu rómskych tradícií

Škola. Vychováva, vzdeláva. Pedagógovia vnášajú do životov svojich žiakov okrem iného i lásku k histórii, tradíciám a kultúre svojho národa.

Nie je to inak ani na Špeciálnej základnej škole na ulici Obrancov mieru  v Detve. V tomto školskom roku bol na škole zrealizovaný už druhý ročník tzv. Týždňa rómskej kultúry.
Začalo sa to všetko v pondelok, 8. apríla, v deň, ktorý je uznaný ako Medzinárodný deň Rómov.
A v tento pondelok si žiaci na špeciálnej škole vypočuli im známe i neznáme fakty o pôvode, histórii, tradíciách a remeslách Rómov, a o pôvodnom spôsobe ich života.

Druhý deň bol venovaný rómskym remeslám. V dielňach, do ktorých boli žiaci rozdelení sa pracovalo s drevom – rezbáčilo, vyrábali sa papierové ruže do vlasov, pracovalo sa s hlinou a pieklo sa tradičné rómske jedlo, bokole.

Tretí deň bol deň výtvarný. Žiaci maľovali, kreslili. Na výkres dali všetko to, čo sa spája so životom Rómov. Oheň, tanec, ruže, vozy, kolesá. Výstava, ktorá je inštalovaná vo vestibule školy hýri všetkými farbami.

Štvrtý deň bol zameraný na literatúru a krásu slova. V tento deň na besedu do školy prišiel spisovateľ a novinár pán Branislav Oláh. Prečítal žiakom svoju autorskú rozprávku, porozprával sa s nimi, motivoval ich do ďalšej usilovnej práce. Pán Oláh je človek hodný nasledovania a na škole všetky p. učiteľky veria, že je pre žiakov školy príkladom.

Piaty deň, deň hudobný. Na piatok sa všetci v škole veľmi tešili. Škola bola plná rómskych krojov, farebných sukien i vyšívaných vestičiek. P. učiteľky i žiaci v krojoch spievali rómsku hymnu, vypočuli si najznámejších rómskych hudobníkov, sami žiaci, pred kolektívom celej školy, predviedli svoje hudobné vystúpenia. Spievalo a tancovalo sa. A na záver sa žiaci naučili spievať pieseň Paš o Paňori od známej českej speváčky Věry Bílej.

Týždeň bol krásny, týždeň bol farebný, týždeň bol plný aktivít. A všetci na Špeciálnej základnej škole na ulici Obrancov mieru v Detve vedia, že v jeho tradícii budú pokračovať i o rok.
Ak by Vás zaujímalo, ako to na škole vyzeralo, pozrite si facebookovú stránku školy. Je plná fotografií a videí.

Mgr. Gabriela Fuňáková, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, Detva

 

Súvisiace články

21.10.2018 21:02

Neopísateľná zábava malých majstrov s farbami jesene

Nádherné farby jesene fascinovali prešovské nadané deti k umeleckým dielam. Žltá, oranžová, červená, či hnedá sa dostali do popredia neopísateľnej hry farieb jesenných listov.
27.04.2018 10:12

Školský výlet alebo netradičné vyučovanie?

Školská výučba môže mať mnoho podôb. Overenou pravdou je, že vedomosti umocnené zážitkom si žiaci osvoja rýchlejšie a aj si ich dlhšie pamätajú. Učivo o včele a jej význame je súčasťou učebných osnov prírodovedy na základných š...
14.11.2017 13:30

Americký teológ získal čestný doktorát Univerzity Komenského

BRATISLAVA - Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis v USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu...