Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
26.03.2018 09:50

V Rumunsku po anglicky s našimi učiteľmi

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom je od roku 2016 zapojená v medzinárodnom projekte ErasmusPlus s názvom „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn English – HWTALE), ktorý v sebe zahŕňa nielen mobilitu žiakov, ale aj pedagógov.

Pracovné stretnutie pedagógov z partnerských škôl sa tentokrát uskutočnilo v dňoch 4. – 10. marca 2018 v rumunskom mestečku Husi. Už v skorých ranných hodinách sa naši dvaja pedagógovia – Mgr. Andrej Neuschl a PhDr. Ondrej Halás, PhD. – vydali na dlhú púť do Rumunska (mimochodom... trvala až cca 17 hodín). Po ubytovaní sa v miestnom hoteli Cantemir v neskorých večerných hodinách boli iste radi, že si aspoň nakrátko zdriemnu... veď pondelok už klopal na dvere.

V pondelok sa na základe vopred pripraveného programu zvítali s kolegami a kolegyňami z Poľska, Rumunska, Španielska a Portugalska, nasledovalo oficiálne privítanie pani Marinelou Vasilescu, riaditeľkou Colegiul Acricol „Dimitrie Cantemir" v Husi, a potom sa všetci pustili do práce. 

Cieľom stretnutia bolo vyučovanie rumunských žiakov na hodinách geografie, občianskej náuky, telesnej výchovy a biológie. To prebiehalo s využitím vyučovacej metódy CLIL, modernej didaktickej techniky a mobilných telefónov.

 

 

 

Vyučovacie hodiny postupne viedli pedagógovia zo všetkých partnerských krajín. Podľa spätnej väzby žiakov bolo vidieť, že jednotlivé učivá boli efektívne a zaujímavo podané. Následne sa partneri denne stretali, aby si vymieňali postrehy ohľadom kvality vyučovania, pričom možno konštatovať, že všetci zúčastnení pedagógovia odučili svoje hodiny na vynikajúcej úrovni. 
V stredu prebehlo vyučovanie telesnej výchovy, ktorú viedli nami vyslaní kolegovia. Skonštatovali, že sa im pripravené aktivity podarilo zrealizovať úspešne, pričom si žiaci tento spôsob vzdelávania nevedeli vynachváliť. Po cvičeniach nasledovalo testovanie, ktoré malo overiť, či si novú slovnú zásobu osvojili. Aj tento test dopadol úspešne, čomu sa všetci veľmi tešíme.

 

 

 

Počas týždňa absolvovali všetci prítomní workshopy zamerané na využívanie platforiem/systémov/programov vo výučbe anglického jazyka a na vytváranie metodických listov s využitím metódy CLIL.

A mimochodom, aby sa však nepísalo len o práci, naši kolegovia počas voľného času nezabudli navštíviť i miestne kultúrne a historické pamiatky v meste Husi i okolí.

V piatok sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie dosiahnutých cieľov tohto pracovného stretnutia a odovzdanie certifikátov o účasti v projekte. A nasledovala sobota - opäť skorý ranný budíček a opäť tých cca  1600 km po cestách i vo vzduchu.

Záverom možno skonštatovať, že celý program i aktivity na hodinách a mimo vyučovania hodnotia naši kolegovia veľmi veľmi pozitívne, bolo to obohacujúce po stránke jazykovej (angličtina, angličtina, angličtina, sem-tam aj tá rumunčina), pracovnej (hlavne ak ide o využitie rôznych metód, prístupov a aktivít kolegov z partnerských zahraničných škôl), ľudskej (poznávanie nových ľudí, zvykov) i oddychovej (dostatok voľného času na spoznávanie okolitých krás a kultúry). 

Ondrej Halás
 

Galéria

Súvisiace články

14.05.2018 09:08

Návšteva na strednej odbornej škole vo Fínsku

Existuje niekoľko druhov šťastia. V učiteľskom živote ním určite je možnosť vidieť, cítiť a zažiť fínsku školu na vlastnej koži. Traja učitelia Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra takéto šťastie mali vďaka projektu Erasmus+.
07.06.2017 08:55

Deň rodiny a školy

Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych  aktivít  detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom...