Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
01.05.2018 10:34

Vcítili sa do role prezidenta, aj ľudí na okraji spoločnosti

Téma sociálnych nerovností je na vyučovaní stredných škôl často potláčaná. Projekt Prekročme prahy má napomáhať diskusii v triede, aby sa študenti stávali citlivejšími voči ľudom bez domova.

Študenti bratislavského gymnázia, zapojení do projektu Prekročme prahy, počúvajú a diskutujú o ľuďoch bez domova na triednickej hodine. Napriek tomu, že do osnov občianskej náuky patria témy ako občan a spoločnosť, hlbšia diskusia na sociálne témy môže byť pre neplnoletých veľmi citlivá. Práve preto si Dorota Gvozdjáková, autorka projektu, ktorý realizuje ako súčasť štúdia na Sokratovom inštitúte, prizvala do triedy sociálnych pracovníkov z praxe. 

Sociálni pracovníci z nízkoprahovej nocľahárne svätého Vincenta De Paul pripravili niekoľko aktivít a prednášok, ktoré otvorili v triede dialóg. Jednu z aktivít uvádza sociálny pracovník Jakub: „každý dostane náhodne na kartičke jednu rolu a pokúsi sa predstaviť si život tejto osoby".

Žiaci postupne prevezmú rolu prezidenta, slobodnej matky, úspešného podnikateľa, fyzicky znevýhodneného občana alebo občana menšinovej národnosti. Jakub následne číta výroky, pri ktorých ak študenti súhlasia, urobia krok vpred.

Nasleduje krátka reflexia a sociálni pracovníci aktivitu zakončia skutočným príbehom klienta ich centra. 

Aj sami študenti vravia, že ľudí bez domova stretávajú. Stretávajú však najmä tých „viditeľných", ktorých je menšina. Podľa odhadov je v Bratislave až 4000 ľudí bez domova. 

„Ak som sa s človekom bez domova nikdy dlhšie nerozprávala, vytváram si predstavy, ktoré môžu byť veľmi zavádzajúce. Je dôležité si uvedomiť, že máme stereotypné nazeranie", hovorí Gvozdjáková. Práve priamy kontakt, možnosť klásť otázky a osobný príbeh dokáže sprostredkovať študentom pochopenie a vcítenie sa do života ľudí bez domova. Emocionálny presah môže formovať nielen študentov. 

„Scitlivovania sa netreba báť. Stačí urobiť prvý krok, napríklad vo svojom vyjadrovaní pojem ´bezdomovec´ nahradiť pojmom ´človek bez domova´. Aj takto im môžeme dať pocítiť ľudskosť, pretože byť človekom bez domova je prechodný stav a nie je nemenný", uzatvára autorka projektu. 

Prekročme prahy má ambíciu pokračovať ako projekt s dlhodobejšou spoluprácou aj v ďalšom školskom roku. 

 

Súvisiace články

10.07.2019 13:14

Gymnazisti z Námestova vytvorili vlastnú spoločenskú hru.

Využili technológiu 3D tlače
13.04.2018 19:36

Víťazom Olympiády ľudských práv sa stal Tomáš Ťapák z trstenského gymnázia

Jubilejný 20. ročník Olympiády ľudských práv (OĽP), ktorý od stredy (11.4.) do piatka hostilo Omšenie pri Trenčianskych Tepliciach, pozná svojich víťazov.
04.09.2018 18:39

Mimoriadne obľúbený Klub nadaných detí Prešov otvára svoje brány

Klub nadaných detí vzdeláva v Prešove žiakov rôznymi mimoškolskými aktivitami. Účelom Klubu nadaných detí v Prešove je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov....