Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.03.2018 09:24

Vedomostná súťaž „Sociálno - politické otázniky"

Na Fakulte sociálnych vied, Katedre sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave sa uskutočnila zaujímavá súťaž pod názvom „Sociálno - politické otázniky". Bola určená študentom stredných škôl v Slovenskej republike.

Samotná súťaž sa realizovala ako pilotný projekt a pozostávala z dvoch kôl. V nich si študenti preverili svoje vedomosti z oblasti sociálnej politiky Slovenskej republiky a  Európskej únie.

Prvé kolo bolo v januári priamo na stredných školách, tu sa do písania esejí zapojilo 310 študentov. Témy boli aktuálne a vybrať si mohli nasledovné:

 • Ľudia bez domova
 • Sociálna pomoc štátu človeku v ohrození
 • „ Rómska otázka - stály problém
 • Futbalové chuligánstvo
 • Ľudia so zdravotným postihnutím a spoločnosť
 • Nezamestnanosť ako sociálny jav v súčasnosti
 • Masová migrácia v EÚ
 • Chudoba ako sociálny fenomén v spoločnosti
 • Starnutie spoločnosti
 • Politika trhu práce
 • Komparácia vybraných krajín EÚ s dôrazom na sociálnu politiku
 • Ľudské práva a ich dodržiavanie
 • Násilie v rodinách

Po odoslaní esejí nasledovalo 6. februára 2018 v poradí druhé kolo, ktoré prebiehalo na Katedre sociálnych služieb a poradenstva  FSVUCM v Trnave. Zúčastnilo sa ho 9 študentov, ktorí najlepšie obstáli v rámci prvého kola na svojich stredných školách. Súťaž  pokračovala z písania testu a realizácie modelových situácií. Hodnotiaca komisia si všímala prejav a znalosti študentov, čo po skončení objektívne vyhodnotila.

V rámci prvého ročníka súťaže sa celkovým víťazom stal Matej Drdák z Bilingválneho gymnázia v Žiline, ktorý si svoju cenu odniesol v podobe bicykla. Na druhom mieste sa umiestnil Marián Bellay, taktiež z Bilingválneho gymnázia v Žiline, získal notebook. Tretie miesto patrilo Viktórii Holejovej z Gymnázia arm. generála L. Svobodu v Humennom. Jej cena bola mobilný telefón.

 

 

 

Ostatní súťažiaci boli taktiež odmenení hodnotnými cenami. Celú súťaž garantovala pani doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD, ktorá je vedúcou Katedry sociálnych služieb a poradenstva  FSV UCM v Trnave. Je zároveň gestorkou samotnej myšlienky realizácie súťaže. Pozitívne ohlasy a hodnotenia, ako i prejav spokojnosti zo strany pedagógov stredných škôl, ktorí prišli so svojimi študentmi, je prínosom a podnetom, aby bola priaznivá spolupráca aj v ďalších ročníkoch súťaže. 

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

FSV Katedra sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave
 

Súvisiace články

16.10.2018 19:44

Deň Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy...
05.12.2017 18:00

PREZIDENT: Vymenoval nových profesorov, apeloval na kvalitu školstva

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska dnes vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta SR. "Som rád, že sa pri tomto slávnostnom ústavnom akt...
06.02.2018 12:26

Olympiáda a iné projekty v anglickom jazyku na Gymnáziu Hansa Selyeho s vjm Komárno

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už tradične podporuje a pomáha rozvíjať jazykové zručnosti talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája do olympiády v anglickom jazyku.