Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.03.2018 09:24

Vedomostná súťaž „Sociálno - politické otázniky"

Na Fakulte sociálnych vied, Katedre sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave sa uskutočnila zaujímavá súťaž pod názvom „Sociálno - politické otázniky". Bola určená študentom stredných škôl v Slovenskej republike.

Samotná súťaž sa realizovala ako pilotný projekt a pozostávala z dvoch kôl. V nich si študenti preverili svoje vedomosti z oblasti sociálnej politiky Slovenskej republiky a  Európskej únie.

Prvé kolo bolo v januári priamo na stredných školách, tu sa do písania esejí zapojilo 310 študentov. Témy boli aktuálne a vybrať si mohli nasledovné:

 • Ľudia bez domova
 • Sociálna pomoc štátu človeku v ohrození
 • „ Rómska otázka - stály problém
 • Futbalové chuligánstvo
 • Ľudia so zdravotným postihnutím a spoločnosť
 • Nezamestnanosť ako sociálny jav v súčasnosti
 • Masová migrácia v EÚ
 • Chudoba ako sociálny fenomén v spoločnosti
 • Starnutie spoločnosti
 • Politika trhu práce
 • Komparácia vybraných krajín EÚ s dôrazom na sociálnu politiku
 • Ľudské práva a ich dodržiavanie
 • Násilie v rodinách

Po odoslaní esejí nasledovalo 6. februára 2018 v poradí druhé kolo, ktoré prebiehalo na Katedre sociálnych služieb a poradenstva  FSVUCM v Trnave. Zúčastnilo sa ho 9 študentov, ktorí najlepšie obstáli v rámci prvého kola na svojich stredných školách. Súťaž  pokračovala z písania testu a realizácie modelových situácií. Hodnotiaca komisia si všímala prejav a znalosti študentov, čo po skončení objektívne vyhodnotila.

V rámci prvého ročníka súťaže sa celkovým víťazom stal Matej Drdák z Bilingválneho gymnázia v Žiline, ktorý si svoju cenu odniesol v podobe bicykla. Na druhom mieste sa umiestnil Marián Bellay, taktiež z Bilingválneho gymnázia v Žiline, získal notebook. Tretie miesto patrilo Viktórii Holejovej z Gymnázia arm. generála L. Svobodu v Humennom. Jej cena bola mobilný telefón.

 

 

 

Ostatní súťažiaci boli taktiež odmenení hodnotnými cenami. Celú súťaž garantovala pani doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD, ktorá je vedúcou Katedry sociálnych služieb a poradenstva  FSV UCM v Trnave. Je zároveň gestorkou samotnej myšlienky realizácie súťaže. Pozitívne ohlasy a hodnotenia, ako i prejav spokojnosti zo strany pedagógov stredných škôl, ktorí prišli so svojimi študentmi, je prínosom a podnetom, aby bola priaznivá spolupráca aj v ďalších ročníkoch súťaže. 

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

FSV Katedra sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave
 

Súvisiace články

25.12.2017 18:48

ROBOHRANIE 2018 – musíte byť pri tom

Začiatok roka 2018 bude opäť patriť mladým šikovným ľuďom, ktorí okrem základných školských povinností baví robiť aj niečo navyše, sú zvedaví, tvoriví a plní nápadov. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univ...
14.05.2018 09:04

Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Policajt

Väčšina chlapcov má už v najútlejšom veku v otázke budúceho povolania jasno. Ak to nie je smetiar, s istotou vedia, že budú policajtmi. V ich predstavách dominuje zastavovanie áut alebo prenasledovanie zlodejov. Možno aj žiaci...
15.12.2017 18:44

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.