Späť na zoznam
Školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
29.09.2020 14:19

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka adaptačné vzdelávanie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka záujemcom adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – pre pozície školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca.

 

V prípade, že potrebujete zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca, môžete využiť ponuku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku uvedenú na nasledovnom linku: 

https://vudpap.sk/formular-na-adaptacne-vzdelavanie/. 

Uveďte údaje o zamestnancovi, ktorý bude účastníkom adaptačného vzdelávania. V prípade viacerých zamestnancov vyplňte pre každého prihlášku zvlášť.Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie súčasne ponúka vzdelávanie v ďalších programoch:

1/ Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii

Chcete kariérne rásť a zároveň prispieť k vyššej kvalite práce iných? Zlepšite si svoje kompetencie v oblasti supervíznej činnosti, rozvíjajte svojich kolegov a kolegyne a podieľajte sa tak na zlepšení systému školstva. Toto vzdelávanie Vám ponúka možnosť získať teoretické a praktické zručnosti v používaní supervízie. Certifikát z akreditovaného vzdelávania v rozsahu 240 hodín prezenčne počas dvoch rokov, zapísanie do zoznamu supervízorov Vzdelávanie financované prostredníctvom národného projektu „Štandardy" (vrátane ubytovania počas vzdelávania) Rast a rozvoj pre ďalšiu kariéru – supervízia je metódou dobrej praxe.

Vzdelávanie v supervízii pozostáva z 240 hodín prezenčne, ktoré prebehnú v rozmedzí dvoch rokov vo forme desiatich modulov – trojdňových stretnutí. Vzdelávanie otvárame vo viacerých kolách, ďalšie kolo otvárame vo februári 2021.

2/ Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Prostredníctvom vzdelávacieho programu budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s kariérovým poradenstvom a výchovou. Cieľom je prostredníctvom účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Inovačné vzdelávanie je financované z národného projektu a je v rozsahu 50 hodín – 32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax. Ďalšia uzávierka prihlášok je 31. decembra 2020.

Zdroj: minedu.sk 

Súvisiace články

17.10.2017 13:21

Dokázali, že budúci ekonómovia vedia aj variť.

Prvý ročník Dni klobás a tradičných špecialít v Podhájskej bol úspešný aj pre žiakov Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorí si priniesli zo súťaží vzácne ocenia.
22.03.2018 16:34

Stredoškoláci predstavili v Košiciach nápady pre inteligentnú domácnosť

V Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa v rámci súťaže Navrhni svoj Gadget (NaGa) vo štvrtok predstavili študenti so svojimi nápadmi. Do prvého ročníka sa prihlásilo 17 stredoškolských projektov.
11.04.2017 21:02

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk  rokoval  so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v Nemecku Janou Buchovou a so zástupkyň...