Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
08.11.2019 13:10

Výstava obrazov Marty Fuňákovej v Skalici

Za účasti početného publika bola v Galérii u františkánov v Skalici v piatok 18. októbra 2019 slávnostne otvorená výstava obrazov bývalej pedagogičky výtvarného odboru skalickej Základnej umeleckej školy Mgr. Marty Fuňákovej.

Doteraz sme na výstavách poznali výtvarnú tvorivosť jej početných žiakov a absolventov najrôznejšieho veku, z ktorých viacerí s úspechom pokračovali v ďalšom štúdiu na stredných, ale aj vysokých umeleckých školách  a na fakulte architektúry.  Je to výsledok dobrej tvorivej  pohody a medziľudských vzťahov na výtvarnom odbore ZUŠ v Skalici, či už medzi pedagógmi, žiakmi alebo  ich rodičmi a priateľmi školy. 

Práve dnes máme  nevšednú možnosť bližšie poznať vlastnú maliarsku tvorbu Marty  Fuňákovej na jej vôbec prvej samostatnej výstave. Marta Fuňáková pochádza zo Skalice, kde aj trvalo žije.  Jej púť za umením začína na základnej škole u známeho skalického učiteľa výtvarnej výchovy Pavla Furstenzellera. V rokoch 1955 – 1958 študovala v Skalici a maturovala v roku 1959 v Bratislave na vtedajšej Strednej pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl. V Skalici jej poskytol základy výtvarného zobrazenia skutočnosti, najmä v oblasti zátišia, hodonínsky akademický maliar Karel Novák, ktorý svojim študentom vtipným spôsobom sprostredkoval aj širšie teoretické poznanie výtvarného umenia.  

Svoju pedagogickú dráhu v odbore výtvarná výchova – ruský jazyk začína na umiestnenku v roku 1959 – 1961 na základnej škole na Kysuciach v Oščadnici. Potom sa vracia do rodnej Skalice, kde v rokoch 1961 – 1972 učí na 2. základnej škole na Mallého ulici, pričom v 60. rokoch diaľkovo študuje spomínanú aprobáciu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave u profesorov A. Szalontaya, R. Hanusa a H. Hyllovej. Následne v rokoch 1972 – 1994 učí na Strednej zdravotnej škole a opäť diaľkovo študuje na Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch 1982 – 1985 u profesorov J. Jelenáka a Felixovej, kde si systematicky prehĺbila štúdium najmä výtvarnej výchovy.  

Svoje úspešné, celkovo úctyhodné 54-ročné pedagogické pôsobenie zavŕšila Marta Fuňáková na už spomínanom výtvarnom odbore ZUŠ v Skalici v rokoch 1994 až 2013.  Tu sa stretla s deťmi, ktoré prišli do školy z vlastného záujmu a presvedčenia popri svojom doobedňajšom základnom vzdelávaní. Aj po odchode do dôchodku Marta Fuňákoá vedie výtvarné združenie seniorov, sústredených pri stredisku Evanjelickej diakonie v Skalici, ktorí už majú za sebou aj prvú spoločnú výstavu v Galérii u františkánov v Skalici. 

Prítomná  individuálna výstava šesťdesiatichtroch obrazov Marty Fuňákovej poukazuje na jej dominantný vzťah k farbe a kontrastnému riešeniu farebnej obrazovej plochy. Je to vcelku charakteristická ženská maľba, ktorá sa snaží vyvolaľ emocionálnu, citovú reakciu v pôsobení na návštevníka výstavy. Východiskom jej maliarskeho prejavu sa stáva škvrna, ktorej farebnosť moduluje do celej plejády tónov a valérov s cieľom dosiahnutia požadovanej ľahkosti a bezprostrednosti vo vyjadrení jej pocitov. Ďalej ju uchvacuje línia, ktorá organizuje a vymedzuje celú kompozíciu do štylizovaných, dekoratívne vyznievajúcich plôch rôznych farieb a štruktúr, či už  sýtych kontrastných alebo monochrómnych, aj geometrickej proveniencie.

V oblasti obsahového posolstva Fuňákovej obrazov dominuje symbolika  a alegória, pričom má rada inotaj a tajomstvo, ktoré ju privádzajú aj k abstraktnejším prístupom v maliarskom vyjadrení. Ďalším obsahovým faktorom u autorky je prítomnosť ženského elementu s vyjadrením špecifickej energie ženy, ktorá sa vizuálne prejavuje v  námetoch najmä rôzne stvárneného ženského portrétu osobitne prítomného v cykle interpretácie znamení zvieratníka. Tu použila zvláštnu techniku pokrčeného papiera  potlačeného farbou valčekom.

Ďalším významovým okruhom maliarky je prírodný svet rastlín, vegetácie, ktorý je niekedy personifikovaný, inokedy si všíma aj ekologický aspekt ochrany prírody, pričom sa objavujú v jej tvorbe aj biblické inšpirácie. Zaznamenávame aj inšpirácie maskami alebo piesňami, pričom kresba sa u nej stáva vlastne prvým impulzom pre vznik  výslednej maľby. 
Výstava potrvá do 22. novembra 2019.

                                .                          PhDr. Štefan Zajíček    
 

Súvisiace články

13.05.2019 10:23

Žiakov čakajú prijímacie skúšky na stredné školy

Dňa 13. mája a vo štvrtok 16. mája 2019 sa po celom Slovensku konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38 700 deviatakov, prijímacie skúšky okrem toho absolvuje aj ...
10.06.2018 14:34

Cibuľa bola ako školský polrok

Pri analyzovaní školského roka zisťujeme, že i za polročné obdobie sa dá nadobudnúť veľa vedomostí a praktických zručností. Tieto požiadavky vzdelávacích štandardov sa dajú spojiť v rámci výučby teoretických odborných predmetov...