Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
24.06.2019 11:43

Xcell nie je Excel – poskytuje vedomosti naživo

Blížiaci sa koniec školského roka mnohých žiakov po opustení lavíc láka odísť do prírody a pozorovať v nej život. Ak by ste zašli do SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Trnave, tak nenájdete opustené lavice iba štvrtákov, maturantov, ale i žiakov nižších ročníkov.

Tí práve teraz vykonávajú odbornú individuálnu prax nielen v poľnohospodárskych subjektoch, veterinárnych klinikách alebo ambulanciách, ale i v iných zaujímavých spoločnostiach majúcich vzťah k prírode. Takouto spoločnosťou je i Xcell Slovakia Breeding Services s.r.o., zaoberajúca sa riadenou reprodukciou raticovej zveri. Túto v prípade spoločnosti nevidia žiaci iba v lesoch, či na poliach, ale priamo pri farmovom chove.

 

Muflónčatá pri materskej starostlivosti a kvalitnej výžive rastú ako z vody

Výsledky používaných biotechnologických metód je možné na vlastné oči vidieť v oplôtkoch, na pasienkoch, pretože sa pri matkách jeleníc a muflónic pohybujú ich ratolesti. Kochanie sa darmi prírody a umom chovateľa by pre výchovno-vzdelávací proces a samozrejme i odbornú prax nepostačovalo. Treba je odborne pracovať i pri zabezpečovaní podmienok chovateľského prostredia pre jednotlivé vekové kategórie zvierat. V nich prvé miesto zaberá výživa a kŕmenie a preto žiaci hodnotia kvalitu a úživnosť pasienkových porastov, pri ktorých sa logicky dozvedajú i o pôvode a pôsobení „mastných fľakov" na kvalitu a hygienu pasienkového porastu. Nemenej významné je i oboznamovanie sa s uplatňovaním prikrmovania jadrovým krmivom, hlavne využitím ovsa, nielen iba ako pohotovostného zdroja energie, ale i stimulátora činnosti predžalúdka, mliečnej žľazy matiek, či podporovateľa rastu kvalitnej srsti.

 

Pasienkové mastné fľaky

Nakoľko sa inovácie uplatňujú nielen v technickom priemysle, ale i vo výžive divo žijúcich zvierat, tak sa žiaci mali možnosť dozvedieť i o využití inovácií pri výrobe doplnkových kŕmnych zmesí pre jelene, do ktorých sa pridávajú i invázne rastliny. Tie sa nielen takto redukujú pri ochrane pôvodnej flóry, ale zároveň dokážu zvyšovať kondíciu zvierat.

Zavádzaním inovatívnych metód do vyučovacieho procesu sa pri práci s IKT často využíva program Excel, ale v rámci inovácie predmetu odborná prax veľmi vhodným pracoviskom sa pre nás stala spoločnosť Xcell.

Ján Piešťanský
SOŠPaSV Trnava

Súvisiace články

20.06.2018 15:30

Čítaj, aby si žil!

Dňa 14.júna 2018 sa v Rožňave konala konferencia venovaná čitateľskej gramotnosti.
29.10.2017 12:36

Škola v Dolnom Dubovom sa sťahovala už do tretej budovy

Dolné Dubové - Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v Dolnom Dubovom pri Trnave sídli už na svojom treťom mieste. Kým v 19. storočí sa dolnodubovské deti učili v prebudovanej fare a od roku 1930 v dvojtriednej škole, v ...
25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne...