Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
24.06.2019 11:43

Xcell nie je Excel – poskytuje vedomosti naživo

Blížiaci sa koniec školského roka mnohých žiakov po opustení lavíc láka odísť do prírody a pozorovať v nej život. Ak by ste zašli do SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Trnave, tak nenájdete opustené lavice iba štvrtákov, maturantov, ale i žiakov nižších ročníkov.

Tí práve teraz vykonávajú odbornú individuálnu prax nielen v poľnohospodárskych subjektoch, veterinárnych klinikách alebo ambulanciách, ale i v iných zaujímavých spoločnostiach majúcich vzťah k prírode. Takouto spoločnosťou je i Xcell Slovakia Breeding Services s.r.o., zaoberajúca sa riadenou reprodukciou raticovej zveri. Túto v prípade spoločnosti nevidia žiaci iba v lesoch, či na poliach, ale priamo pri farmovom chove.

 

Muflónčatá pri materskej starostlivosti a kvalitnej výžive rastú ako z vody

Výsledky používaných biotechnologických metód je možné na vlastné oči vidieť v oplôtkoch, na pasienkoch, pretože sa pri matkách jeleníc a muflónic pohybujú ich ratolesti. Kochanie sa darmi prírody a umom chovateľa by pre výchovno-vzdelávací proces a samozrejme i odbornú prax nepostačovalo. Treba je odborne pracovať i pri zabezpečovaní podmienok chovateľského prostredia pre jednotlivé vekové kategórie zvierat. V nich prvé miesto zaberá výživa a kŕmenie a preto žiaci hodnotia kvalitu a úživnosť pasienkových porastov, pri ktorých sa logicky dozvedajú i o pôvode a pôsobení „mastných fľakov" na kvalitu a hygienu pasienkového porastu. Nemenej významné je i oboznamovanie sa s uplatňovaním prikrmovania jadrovým krmivom, hlavne využitím ovsa, nielen iba ako pohotovostného zdroja energie, ale i stimulátora činnosti predžalúdka, mliečnej žľazy matiek, či podporovateľa rastu kvalitnej srsti.

 

Pasienkové mastné fľaky

Nakoľko sa inovácie uplatňujú nielen v technickom priemysle, ale i vo výžive divo žijúcich zvierat, tak sa žiaci mali možnosť dozvedieť i o využití inovácií pri výrobe doplnkových kŕmnych zmesí pre jelene, do ktorých sa pridávajú i invázne rastliny. Tie sa nielen takto redukujú pri ochrane pôvodnej flóry, ale zároveň dokážu zvyšovať kondíciu zvierat.

Zavádzaním inovatívnych metód do vyučovacieho procesu sa pri práci s IKT často využíva program Excel, ale v rámci inovácie predmetu odborná prax veľmi vhodným pracoviskom sa pre nás stala spoločnosť Xcell.

Ján Piešťanský
SOŠPaSV Trnava

Súvisiace články

15.01.2018 19:30

Výročná eTwinningová konferencia “Turning inclusion into action” (St Julian’s, Malta)

O učiteľoch pracujúcich v eTwinningu a ich účasti na výročnej konferencii, kde reprezentovali Slovensko
05.11.2018 19:48

Študenti UPJŠ LF radili v rámci „Ružového októbra“ ženám, ako odhaliť hrčku v prsníku a prečo myslieť na prevenciu

V poradí štvrtý ročník úspešného podujatia Ružový október zorganizovali v sobotu 27. októbra 2018 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas osvetovej akcie oslovili vyše štyristo návštevníkov košického nákupného centr...
11.12.2018 18:42

Tvorili sme v Estónsku

Naši študenti Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave sa vrátili z mesačného pobytu v partnerskej škole Kuressaare Ametikool na ostrove Saaremaa v Estónsku v rámci programu ERASMUS+. Stáže sa spolu so študentami...