Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
31.01.2018 14:33

Základná a umelecká škola v Rusovciach sú otvorené aj pre hendikepovaných žiakov

Brány Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a Základnej školy (ZŠ) s materskou školou v bratislavskej mestskej časti Rusovce sú otvorené širokej verejnosti vrátane hendikepovaných ľudí, pretože spoločné zážitky na rôznych projektoch a podujatiach vytvárajú pozitívny vzťah k iným ľuďom. Pre TASR to uviedla riaditeľka ZUŠ Jarmila Gajdošechová.

„Žiaci si budujú sebavedomie, formujú si vzťah k sebe samým, učia sa motivovať zvnútra a zároveň si kontrolujú svoje správanie, aby dosiahli čo najlepšie výsledky, ktoré budú prezentovať svojej rodine, kamarátom a širokej verejnosti," povedala Gajdošechová. Tieto aktivity podľa nej prispievajú aj k umeleckému a kultúrnemu rozvoju okolia školy. 

Do ZUŠ chodia aj dospelí žiaci z rusoveckej chránenej dielne Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým. Za hodiny výtvarnej výchovy neplatia. „Odkedy nám podal pomocnú ruku aj riaditeľ ZŠ Rastislav Kunst, ktorý poskytol našej ZUŠ priestory v škole, dokonca pre vyučovanie žiakov z chránenej dielne zadarmo, zostávajú nám finančné prostriedky aj pre ďalšie nové aktivity," doplnila Gajdošechová s tým, že ZUŠ s Kresťanskou ligou pre pomoc mentálne postihnutým úzko spolupracuje aj pri organizovaní spoločných umeleckých podujatí. 

Deti zo ZUŠ chodia vystupovať na podujatia Kresťanskej ligy, na akadémiách ZUŠ vystavujú výtvarné práce žiakov z ich chránenej dielne, pričom úzko spolupracujú aj s pastoračným centrom kostola sv. Márie Magdalény a s farskou škôlkou sv. Magdalénky v Rusovciach. „Každý mesiac organizujeme krátke výtvarné aktivity pre deti a farnosť nám zase poskytuje priestory na koncoročné výstavy a vystúpenia žiakov výtvarného a hudobného odboru," spresnila Gajdošechová.

Zdroj: TASR


 

Súvisiace články

04.07.2017 06:51

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
06.02.2018 08:28

ZŠ v Záhorskej Vsi je školou, vsádzajúcou na rodinnú atmosféru

Zvýšený hlas a krik nevychovajú ani lepších žiakov a už vonkoncom nie šťastnejšie deti. Týmto heslom sa riadia v základnej škole v Záhorskej Vsi. "Našou snahou je byť priateľskou a ústretovou školou rodinného typu," povedala o ...