Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla bude zápis od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla od 8:00 do 12:00.

Pri zápise vyžaduje škola osobné údaje dieťaťa ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko. Vyžaduje tiež osobné údaje zákonných zástupcov a to meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko.

Zákonní zástupcovia dieťaťa musia na zápise predložiť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem základných škôl. Sú to ZŠ Dubová, ZŠ Hlboká, ZŠ Jelenia, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova, ZŠ s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici a ZŠ s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej ulici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

31.05.2017 08:30

Nadané deti vyrobili pamätné medaily 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

V roku 2017 si metropola Šariša, mesto Prešov,  pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá pochádza z roku 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV., v ktorej sa spomína Prešov ako „Epuries“. Nadaní školáci z Klubu ...
04.07.2018 21:40

Odovzdávanie vysvedčení v Starej Bystrici

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 29. júna 2018 v Starej Bystrici zúčastnila odovzdávania vysvedčení žiakom Základnej školy s materskou školou. Oficiálne ukončenie školského roka sa konalo na školskom dvore za účasti staro...