Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla bude zápis od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla od 8:00 do 12:00.

Pri zápise vyžaduje škola osobné údaje dieťaťa ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko. Vyžaduje tiež osobné údaje zákonných zástupcov a to meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko.

Zákonní zástupcovia dieťaťa musia na zápise predložiť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem základných škôl. Sú to ZŠ Dubová, ZŠ Hlboká, ZŠ Jelenia, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova, ZŠ s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici a ZŠ s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej ulici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

01.06.2017 08:45

Nastal čas ísť ...

Mesiac máj nie je len mesiacom lásky, ale aj časťou roka, kedy v uliciach miest počuť spev a smiech mladých maturantov. Posledným zacenganím školského zvončeka opúšťajú svoje lavice a triedy a odchádzajú na akademický týždeň, p...
19.04.2018 09:44

Trnavská univerzita ocenila najlepšie eseje gymnazistov

Téme To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy bol venovaný 5. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií. Jej vyhlasovateľmi sú Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (TU...
22.10.2019 11:35

Komárňanskí študenti rozvíjali svoje schopnosti na Malte

Kvalitné odborné vzdelávanie nie je možné realizovať len medzi stenami školy, na nadobudnutie nových skúseností treba poskytnúť priestor aj mimo nich. Odborná prax v zahraničných firmách je pre účastníkov pridanou hodnotou, nak...