Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla bude zápis od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla od 8:00 do 12:00.

Pri zápise vyžaduje škola osobné údaje dieťaťa ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko. Vyžaduje tiež osobné údaje zákonných zástupcov a to meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko.

Zákonní zástupcovia dieťaťa musia na zápise predložiť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem základných škôl. Sú to ZŠ Dubová, ZŠ Hlboká, ZŠ Jelenia, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova, ZŠ s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici a ZŠ s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej ulici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

04.07.2017 06:51

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
03.06.2017 10:23

Dievčatám chýba podpora najbližších pri záujme o vedu a techniku

Bratislava – Viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike. Chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodičov a učiteľov. Tá patrí ku kľúčovým faktorom pri rozho...
14.11.2017 13:30

Americký teológ získal čestný doktorát Univerzity Komenského

BRATISLAVA - Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis v USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu...