Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla bude zápis od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla od 8:00 do 12:00.

Pri zápise vyžaduje škola osobné údaje dieťaťa ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko. Vyžaduje tiež osobné údaje zákonných zástupcov a to meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko.

Zákonní zástupcovia dieťaťa musia na zápise predložiť svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem základných škôl. Sú to ZŠ Dubová, ZŠ Hlboká, ZŠ Jelenia, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova, ZŠ s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici a ZŠ s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej ulici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

19.04.2018 09:27

Žiaci stredných škôl súťažili na 12. Župnej olympiáde

Po dvanásty krát sa v Trnave otvorili brány Župnej olympiády stredoškolskej mládeže. Viac ako tisícka športovcov z 35 škôl Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) súťažila v stredu v ôsmich odvetviach – hádzanej, futbale, volejba...
30.01.2019 08:15

Od lovu zveri po biotechnológie

Iste si z nás mnohí pamätajú keď sme sa na vyučovacích hodinách dejepisu učili, že človek v staroveku zabezpečoval svoju obživu lovom zveri. Na hodinách biológie sa zase spomínalo, že divo žijúcu zver zdomácňoval, čím položil z...
14.02.2019 07:44

Prešovskí školáci sa vybrali po stopách povestí a legiend mesta Košíce

Žiaci základných škôl z Prešova spoznávali metropolu východného Slovenska – mesto Košice. Druhé najväčšie mesto na Slovensku navštívili Prešovčania prostredníctvom poznávacieho výletu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.