Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
03.07.2017 08:31

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť pocestujú na „služobnú cestu“

Obchodná akadémia v Lučenci podala vo februári 2017 žiadosť o grant na zahraničnú odbornú stáž pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov.

Foto: Mgr. Edita Gálová

V máji ju Národná agentúra pre celoživotné vzdelávanie v Bratislave schválila a žiaci sa môžu tešiť na netradičný začiatok školského roka 2017/2018. 4. septembra totiž prvá skupinka stážistov vycestuje na svoju odbornú zahraničnú prax na Maltu. Nasledovať ich bude ďalšia skupinka žiakov, ktorí 10. septembra odletia do Veľkej Británie a 11.  septembra si to autobus nasmeruje s našimi žiakmi do Nového Jičína, kde sú už prakticky ako doma. Budú sprevádzaní učiteľmi, ktorí budú dohliadať nielen na priebeh odbornej stáže, ale aj na ich bezpečnosť počas voľných chvíľ a víkendov. Odborná stáž potrvá celé tri týždne a žiaci budú umiestnení v miestnych podnikoch a firmách, kde sa stretnú s administratívou či personalistikou danej spoločnosti. Okrem iného si otestujú svoju flexibilitu a prispôsobivosť v cudzej krajine, osobnú zrelosť, samostatnosť a zodpovednosť. Prehĺbia si svoje osobné skúsenosti a spoznajú inú kultúru, mentalitu a tradície krajiny. No a žiaci na Malte a v Anglicku si samozrejme zdokonalia svoju angličtinu – tak im držme palce a zaželajme im šťastný návrat domov.

 

Text a foto: Mgr. Edita Gálová

Súvisiace články

31.05.2017 08:30

Nadané deti vyrobili pamätné medaily 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

V roku 2017 si metropola Šariša, mesto Prešov,  pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá pochádza z roku 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV., v ktorej sa spomína Prešov ako „Epuries“. Nadaní školáci z Klubu ...
06.02.2018 12:26

Olympiáda a iné projekty v anglickom jazyku na Gymnáziu Hansa Selyeho s vjm Komárno

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už tradične podporuje a pomáha rozvíjať jazykové zručnosti talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája do olympiády v anglickom jazyku.