Späť na zoznam
Špeciálne školy
Autor: UCN
05.06.2017 07:33

OSMIJANKO ZAVÍTAL DO NEMOCNIČNEJ ŠKOLY V NITRE

Obavy a strach z vyšetrení, či operačných zákrokov, odlúčenie od rodiny, neistota ako to všetko dopadne – všetky tieto negatívne pocity so sebou prináša choroba a hospitalizácia chorého v nemocnici. Ešte ťažšia situácia nastáva, keď pacientom je dieťa.

Foto: PaedDr. Eva Lyžičiarová

Smutné chvíle sa mu snažia odľahčiť príbuzní, pedagógovia v nemocnici a tiež zdravotnícki zamestnanci. Každý dôvod na úsmev, veselosť a pocity šťastia sú na nezaplatenie. Jednou z možností ako vyčariť na detskej tváričke úsmev bolo aj stretnutie  s Omijankom, ktorý zavítal do nemocničnej školy v Nitre. Jeho  vystúpenie prinieslo deťom radosť, pobavenie, odpútanie od choroby. Interaktívne stretnutie s ním sa uskutočnilo vo forme  literárneho workshopu v rámci vzdelávacieho cyklu „Ako hravo čítať" alebo „Literatúra na vlastnej koži", ktorý sa realizoval z verejných zdrojov, s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Chorým deťom v Základnej škole s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre poskytlo nezabudnuteľné a neopakovateľné zážitky.

 Z uvedených dôvodov chcem vysloviť osobitnú vďaku riaditeľke Osmijanka, n. o, pani Biznárovej za úspešné sprostredkovanie tejto vydarenej a úspešnej akcie. Veľké uznanie patrí aj predstaviteľovi Osmijanka v osobe bábkoherca Lukáša Tandaru s vynikajúcim hereckým výkonom, ktorý svojou profesionalitou zaviedol deti do príbehu o prevrátenej krajine očarujúcim spôsobom. Boli by sme radi, keby v budúcnosti opäť zavítal Osmijanko do našej nemocnice a svojou hravou veselosťou obšťastnil malých aj veľkých detských pacientov .             

                                       

Text a foto: PaedDr. Eva Lyžičiarová

                                                                                          

Galéria

Súvisiace články

07.11.2017 09:32

Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých

​​​​​​​Spojená škola internátna, Kremnica zorganizovala odborný seminár pod názvom „Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých“, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2017. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Univerzity...
01.08.2017 09:37

Do bratislavskej letnej univerzity sa zapojí 150 seniorov

BRATISLAVA  - Do siedmeho ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov sa zapojí 150 účastníkov. Seniori, ktorí sa mohli prihlasovať do piatka 28. júla, zaplnili celú kapacitu kurzu. Prvá zo štvorice prednášok sa uskutoční ...
03.04.2019 14:24

V kontakte s prírodou

V kontakte s prírodou. Tento projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci finančného grantu Hodina deťom. Vďaka tomuto projektu sme zriadili v škole novú tematickú prírodovednú miestnosť. Spojili sme teoretické poz...