Späť na zoznam
Špeciálne školy
Autor: Soňa Kaletová
23.11.2020 15:10

Špeciálna škola v Spišských Vlachoch ťahá počas pandémie za jeden povraz. Buduje u žiakov ochranárske správanie a presúva vyučovanie von.

Špeciálna škola v Spišských Vlachoch ťahá počas pandémie za jeden povraz. Buduje u žiakov ochranárske správanie a presúva vyučovanie von.

Celý pedagogický kolektív v Spišských Vlachoch sa nadchol pre myšlienku outdoorového vyučovania, čím vyvolal u žiakov zvýšený záujem o pobyt vonku, o prácu v záhrade a o pohybové aktivity, a to i v čase mimo vyučovania, ktorý trávia na internáte. Špeciálna škola tak už v krátkom období pozoruje rozvoj skrytých zručností a schopností, ale aj výraznú zmenu v postojoch a názoroch žiakov.

Pedagógovia budovaním záhradných edukačných prvkov, na ktorých tvorbe sa podieľajú i žiaci, zaznamenali už po krátkom čase posilnenie ich obratnosti, odvahy, pohybovej zdatnosti i vytrvalosti. „Mnohí žiaci s poruchami správania sa prejavovali agresívne voči iným živým tvorom, postupne však menia i svoje postoje a objavujú sa u nich „ochranárske prvky" v správaní," reaguje na pozitívnu zmenu učiteľka Silvia Slovinská zo Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch (SŠI), ktorá sa v tomto roku zapojila do projektu Záhrada, ktorá učí.

Celoslovenský projekt Záhrada, ktorá učí, ponúka už 8 rokov pedagógom návod, ako si v školskom areáli vybudovať outdoorovú učebňu v čo najväčšom súlade s prírodou.  SŠI sa takýmto spôsobom podarilo vytvoriť množstvo netradičných učebných prvkov, ako napríklad kvetinové záhony, bylinkovú záhradu, hmyzie hotely, vtáčie búdky, drevené pexeso, či pocitový chodník.

„Celý vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím v našej škole je zameraný na zážitkové učenie a získavanie praktických zručností, ktoré žiaci budú v živote potrebovať. Vďaka týmto novým prvkom sa naši žiaci veľa naučia, získajú ďalšie praktické vedomosti, spojíme školu so životom a umožníme žiakom s mentálnym postihnutím zažiť situácie, ktoré sa mnohým doma nedostávajú, a s ktorými sa možno ešte vôbec nestretli," sumarizuje Ivana Černická, koordinátorka projektu na SŠI, ktorá prírodnú školskú učebňu vníma ako priestor pre medzipredmetovú výučbu, zdokonaľovanie manuálnych a pestovateľských zručností žiakov s nespočetnými možnosťami objavovania, skúmania a kladenia otázok. „Umožňuje realizovať skutočné experimenty, ktoré žiakom približujú témy z učiva k reálnemu životu," dodáva. 

„Hnacím motorom úspešnej školy je v dnešnej pandemickej situácii predovšetkým kreatívny a jednotný učiteľský kolektív nadšený pre zmysluplné vyučovanie, ktoré dokáže presunúť bez problémov i von a podporí tak aj žiakov, ktorí sa na klasickom vyučovaní zdajú byť nevýrazní. O to viac si uznanie zaslúži škola špeciálna, navyše internátna, ktorá súčasný stav využila maximálne efektívne pre podporu rozvoja schopností a zručností žiakov s mentálnym či fyzickým postihnutím," hodnotí prístup školy František Cimerman, manažér projektu Záhrada, ktorá učí.

„SŠI v Spišských Vlachoch je pozitívnym príkladom toho, že aj napriek aktuálne náročným podmienkam v školstve, dokáže tím inovatívnych pedagógov vďaka vzájomnej podpore a spolupráci tento stav hravo zvládnuť a podporiť rozvoj a úspech svojich žiakov," uzatvára František Cimerman, ktorý školu vníma ako inšpiratívny príklad dobrej praxe.

Projekt Záhrada, ktorá učí patrí medzi environmentálne a vzdelávacie projekty CEEV Živica, ktorá sa outdoorovému vzdelávaniu venuje najmä cez platformu Hurá von! a je realizovaný vďaka podpore spoločnosti IKEA.

O Živici

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Viac informácií o aktivitách nájdete na www.zivica.sk

Záhrada, ktorá učí

Do projektu Záhrada, ktorá učí sa môžu každoročne prihlásiť základné, stredné aj špeciálne školy a získať tak metodické aj praktické poradenstvo k dizajnu školskej záhrady a realizácii vzdelávacích prvkov v nej. Slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy.

Zdroj text: František Cimerman, manažér projektu

Zdroj foto: František Cimerman, manažér projektu

 

Súvisiace články

07.11.2017 09:32

Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých

​​​​​​​Spojená škola internátna, Kremnica zorganizovala odborný seminár pod názvom „Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých“, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2017. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Univerzity...
01.08.2017 09:37

Do bratislavskej letnej univerzity sa zapojí 150 seniorov

BRATISLAVA  - Do siedmeho ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov sa zapojí 150 účastníkov. Seniori, ktorí sa mohli prihlasovať do piatka 28. júla, zaplnili celú kapacitu kurzu. Prvá zo štvorice prednášok sa uskutoční ...
05.06.2017 07:33

OSMIJANKO ZAVÍTAL DO NEMOCNIČNEJ ŠKOLY V NITRE

Obavy a strach z vyšetrení, či operačných zákrokov,  odlúčenie od rodiny, neistota ako to všetko dopadne – všetky tieto negatívne pocity so sebou prináša choroba a hospitalizácia chorého v nemocnici. Ešte ťažšia situácia nastáv...