Späť na zoznam
Špeciálne školy
Autor: Spojená škola internátna, Sama Chalupku 315/16, Kremnica
03.04.2019 14:24

V kontakte s prírodou

V kontakte s prírodou. Tento projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci finančného grantu Hodina deťom. Vďaka tomuto projektu sme zriadili v škole novú tematickú prírodovednú miestnosť. Spojili sme teoretické poznatky s praktickým prevedením. Zrealizovali sme exkurzie na farmy Salaš Revolta a EKO PRODUKT na Kremnických Baniach. Navštívili sme ZOO Bojnice, stretli sa s miestnymi včelármi, absolvovali hipoterapiu a canisterapiu. Pravidelne sme sa stretávali s lesným ochranárom v mestskej knižnici. Ako pamiatku na tieto skvelé zážitky a aktivity máme vytvorený kalendár pre rok 2020. Ďakujeme za podporu Nadácii pre deti Slovenska a všetkým, ktorí sa podieľali na plánovaní a realizácii projektu.

V kontakte s prírodou

V Spojenej škole internátnej v Kremnici sme realizovali od septembra 2018 do konca marca 2019 projekt : „V kontakte s prírodou."  Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z finančného grantu Hodina deťom.

Prvým cieľom projektu bolo zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom vytvorenia novej tematickej prírodovednej miestnosti na vyučovanie predmetov vecné učenie, vlastiveda a environmentálna výchova.

Druhým cieľom projektu bolo rozvíjanie zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením prepojením teórie s praxou. Vedomosti získané na vyučovacích hodinách si žiaci overili         v prírode prostredníctvom exkurzie, výletov, prednášok a kvízov. Dôraz sme kládli na rozvíjanie kooperácie,  prácu v skupine - tímovú prácu, preberanie zodpovednosti, vytrvalosti dosiahnuť úspech, snahu napredovať a získavanie nových informácií. Zamerali sme sa na zážitkové vyučovanie.

Zorganizovali sme výlet do ZOO Bojnice. Niektorí zo žiakov ju navštívili prvýkrát. Všetkým sa veľmi páčilo.

Venovali sme sa turistike – išli sme peši na exkurziu Salaš Revolta na Kremnických Baniach. Tu sme sa oboznámili so spracovaním mlieka, ochutnali chutný ovčí syr a žinčicu. Naučili sme sa ako sa starať o zvieratká. Pokračovali sme smerom na EKO PRODUKT farmu na Kremnických Baniach. Tu nás privítali psí štvornohí kamaráti, ktorí nás sprevádzali celou farmou. Pozreli sme si chov hovädzieho dobytka a spracovanie mäsa. Videli a kŕmili sme voľne pasúce sa kone a ostatné domáce zvieratá.

Navštívili sme miestnych včelárov, videli sme ako sa vyrába med a ostatné včelie produkty.  Ochutnali sme výborný kvalitný med zo včelníc mesta Kremnica a blízkeho okolia.

Pravidelne sme sa stretávali v Mestskej knižnici Jána Kollára v Kremnici s lesným ochranárom. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o faune a flóre z nášho regiónu.

Medzi obľúbené aktivity patrila canisterapia. Pes Atos nás sprevádzal celou terapiou. Na hipoterapiu sme chodili za koníkmi Sinďom, Uraniou a Doris. Naučili sme sa ako sa o nich treba starať a kŕmiť ich.

Ako spomienku na tento úspešný projekt sme vytvorili kalendár pre rok 2020. Sú v ňom zobrazené všetky spomínané aktivity a nezabudnuteľné zážitky.

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska za podporenie nášho projektu. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu.

Mgr. Zuzana Drexlerová

Súvisiace články

01.08.2017 09:37

Do bratislavskej letnej univerzity sa zapojí 150 seniorov

BRATISLAVA  - Do siedmeho ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov sa zapojí 150 účastníkov. Seniori, ktorí sa mohli prihlasovať do piatka 28. júla, zaplnili celú kapacitu kurzu. Prvá zo štvorice prednášok sa uskutoční ...
05.06.2017 07:33

OSMIJANKO ZAVÍTAL DO NEMOCNIČNEJ ŠKOLY V NITRE

Obavy a strach z vyšetrení, či operačných zákrokov,  odlúčenie od rodiny, neistota ako to všetko dopadne – všetky tieto negatívne pocity so sebou prináša choroba a hospitalizácia chorého v nemocnici. Ešte ťažšia situácia nastáv...
07.11.2017 09:32

Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých

​​​​​​​Spojená škola internátna, Kremnica zorganizovala odborný seminár pod názvom „Inovatívne metódy vo vzdelávaní mentálne postihnutých“, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2017. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Univerzity...