Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.06.2017 08:00

Machuľa nespokojnosti- školský autobus

Jedným z problémov, ktorým v súčasnosti čelí množstvo slovenských žiakov, je bezpochyby nutnosť dochádzať za vzdelaním mimo miesta svojho bydliska. V mnohých prípadoch tak musia žiaci (aj prvého stupňa) základných škôl cestovať do najbližšej školy niekoľko kilometrov.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

V lepšom prípade im dopravu zabezpečia rodičia, no množstvo z nich je odkázaných na využívanie verejnej dopravy, ktorej spoje zriedka korešpondujú s ich rozvrhom. Navyše, najmä pre tých najmladších môže využívanie verejnej dopravy prinášať potenciálne riziko aj z hľadiska ich bezpečnosti.

Dlhodobo problematickú situáciu v tejto oblasti sa nedávno rozhodli riešiť vo vzájomnej kooperácii ministerstvá školstva (MŠVVaŠ), dopravy (MDaV) a vnútra (MV).

Spoločne predstavili pilotný projekt školských autobusov, ktorý odštartovali v obci Dobrohošť, okres Dunajská Streda. Ako uvádza na svojej stránke MŠVVaŠ SR, od tohto kroku si okrem zlepšenia bezpečnosti detí sľubuje aj zlepšenie finančnej situácie jednotlivých obcí, ktoré sa tak budú môcť rozhodnúť, či financovať vlastnú školu alebo uprednostniť prepravu detí do školy v susednej obci.

Redakcia Učiteľských novín sa rozhodla vypraviť priamo do obce Dobrohošť, aby si overila fungovanie projektu školského autobusu v praxi. Porozprávali sme sa so starostom obce Jozefom Borárosom.

Do obce sa v posledných desiatich rokoch prisťahovalo veľké množstvo mladých rodín, ktorých deti boli odkázané na dochádzanie do bratislavských škôl. Vzhľadom na obmedzené možnosti využitia verejnej dopravy tak boli ich rodičia nútení zabezpečiť dopravu svojpomocne. Starosta sa rozhodol riešiť túto nepríjemnú a nekomfortnú situáciu a obrátil sa na kompetentných.

MDaV SR následne v spolupráci so zvyšnými rezortmi (a najmä promptne – približne v rozmedzí troch mesiacov) ponúklo riešenie poskytnutím 8-miestneho školského autobusu. Ten dodalo MV SR, pričom prevádzkové náklady pokrylo MŠVVaŠ SR.

Podľa starostu Borárosa sa projekt stretol s veľkým záujmom zo strany rodičov, pričom už dnes je zrejmé, že obec by potrebovala aspoň 18-miestne vozidlo. Okrem Dobrohošťa totiž autobus využívajú aj žiaci z neďalekej obce Vojka. V pláne je tiež predĺženie trasy do Bodíkov, prípadne až do Petržalky. Dozvedeli sme sa tiež, že vytyčovanie aktuálnej trasy autobusu bolo výhradne v kompetencii starostu, ktorý reflektoval požiadavky rodičov detí z obce. Toto riešenie umožnilo optimalizovať časové vyťaženie autobusu, ktoré je prispôsobené začiatku, resp. koncu vyučovania prepravovaných detí, pričom koniec trasy je priamo pred školou v bratislavskej mestskej časti Rusovce.

Okrem plnenia svojej primárnej úlohy plánuje obec využiť poskytnutý autobus aj na iné aktivity, čím sa zabezpečí jeho maximálne vyťaženie. Príkladom je odvoz dôchodcov k lekárom či doprava obyvateľov obce na kultúrne podujatia v rámci regiónu.

Napriek tomu, že stále ide len o pilotný projekt v štádiu testovania, už pred jeho uzatvorením koncom júna je možné konštatovať, že je to veľmi prínosný koncept, ktorý si určite nájde svoje opodstatnenie aj v širšom meradle. Situáciu podobnú Dobrohošťu bezpochyby zažíva aj množstvo ďalších obcí na Slovensku, ktoré by po úspešnom vyhodnotení projektu mohli už na jeseň takisto požiadať o svoj vlastný školský autobus.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

21.08.2017 16:16

Poľana (2016)

Dokumentárny film Poľana je výsledkom európskeho grantu medzinárodného projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenskýchKarpatoch. Ide o skutočne reprezentatívny film Slovenska ma...
06.11.2017 18:15

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pozývajú na unikátnu výstavu.
13.10.2017 06:05

Vezmite si príklad od svojho psa

Autor novej knihy Môj pes, môj guru je úspešný marketingový manažér. Nikdy neobľuboval psov, a keď sa jeho manželka rozhodla jedného zadovážiť ich dvom dcéram, bol proti. Ani vo sne mu vtedy nenapadlo, že o šesť rokov neskôr na...