PR
0

Spustite záujem detí o učenie vďaka videám od BBC

Videoknižnicu, ktorá žiakom ukazuje svet v nevídaných súvislostiach. Väčšina žiakov sa dnes v škole učí veľmi podobne, ako sa učili ich rodičia. Bežná vyučovacia hodina vyzerá tak, že učiteľ stojí pred tabuľou a diktuje poznámky. Úlohou žiakov je zapísať si požadované informácie, následne si ich zapamätať a po čase zreprodukovať pri ústnej odpovedi alebo písomnom teste.

V bežnej triede je učiteľ nositeľom informácie a žiak pasívnym prijímateľom. Takýto spôsob výučby však dnes už nespĺňa štandardy vzdelávania v 21. storočí, ktoré smeruje čoraz viac k tomu, aby učiteľ ustúpil z role zdroja vedomostí a stal sa skôr sprievodcom žiakov. Tí by mali sami aktívne vyhľadávať a vyhodnocovať informácie, a tak rozvíjať kritické myslenie či analytické schopnosti,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ dejepisu a spoluautor Fenoménov sveta.

Ak chce učiteľ zmeniť podobu vyučovacej hodiny, potrebuje predovšetkým kvalitné vzdelávacie materiály. Ale kde ich nájsť?

Video ako zdroj vedomostí

Dnešní žiaci trávia značnú časť voľného času pred obrazovkami počítačov, tabletov a mobilných telefónov. Informácií je v online priestore prebytok a zaujať pozornosť mladých ľudí je čoraz ťažšie. Ako efektívny prvok sa čoraz viac javí video.

Kvalitné video je cenným zdrojom informácií. Dokážeme ním povedať veľa v krátkom čase. Navyše spôsobom, ktorý je pre žiakov atraktívny a v dnešnej digitálnej dobe absolútne prirodzený. Samozrejme, základným predpokladom je, že s ním žiaci dokážu aktívne pracovať, nielen pasívne prijímať obraz a zvuk. Pre každého učiteľa to môže byť výzva – ako zmysluplne implementovať túto pomôcku do vyučovania?

Nie je video ako video

Audiovizuálneho obsahu je na internete obrovské množstvo. Toho skutočne kvalitného, s potenciálom prinášať nové vedomosti a rozširovať obzory, je už oveľa menej. Zároveň platí, že vzdelávacie video by malo byť skôr krátke, úderné. Skrátka také, aby dokázalo udržať pozornosť žiackeho publika.

A tu prichádzajú do hry Fenomény sveta. V školskom roku 2018/2019 sa do slovenských škôl dostal nový školský predmet, ktorého ústredným prvkom sú vzdelávacie videá od BBC. Ten, kto pozná produkciu tejto svetoznámej spoločnosti, vie, že sú zárukou prvotriednej kvality. Fenomény sveta ponúkajú viac ako 600 starostlivo vybraných klipov, ktoré sú skvelým nástrojom na zaujatie a motivovanie žiakov.

Až 97 % oslovených žiakov, ktorí sa učili s Fenoménmi sveta, nám potvrdilo, že sa prostredníctvom videí BBC dozvedeli nové a zaujímavé informácie. Zo skúseností vieme, že deti majú veľký hlad po vedomostiach, no často im chýbajú dostatočne kvalitné a atraktívne vzdelávacie materiály. A preto vznikla interaktívna Videoknižnica, ktorej ambíciou je spustiť záujem žiakov o učenie doma i v škole“ hovorí J. Machaj.

Pestrý vzdelávací obsah

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2 000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery žiak porozumel sledovanému obsahu. Samotné videá zahŕňajú hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

Interaktívna Videoknižnica ukazuje žiakom svet v nevídaných súvislostiach a prináša odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého. Navyše, vďaka originálnemu zneniu v angličtine s možnosťou zapnutia slovenských i anglických titulkov sa môžu deti spolu s rodičmi zdokonaliť aj v cudzom jazyku. A keďže Fenomény sveta sú postavené na medzipredmetovom vzdelávaní, samotný obsah je využiteľný naprieč školskými predmetmi. Na svoje si teda prídu učitelia dejepisu, informatiky, fyziky, chémie či biológie.

Učte s Fenoménmi sveta celý budúci školský rok

Každá škola, ktorá si objedná interaktívnu Videoknižnicu v termíne do 15. júla, získa prístup k jej kompletnému obsah pre všetkých žiakov a učiteľov na celý budúci školský rok. V cene 599 EUR je aj balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze od Tatra banky a zľava 60 % na všetky ďalšie vzdelávacie materiály z kolekcie Fenomény sveta. Okrem toho škola získa aj 10 poukazov na certifikované kurzy EDULAB akadémie, s ktorými si učitelia môžu rozšíriť svoje atestačné portfólio,

Všetky informácie o interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta a aktuálnej ponuke nájdete na www.fenomenysveta.sk.

Tags: ,

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu