Z domova
0

Šťastných 11 zo Žilinskej univerzity v Žiline získalo Cambridge Certifikát z EMI skills

Ako prednášať inšpiratívne a sebavedome v anglickom jazyku? Správne formulovať vety a predstaviť svoj zámer v univerzitnom prostredí, na medzinárodnom poli vedy a výskumu, medzi kolegami? Jedenásť akademických pracovníkov, pedagógov a výskumníkov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), absolvovalo certifikovaný kurz EMI podľa overených metód z Cambridge univerzity. Certifikát z Cambridge univerzity získali ako prví na Slovensku.

EMI (English as a Medium of Instruction) je online kurz pre akademikov, pre ktorých anglický jazyk nie je materinským jazykom a ktorí vo svojej práci potrebujú používať anglický jazyk. Jeho cieľom je pomôcť vysokoškolským učiteľom, prednášajúcim a výskumným pracovníkom získať istotu v používaní anglického jazyka v ich pracovnom prostredí.

Absolventi kurzu si celkovo zlepšia svoje jazykové zručnosti, čo môžu využiť pri výučbe študentov v anglickom jazyku, na prednáškach, seminároch, konzultáciách, Erasmus+ pobytoch na zahraničných univerzitách, na medzinárodných konferenciách, pri prezentovaní výsledkov výskumu, ako aj pri komunikácii so zahraničnými kolegami.

EMI je šitý na mieru pre univerzitné prostredie, trénuje sa v ňom anglický jazyk v akademickom kontexte. „Ide naozaj o jedinečný kurz, odporučila by som ho každému univerzitnému pracovníkovi. V prvom rade si zvyšujete úroveň svojho anglického jazyka, zároveň získavate obohatenie a inšpiráciu pre vlastnú prácu na akademickej pôde. Je to vynikajúci kurz, svieži, interaktívny a praktický,“ povedala Mgr. Jana Trnovcová, lektorka EMI kurzu z Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).

Čo najviac ocenili absolventi EMI kurzu? Zlepšenie svojich kompetencií v anglickom jazyku, obohatenie slovnej zásoby, utvrdenie si rôznych gramatických javov a fráz využiteľných v akademickom prostredí, zlepšenie svojho prejavu v anglickom jazyku, či už v bežnej každodennej komunikácii alebo pri prezentovaní svojich výsledkov práce a ďalších akademických cieľov.  Absolventi kurzu vyzdvihli aj efektívne manažovanie práce študentov v skupinkách a rôzne spôsoby ako ich viesť k samostatnosti, rozvoju kritického myslenia, stanovenia si „smart goals“ či premýšľanie nad vylepšením hodín.

Adaptačné vzdelávanie je primárne určené fakultám technického a ekonomického zamerania. „Kurz EMI je istotne obohatením po jazykovej, profesionálnej i osobnostnej stránke a jeho absolvovanie prispieva k excelencii každej inštitúcii, ktorá má za krédo internacionalizáciu,“ doplnila Mgr. Jana Trnovcová, lektorka EMI kurzu z Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu