Blog
0

Z histórie školstva: Štátna obchodná akadémia v Nových Zámkoch otvorila cestu k ekonomickému vdelávaniu

Štátna obchodná akadémia v Nových Zámkoch bola zriadená pred 75 rokmi

Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave zriadilo výnosom č. 153065/46 – IV12 s účinnosťou od 1. septembra 1946 Štátnu obchodnú akadémiu v Nových Zámkoch ako vyššie odborné učilište štvorročné.   Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že začiatky neboli ľahké.

 „Keď sa blížil začiatok školského roku 1946/47, málo ľudí verilo, že sa v skutočnosti začne s vyučovaním na Štátnej obchodnej akadémii v Nových Zámkoch. Skutočný stav bol totiž taký, že budova ústavu nebola ešte na vyučovanie pripravená, zariadenie učební a ostatných školských miestností bolo v zlom stave, alebo nebolo žiadne. Keď som bol poverený prevziať správu ústavu, prichádzal som so zmiešanými pocitmi.                    

Je to pochopiteľné, keď človek prichádza z prostredia tak dobre vybaveného ako je Obchodná akadémia v Nitre, do prostredia zriaďujúceho sa ústavu, s minimálnymi prostriedkami, s veľkým nedostatkom učebných pomôcok a zariadenia, uprostred strašne zbombardovaného mesta, kde na Vás na každých 10 krokov hľadia dôkaz neľudskosti vojny.“ píše vo Výročnej správe školského roka 1946/47 riaditeľ školy PhDr. Karol Jedlička.

Z výročnej správy sa ďalej dozvedáme, že učitelia sa usilovne pustili do práce, čoho výsledkom bolo, že od 6. septembra 1946 sa už vyučovalo podľa provizórneho rozvrhu. V učebniach boli síce poškodené lavice, ktoré vďaka Správnej komisie mesta boli do 10 dní opravené. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy kláštora a od riaditeľstva Štátneho gymnázia. Učitelia školy sa stretávali s ťažkosťami súvisiacimi s dôsledkami druhej svetovej vojny.

„Už po niekoľkých vyučovacích dňoch bolo nám jasné, že nás čaká priekopnícka práca. Žiactvo bolo zanedbané, časté poplachy, dlhé prázdniny a iné udalosti v dobe okupácie spôsobili, že stav vedomostí bol biedny. To všetko nás neodradilo od usilovnej práce, lebo sme vedeli, že sme na prednej stráži národa a že naša úloha je ťažká.“

Prácu pedagogických pracovníkov sťažoval aj nedostatok učebných pomôcok a učebníc. Stolíky, stoličky a tabule získali vypožičaním od správy Kláštora sv. Kataríny Pod kalváriou, kde sa v siedmich miestnostiach začalo vyučovanie v 1. a 2. ročníku školy a od riaditeľstva Štátneho gymnázia.

Kláštor sv. Kataríny Pod kalváriou v Nových Zámkoch sa stal svedkom zrodu a postupujúceho sa rozmachu školy, ktorá vznikla v náročnom, povojnovom období.

Budova nedisponovala telocvičňou, pomáhali si, ako vedeli. Výsledkom práce bolo školské ihrisko: „Hrboľatý školský dvor, zarastený všelijakou zelinou sme premenili v úhľadné volejbalové a hádzanárske ihrisko. Po niekoľkých hodinách, ktoré sme obetovali na tento cieľ, stál pred budovou nášho ústavu istý, vyplanírovaný terén … ihrisko.“ 

Napriek tomu, že škola začínala svoju činnosť v provizórnych priestoroch, boriac sa s nedostatkom učebných pomôcok, učebníc, vykazovala už v prvom roku svojej existencie aj bohatú, rôznorodú mimoškolskú činnosť. Z archívnych materiálov sa dozvedáme, že veľký dôraz bol kladený na telesnú výchovu a šport, ako aj na oslavu výročí, pamätných dní a sviatkov. K najvýznamnejším pamätným dňom daného školského roku patrili 25.výročie smrti P. O. Hviezdoslava, 100. výročie narodenia S. H. Vajanského.

Popri športe a kultúrno – spoločenských podujatiach sa dbalo aj na odborný rozvoj žiakov. Dňa 2. júna 1947 sa na škole uskutočnili prvé „rýchlopisné preteky“ pod záštitou riaditeľa školy Karola Jedličku a profesora Ladislava Janku.

Dňa 11. februára 1946 schválilo Povereníctvo školstva a osvety stanovy školských samospráv, vypracované na zjazde stredoškolákov v Turčianskom Svätom Martine.

Podľa týchto stanov bol na škole dňom 29. novembra 1946 utvorený školský výbor pozostávajúci zo 4 reprezentantov jednotlivých tried, ktorý si zvolil 8 člennú školskú radu.

V dobre rozbehnutej činnosti pokračovala škola i v nasledujúcich rokoch.

 

 

Zdroj: Výročná správa školského roka 1946/47

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu