Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline
01.11.2017 19:58

3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala projekt "3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov", ktorý finančne podporilo mesto Žilina z grantového systému pre rok 2017 v oblasti vzdelávanie.

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline niekoľko rokov úspešne spolupracuje so Spojenou školou internátnou v Žiline na realizácii spoločných aktivít v oblasti školskej integrácie a inkluzívneho vzdelávania. Od 15. 06. 2017 do 31. 10. 2017 sme realizovali projekt „3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov", ktorý finančne podporilo mesto Žilina vo výške 1.000,00 EUR z grantového systému pre rok 2017 v oblasti vzdelávanie. V rámci projektu bola spolupráca oboch škôl  rozšírená o novú cieľovú skupinu, ktorou sa stali žiaci zo špeciálnych základných škôl.

Zámerom projektu bolo rozvíjať vzájomnú spoluprácu mladých umelcov a handicapovaných žiakov prostredníctvom výtvarných workshopov s využitím netradičných metód a postupov. Inováciu v projektovom zámere predstavovalo využitie 3D technológií vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov zo zdravotným znevýhodnením – najmä praktické využitie 3D pier a 3D tlače, ktoré zabezpečili motiváciu handicapovaných žiakov do skupinovej práce s intaktnou populáciou a prispeli k rozšíreniu záujmu žiakov o výtvarné umenie a prácu s netradičnými materiálmi. Súčasťou spoločných stretnutí, ktoré smerovali k tvorbe 3D objektov, patrili proces navrhovania, realizácie a adjustácie. V spolupráci so žiakmi zo špeciálnych základných a stredných škôl v meste Žilina sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených detí a mládeže do spoločenského života.

Výsledky projektu budú prezentované širokej verejnosti na záverečnej výstave, ktorá sa uskutoční dňa 08. 11. 2017 v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline v rámci podujatia „Deň otvorených dverí". Na realizácii projektu pod vedením riaditeľa školy Ing. Václava Dostálka a PaedDr. Ivety Homolovej sa podieľali vybraní žiaci 1. a 2. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a žiaci špeciálnych škôl. Fotografie z workshopu  zabezpečila Monika Brázdiková z II.B.

PaedDr. Peter Majer, www.skolaumenia.sk 

Súvisiace články

Včera 20:04

Žiaci SOŠ chovu koní a služieb v Šali na stážach v Španielsku a Portugalsku v rámci programu Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie pre odborné mobilitné pobyty stredoškolákov, vďaka ktorému sa môžu zúčastniť praxe v zahraničí v rámci Európy po dobu od 14 dní až  niekoľko mesiacov. Obrovskou výhodou sú nulové náklady pre z...
07.03.2019 14:32

Žiaci SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa na stáži v Írsku v rámci programu Erasmus+

V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie vzdelávania v chove koní a jazdectve sa už po deviaty krát sa študenti Strednej odbornej školy chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközép...