Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola,
16.12.2020 14:19

Ako odhodlanie pomôcť v núdzi prinieslo svetlo a nádej do života všetkých ľudí dobrej viery

21 žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec dostalo technické zabezpečenie dištančného vzdelávania od Banskobystrického samosprávneho kraja

Dvetisíc rokov starý príbeh spája každoročne milióny ľudí. Je o láske, odvahe, spolupatričnosti, nádeji, sile, slabosti... je o nás ľuďoch. Vianoce sú vždy také, aké si ich vytvoríme. Nezmenili na tom nič ani hrôzy vojen, chorôb a katastrof a ani svetová pandémia.

Dovoľujeme si touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, odboru školstva BBSK a Rozvojovej agentúre BBSK v mene všetkých učiteliek a učiteľov, ktorí bojujú za budúcnosť každého dieťaťa a mladého človeka v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania, za pomoc a podporu. Pre nás je každý žiak a žiačka dar a nádej, že raz vytvorí krajší a lepší svet a snažíme sa preto urobiť všetko, aj v časoch pre školstvo najnáročnejších. Asi je v tom aj kus sebeckosti, veď niet krajšieho pocitu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú – rodičom, verejnosti, firmám, spoločnostiam, dobrovoľníkom, ...

Vďaka iniciatíve Banskobystrického samosprávneho kraja dostalo dvadsaťjeden študentov a študentiek Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci technické vybavenie pre potreby online vzdelávania počas koronakrízy.

V mene vedenia školy, všetkých pedagógov a študentov napísal svoje poďakovanie Matej Berky, študent tretieho ročníka.

„Asi by som začal tým, že keď som si vyberal školu, bol som oboznámený s tým, že budem potrebovať k štúdiu vyspelé technológie dnešnej doby, ako je mobil, internet a to najdôležitejšie - počítač alebo notebook. Žiaľ, v mojej rodine a vzhľadom na naše financie som mal doteraz k dispozícii len mobil. To mi stačilo, až kým sme neprešli na projektovanie na počítačoch. Keď sme ešte chodili do školy, to bolo fajn, mohol som pracovať na školských počítačoch a odovzdávať tak výkresy alebo projekty. Ale teraz, keď sme v situácii, v akej sme, to mám veľmi ťažké. Musel som si zaobstarať aspoň internet do mobilu a platím si ho z prospechového štipendia, ktoré mi chodí každý mesiac. Počítač si, žiaľ, neviem dovoliť vôbec, preto mi veľmi pomôže akákoľvek podpora, za ktorú som veľmi vďačný. Určite je rada aj moja mama, ktorá sa snaží, aby som mal lepšie podmienky pre štúdium a robí všetko, čo je v jej silách.

Máme dištančné obdobie, a preto neviem projektovať na počítači v škole, ale musím chodiť k môjmu najlepšiemu kamarátovi a z jeho počítača posielať domáce úlohy, projekty učiteľom. Týmto by som chcel poďakovať aj jemu a jeho rodine za to, že mi podali pomocnú ruku v ťažkej situácií a umožnili mi chodiť k nim na počítač a robiť si úlohy. Poďakovať chcem aj mojej triednej profesorke, mojej škole a všetkým v našom kraji za ochotu, že mali snahu mi pomôcť. Za túto ochotu verím, že stále sú ešte na svete dobrí ľudia. Som nesmierne rád, že som dostal takúto možnosť ďalej pokračovať v štúdiu."

Vážený pán Lunter, osobitne ďakujeme Vám za pomoc stredoškolákom v našom kraji, za podporu našej práce, za priam vianočný príbeh o spolupatričnosti, nádeji a sile v nás. Potešil oveľa viac ľudí ako si predsavzal, pretože vďaka nemu sme si uvedomili, že žiť v kraji, kde ľudí spojí v ťažkých časoch skutočný príbeh Vianoc o darovaní a pomoci, znamená žiť na tom najlepšom mieste – doma.

Olívia Sojková v mene kolektívu Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec

Súvisiace články

19.12.2019 11:33

Gymnázium Ľudovíta Štúra v rámci programu Erasmus + v Poľsku

V dňoch 22.11. – 28.11. 2019 sa uskutočnila v Poľsku prvá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ „Explaining europe“. Naši žiaci sa prvýkrát stretli so svojimi partnermi z Nemecka a Poľska.
07.04.2017 15:54

Neporaziteľní žiaci Gymnázia Hansa Selyeho - ďalšie úspechy na športových súťažiach

Komárňanské gymnázium Hansa Selyeho teší svoje okolie úžasnými športovými výsledkami.
14.12.2017 18:38

Pretože hovorím nie!

Dňa 11. 04. 2017 sa spustila na Slovensku celoštátna mediálna kampaň „Pretože hovorím nie“, ktorá je zameraná na prevenciu sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia ich povedomia a informovanosti o tomto z...