Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
25.04.2017 15:44

Branný súboj stredných škôl

Rezort obrany pripravil pre študentov tretích a štvrtých ročníkov sériu branných súbojov, ktoré budú pokračovať až do konca aktuálneho školského roka.

Foto: Mgr. Jakub Škantár

Ministerstvo obrany chce týmto spôsobom skvalitniť prípravu študentov na obranu štátu, zvýšiť ich vlastenectvo a branné povedomie. Branný súboj sa konal v Rimavskej Sobote, kde si trojčlenné študentské družstvá zmerali sily v niekoľkých disciplínach, ktoré boli zamerané na zručnosti v oblasti brannej a zdravotnej prípravy, testy fyzickej kondície, vedomosti zo základov topografie o Slovensku a jeho vojenských dejinách i osobnostiach.

Študenti mohli priamo komunikovať s profesionálnymi vojakmi a dozvedieť sa viac o ich práci. Pozreli si aj statické a dynamické ukážky Ozbrojených síl SR a to výcvik boja zblízka a sebaobrany a čestnú stráž.

Z našej školy sa tejto akcie zúčastnili títo študenti:

Jozef Becáni, Dávid Telek, Alžbeta Čajková, Samo Urda, Patrik Mázor, Tomáš Meszároš

A to najdôležitejšie na záver - naši študenti vyhrali cenu: 48 hodinový kurz prežitia s vojakmi.

Všetkým zúčastneným gratulujeme!

Text: Mgr. Csaba Bóna

Súvisiace články

04.11.2017 08:23

Židia v Žiline

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline pravidelne realizuje pre žiakov školy v rámci vyučovania dejepisu vzdelávacie aktivity, prednášky a besedy, ktoré smerujú k potláčaniu prejavov intolerancie a diskriminácie.
15.09.2017 21:35

Žiaci SOŠ Šaľa zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdetvo na stáži v Portugalsku

V dňoch 25. 7. 2017 – 15. 8. 2017 sa traja žiaci študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastnili mobilitnej štáže v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku.