Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
13.06.2018 09:14

Česko-slovenská konferencia s účasťou SOŠT Vráble

Systém duálneho vzdelávania sme predstavili aj v Českej republike.

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa v dňoch 6.-7.6.2018 zúčastnila Česko-slovenskej konferencie, predmetom ktorej bolo predstavenie súčasných modelov vzdelávania na obidvoch stranách hranice vrátane vplyvov nových technológií a príkladov dobrej praxe.

Česko-slovenská konferencia bola súčasťou osláv 100 rokov ČSR na Vysočine a bola rozdelená do viacerých blokov: návšteva Alternátora - ekotechnické centrum Třebíč, projekty Kraja Vysočina, aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborné prednášky k vplyvu technológií na budúcnosť školstva.

SOŠT Vráble predstavila spôsob fungovania systému duálneho vzdelávania. Do tohto projektu sme vstúpili ihneď, ako nám to platná legislatíva umožnila.  V školskom roku 2015/2016 sme tak prijali študentov, z ktorých sa v týchto dňoch stanú, po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, prví absolventi duálneho vzdelávania. S odstupom času vnímame tento krok ako správny a prospešný pre študenta, rodiča, zamestnávateľa i školu. Usvedčuje nás v tom i tá skutočnosť, že od septembra 2018 je do systému duálneho vzdelávania zapojených 140 študentov našej školy tak v študijných, ako i v učebných odboroch.

Sme presvedčení, že úspešná spolupráca so zamestnávateľskou sférou bude i naďalej pokračovať, výsledkom ktorej má byť spokojný študent. A o to nám spoločne všetkým ide.

Ing. Ján Jamrich, riaditeľ

Súvisiace články

23.09.2017 19:50

Socha Dávida už rok krášli areál Elbákov

Hlavným poslaním Súkromného športového gymnázia ELBA, ktoré v tomto školskom roku začína písať 12. kapitolu svojej histórie, je o. i. presvedčiť každého žiaka, že sa oplatí dobre študovať a že životný úspech sa len tak sám od s...
26.05.2017 08:54

Shakespeare´s Day v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline

Súťaž inšpirovaná velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má svoju tradíciu aj v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline. Aj tento rok sa stretli talentovaní recitátori, speváci a výtvarníci, aby každý svojím ...
29.04.2017 08:27

Stredná zdravotnícka škola v Prešove pripravuje žiakov pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného ...