Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
13.06.2018 09:14

Česko-slovenská konferencia s účasťou SOŠT Vráble

Systém duálneho vzdelávania sme predstavili aj v Českej republike.

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa v dňoch 6.-7.6.2018 zúčastnila Česko-slovenskej konferencie, predmetom ktorej bolo predstavenie súčasných modelov vzdelávania na obidvoch stranách hranice vrátane vplyvov nových technológií a príkladov dobrej praxe.

Česko-slovenská konferencia bola súčasťou osláv 100 rokov ČSR na Vysočine a bola rozdelená do viacerých blokov: návšteva Alternátora - ekotechnické centrum Třebíč, projekty Kraja Vysočina, aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborné prednášky k vplyvu technológií na budúcnosť školstva.

SOŠT Vráble predstavila spôsob fungovania systému duálneho vzdelávania. Do tohto projektu sme vstúpili ihneď, ako nám to platná legislatíva umožnila.  V školskom roku 2015/2016 sme tak prijali študentov, z ktorých sa v týchto dňoch stanú, po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, prví absolventi duálneho vzdelávania. S odstupom času vnímame tento krok ako správny a prospešný pre študenta, rodiča, zamestnávateľa i školu. Usvedčuje nás v tom i tá skutočnosť, že od septembra 2018 je do systému duálneho vzdelávania zapojených 140 študentov našej školy tak v študijných, ako i v učebných odboroch.

Sme presvedčení, že úspešná spolupráca so zamestnávateľskou sférou bude i naďalej pokračovať, výsledkom ktorej má byť spokojný študent. A o to nám spoločne všetkým ide.

Ing. Ján Jamrich, riaditeľ

Súvisiace články

02.07.2019 09:11

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala v roku 2017 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov) vo výške 71.660,00 EUR na realizác...
15.02.2019 13:17

Týždeň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Lučenci

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.
19.12.2019 13:20

Krátkodobá výmena skupín žiakov z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Maďarsku – Erasmus+

Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+