Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
13.06.2018 09:14

Česko-slovenská konferencia s účasťou SOŠT Vráble

Systém duálneho vzdelávania sme predstavili aj v Českej republike.

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa v dňoch 6.-7.6.2018 zúčastnila Česko-slovenskej konferencie, predmetom ktorej bolo predstavenie súčasných modelov vzdelávania na obidvoch stranách hranice vrátane vplyvov nových technológií a príkladov dobrej praxe.

Česko-slovenská konferencia bola súčasťou osláv 100 rokov ČSR na Vysočine a bola rozdelená do viacerých blokov: návšteva Alternátora - ekotechnické centrum Třebíč, projekty Kraja Vysočina, aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborné prednášky k vplyvu technológií na budúcnosť školstva.

SOŠT Vráble predstavila spôsob fungovania systému duálneho vzdelávania. Do tohto projektu sme vstúpili ihneď, ako nám to platná legislatíva umožnila.  V školskom roku 2015/2016 sme tak prijali študentov, z ktorých sa v týchto dňoch stanú, po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, prví absolventi duálneho vzdelávania. S odstupom času vnímame tento krok ako správny a prospešný pre študenta, rodiča, zamestnávateľa i školu. Usvedčuje nás v tom i tá skutočnosť, že od septembra 2018 je do systému duálneho vzdelávania zapojených 140 študentov našej školy tak v študijných, ako i v učebných odboroch.

Sme presvedčení, že úspešná spolupráca so zamestnávateľskou sférou bude i naďalej pokračovať, výsledkom ktorej má byť spokojný študent. A o to nám spoločne všetkým ide.

Ing. Ján Jamrich, riaditeľ

Súvisiace články

05.10.2018 13:18

VŠADE DOBRE, NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LUČENCI NAJLEPŠIE

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartova...
21.10.2018 20:22

Jesenná bonitácia koní na SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je vo všetkých renomovaných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní,  jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.