Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
13.06.2018 09:14

Česko-slovenská konferencia s účasťou SOŠT Vráble

Systém duálneho vzdelávania sme predstavili aj v Českej republike.

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa v dňoch 6.-7.6.2018 zúčastnila Česko-slovenskej konferencie, predmetom ktorej bolo predstavenie súčasných modelov vzdelávania na obidvoch stranách hranice vrátane vplyvov nových technológií a príkladov dobrej praxe.

Česko-slovenská konferencia bola súčasťou osláv 100 rokov ČSR na Vysočine a bola rozdelená do viacerých blokov: návšteva Alternátora - ekotechnické centrum Třebíč, projekty Kraja Vysočina, aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborné prednášky k vplyvu technológií na budúcnosť školstva.

SOŠT Vráble predstavila spôsob fungovania systému duálneho vzdelávania. Do tohto projektu sme vstúpili ihneď, ako nám to platná legislatíva umožnila.  V školskom roku 2015/2016 sme tak prijali študentov, z ktorých sa v týchto dňoch stanú, po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, prví absolventi duálneho vzdelávania. S odstupom času vnímame tento krok ako správny a prospešný pre študenta, rodiča, zamestnávateľa i školu. Usvedčuje nás v tom i tá skutočnosť, že od septembra 2018 je do systému duálneho vzdelávania zapojených 140 študentov našej školy tak v študijných, ako i v učebných odboroch.

Sme presvedčení, že úspešná spolupráca so zamestnávateľskou sférou bude i naďalej pokračovať, výsledkom ktorej má byť spokojný študent. A o to nám spoločne všetkým ide.

Ing. Ján Jamrich, riaditeľ

Súvisiace články

02.07.2019 08:45

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala v školskom roku 2018/2019 mobilitný projekt „Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II“, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus+ (KA1 ...
21.04.2019 17:16

GVARZA DRAMA CLUB V MOSKVE

Divadelný krúžok cestoval do Moskvy v rámci medzinárodného projektu Towards Each Other s ruským divadlom ATO. Dve učiteľky a 18 študentov strávili týždeň v ruskej metropole. Ruský súbor príde v septembri do Žiliny.
21.05.2019 20:58

Víťazstvo SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa v medzinárodnej dostihovej konkurencii

Po kvalitnom a svedomitom tréningu sú nadobudnuté znalosti a skúsenosti žiakov Strednej odbornej školy chovu koní a služieb, Štúrova 74,  Šaľa overované na pretekoch v areáli školy, tí najlepší reprezentujú školu na celoslovens...