Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
13.06.2018 09:14

Česko-slovenská konferencia s účasťou SOŠT Vráble

Systém duálneho vzdelávania sme predstavili aj v Českej republike.

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa v dňoch 6.-7.6.2018 zúčastnila Česko-slovenskej konferencie, predmetom ktorej bolo predstavenie súčasných modelov vzdelávania na obidvoch stranách hranice vrátane vplyvov nových technológií a príkladov dobrej praxe.

Česko-slovenská konferencia bola súčasťou osláv 100 rokov ČSR na Vysočine a bola rozdelená do viacerých blokov: návšteva Alternátora - ekotechnické centrum Třebíč, projekty Kraja Vysočina, aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborné prednášky k vplyvu technológií na budúcnosť školstva.

SOŠT Vráble predstavila spôsob fungovania systému duálneho vzdelávania. Do tohto projektu sme vstúpili ihneď, ako nám to platná legislatíva umožnila.  V školskom roku 2015/2016 sme tak prijali študentov, z ktorých sa v týchto dňoch stanú, po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, prví absolventi duálneho vzdelávania. S odstupom času vnímame tento krok ako správny a prospešný pre študenta, rodiča, zamestnávateľa i školu. Usvedčuje nás v tom i tá skutočnosť, že od septembra 2018 je do systému duálneho vzdelávania zapojených 140 študentov našej školy tak v študijných, ako i v učebných odboroch.

Sme presvedčení, že úspešná spolupráca so zamestnávateľskou sférou bude i naďalej pokračovať, výsledkom ktorej má byť spokojný študent. A o to nám spoločne všetkým ide.

Ing. Ján Jamrich, riaditeľ

Súvisiace články

28.03.2018 13:59

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na projektovom stretnutí vo francúzskom meste Épinal

Šesť žiakov druhých ročníkov a dvaja pedagógovia z Obchodnej akadémie v Lučenci sa v rámci projektu „Business throughout Europe“ prostredníctvom programu ERASMUS+ aktivita KA2 v termíne od 18. marca 2018 do 24. marca 2018 zúčas...
03.05.2018 09:41

Žiak Obchodnej akadémie patrí medzi 50 najlepších mladých osobností ekonómie

​​​​​​​Dňa 26. apríla 2018 sa žiak štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Filip Gábor zúčastnil celoslovenského kola 1. ročníka Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
07.11.2017 10:50

Brány Obchodnej akadémie v Lučenci sa otvárajú už sedemdesiaty rok

24. október bol pre väčšinu ľudí bežným pracovným dňom. Pre súčasných aj bývalých pedagógov, študentov, nepedagogických zamestnancov a vzácnych hostí sa tento deň niesol v duchu okrúhlych narodenín školy. V nádhernej historicke...