Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
03.07.2020 10:05

Erasmus+ na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene online

V mesiaci jún sa uskutočnila na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene online-videokonferencia k prebiehajúcim projektom Erasmus+. Na konferencii sa zúčastnili žiaci zapojení do tohtoročných projektov. Predstavili svojim spolužiakom oba projekty, ich ciele a jednotlivé aktivity.

Prvý projekt, ktorý momentálne prebieha, sa volá „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut". Sú do neho zapojení žiaci triedy Kvarta A. V rámci tohto projektu prebehli už 2 výmeny žiakov a 1 vzdelávacie stretnutie učiteľov.   

Druhý projekt je zameraný na témy Európskej únie pod názvom „explaining europe".  Žiaci zapojení do projektu sa zúčastnili stretnutia v meste Toruň v Poľsku.

Ako hostí sme na konferencii privítali žiakov, ktorí sa zúčastnili projektov v minulých rokoch. Porozprávali nám o svojich skúsenostiach a príležitostiach, ktoré ponúka program Erasmus+. Do online-diskusie mali možnosť  zapojiť sa všetci žiaci našej školy.

Záznam z online-konferencie si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: https://drive.google.com/file/d/1TzvqJxOZbzkag9EbdAAlC5k3ewlzxeGc/view?usp=sharing

Súvisiace články

11.05.2020 09:16

Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a pre...
27.08.2018 17:57

Bratislava koncom septembra ožije jazykmi - LingvaFest‘2018

Prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest‘2018“ sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na Ekonomickej univerzite v Petržalke budú jazyky sklo...