Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
08.06.2017 14:12

Erasmus +: Projekt „ Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole“

Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici vzdeláva a vychováva mládež v strojárskych a v elektrotechnických odboroch, je Centrom odborného vzdelávania a prípravy a pripravuje žiakov aj v systéme duálneho vzdelávania. Jej pedagógovia anglického jazyka sa zúčastnili programu Erasmus + KA1 a vyslala ich do zahraničia za účelom ich osobného odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií, aby tak prispela k rozvoju, modernizácii a internacionalizácii školy. Študijných pobytov sa zúčastnili traja pedagógovia.

Foto: Mgr. Barbora Dudáková

Mgr. Barbora Dudáková sa v lete 2016 zúčastnila kurzu s názvom  "Povzbudenie jazyka a metodiky pre pedagogický personál" v anglickom univerzitnom meste Cambridge, v inštitúcii Bell School. Kurz bol zameraný na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a skúmanie rôznych aspektov metodiky výučby cudzieho jazyka a jej aktualizáciu. Konkrétne vyučovacie jednotky prebiehali aktívne nielen zo strany lektora, ale aj pedagógov, pretože si odovzdávali vlastné skúsenosti a skúšali rôzne metódy vyučovania a aktivity na „vlastnej koži". Absolvovaním kurzu majú účastníci príležitosť rozvíjať povedomie o rozdieloch a kultúre kolegov z krajín Európskej únie a celého sveta. V popoludňajších hodinách bola možnosť výberu z rôznych workshopov a prednášok podľa individuálnych potrieb. Vo voľnom čase si mohli participanti vybrať rôzne fakultatívne výlety na spoznávanie mesta Cambridge, napríklad plavbou na pramici po rieke Cam, alebo iných miest ako Londýn, Ely, Sandringham či Hunstanton.

Druhú vzdelávaciu mobilitu absolvovala Mgr. Gabriela Náterová v jeseni 2016. Zúčastnila sa kurzu s názvom "Učitelia angličtiny na odborných školách" v juhoanglickom meste Southampton. Tento dvojtýždňový pobyt bol organizovaný inštitúciou  International Study Programmes, ktorá sa venuje vzdelávaniu učiteľov naprieč Európou už niekoľko desaťročí, a venoval sa najmä  vyučovaniu odbornej angličtiny na stredných odborných školách. Kurz bol zameraný tiež na anglický vzdelávací systém, na jeho posledný vývoj a aktuálne problémy, zaoberal sa odborným  a učňovským vzdelávaním vo Veľkej Británii, odbornými kvalifikáciami a pracovnými príležitosťami pre mladých ľudí. Účastníci pobytu mali možnosť porovnať vzdelávacie systémy a diskutovať o aktuálnych problémoch školstva. Teoretické pozadie bolo doplnené aj ukážkami z praxe, kde participanti mali možnosť pozorovať vyučovanie na dvoch stredných odborných školách v mestách Newbury a Fareham. Súčasťou kurzu bola aj návšteva firmy zaoberajúca sa opravami automobilov,  spojená s príležitosťou pozorovať a pomáhať pracovníkom pri práci. Pedagógovia mali vo voľnom čase možnosť obdivovať historické časti mesta Southampton, slávny Stonehenge, neďaleké mesto Salisbury či historický Winchester.

Posledná mobilita sa uskutočnila na jar 2017. Kurzu vo vzdelávacej inštitúcii Anglolang s názvom "Efektívne využitie technológií vo vyučovaní" sa zúčastnil Mgr. Richard Fulek v meste Scarborough. V kurze sa zamerali na oživenie jazykových zručností a  na to, ako kvalitne a cielene využívať výdobytky modernej doby nielen na zábavu, ale predovšetkým na výučbu. Kurz bol na vysokej profesionálnej úrovni, pričom jazyková úroveň účastníkov, ako Mgr. Fulek uvádza, bola všestranne obohacujúca pre každého člena. Mimokurzové aktivity zahŕňali aj vynikajúce príležitosti na spoznávanie britskej kultúry, počnúc jazzovým koncertom, divadlom, karaoke večerom, až po ochutnávku rôznych domácich produktov v lokálnom pohostinstve.

Pedagógovia, ktorí sa programu Erasmus + zúčastnili, už teraz v rámci možností postupne implementujú nové poznatky, metódy a prostriedky do vzdelávania mládeže. Veria, že neustálym vzdelávaním pedagógov sa naďalej bude zvyšovať atraktivita SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici  pre končiacich žiakov základných škôl, a že časom región získa absolventov, ktorí sú nielen odborníci v strojárstve, ale sú schopní fundovane a plynulo komunikovať v odbornom anglickom jazyku.

 

Text a foto: Mgr. Barbora Dudáková

Galéria

Súvisiace články

18.01.2018 15:49

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa ako partner v odbornom vzdelávaní

Na Strednej odbornej škole v Šali v  študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo i v učebnom odbore 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo majú žiaci veľa možností realizácie sa v jazdeckom športe.
07.04.2017 15:54

Neporaziteľní žiaci Gymnázia Hansa Selyeho - ďalšie úspechy na športových súťažiach

Komárňanské gymnázium Hansa Selyeho teší svoje okolie úžasnými športovými výsledkami.