Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
16.10.2019 13:27

Erasmusdays na Obchodnej akadémii a Strednej zdravotníckej škole v Lučenci

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa 10. októbra 2019 zapojili do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi.

Erasmusdays je podujatie, ktoré sa usiluje o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. V uplynulom roku sa do tejto iniciatívy zapojilo 39 krajín s viac ako 1 435 podujatiami rôzneho typu. Vďaka propagácii v masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach malo podujatie Erasmusdays dosah na viac ako 116 miliónov ľudí. Slovenská republika participovala na Erasmusdays prvýkrát. Cieľom podujatia bolo čo najviac zviditeľniť program Erasmus+ a tiež úspešné vzdelávacie inštitúcie v Európe.

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa už dlhé roky  zapájajú do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sa 10. októbra 2019 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi. Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy a preto veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí darovali krv. Bolo ich spolu 32 a odobralo sa až 14, 4 l krvi.

Podujatie Erasmusdays sa stretlo s kladnou odozvou a už sa všetci tešíme na ďalšie ročníky.

Mgr. Edita Gálová

Súvisiace články

09.10.2018 12:20

Spolupráca Obchodnej akadémie v Lučenci s partnerskou školou v Ózde

Obchodná akadémia v Lučenci spolupracuje od roku 2010 s partnerskou školou v Ózde v rámci projektu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport so zameraním na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v ...
08.10.2019 11:04

Škola dizajnu prináša zo zahraničia dôležité know-how domov

Program Erasmus+ umožňuje mladým rozširovať a zlepšovať si svoje kompetencie, učiť sa nové veci a spoznávať cudzie krajiny a kultúry. Tieto možnosti využívajú aj v bratislavskej Škole dizajnu. Zo zahraničia si však študenti a p...
24.10.2018 14:11

Deň otvorených dverí 2018 v Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislavskej Petržalke na Vlasteneckom námestí 1 pozýva na Deň otvorených dverí 5.12. od 8 do 16 30 hod. Vítaní sú všetci nádejní  animátori, grafici, filmári, fotografi, či ...