Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
16.10.2019 13:27

Erasmusdays na Obchodnej akadémii a Strednej zdravotníckej škole v Lučenci

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa 10. októbra 2019 zapojili do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi.

Erasmusdays je podujatie, ktoré sa usiluje o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. V uplynulom roku sa do tejto iniciatívy zapojilo 39 krajín s viac ako 1 435 podujatiami rôzneho typu. Vďaka propagácii v masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach malo podujatie Erasmusdays dosah na viac ako 116 miliónov ľudí. Slovenská republika participovala na Erasmusdays prvýkrát. Cieľom podujatia bolo čo najviac zviditeľniť program Erasmus+ a tiež úspešné vzdelávacie inštitúcie v Európe.

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa už dlhé roky  zapájajú do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sa 10. októbra 2019 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi. Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy a preto veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí darovali krv. Bolo ich spolu 32 a odobralo sa až 14, 4 l krvi.

Podujatie Erasmusdays sa stretlo s kladnou odozvou a už sa všetci tešíme na ďalšie ročníky.

Mgr. Edita Gálová

Súvisiace články

11.04.2018 12:37

40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Ďalší úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na SOČ
28.06.2019 09:43

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť nebudú na otvorení školského roka v septembri

Na Obchodnej akadémii v Lučenci je už tradíciou, že niektorí tretiaci a štvrtáci mávajú otvorenie nového školského roka mimo územia Slovenska. A nebude to inak ani tento rok. Obchodnej akadémii bol opäť schválený grant Erasmus+...
19.10.2019 09:05

Deň otvorených dverí na SŠUP-ke v Žiline

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej škole dňa 07. 11. 2019 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod.