Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
16.10.2019 13:27

Erasmusdays na Obchodnej akadémii a Strednej zdravotníckej škole v Lučenci

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa 10. októbra 2019 zapojili do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi.

Erasmusdays je podujatie, ktoré sa usiluje o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. V uplynulom roku sa do tejto iniciatívy zapojilo 39 krajín s viac ako 1 435 podujatiami rôzneho typu. Vďaka propagácii v masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach malo podujatie Erasmusdays dosah na viac ako 116 miliónov ľudí. Slovenská republika participovala na Erasmusdays prvýkrát. Cieľom podujatia bolo čo najviac zviditeľniť program Erasmus+ a tiež úspešné vzdelávacie inštitúcie v Európe.

Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa už dlhé roky  zapájajú do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sa 10. októbra 2019 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays, ktorú podporili skutočne ušľachtilým činom. Rozhodli sa totiž darovať krv, pretože každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať transfúziu krvi. Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy a preto veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí darovali krv. Bolo ich spolu 32 a odobralo sa až 14, 4 l krvi.

Podujatie Erasmusdays sa stretlo s kladnou odozvou a už sa všetci tešíme na ďalšie ročníky.

Mgr. Edita Gálová

Súvisiace články

05.05.2020 10:18

Vyšiel netradičný komix o M.R.Štefánikovi v angličtine aj esperante

Novinka v rámci slovenského vydavateľského sveta – rovno dve cudzojazyčné vydania komixu “Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika” sa postupne distribuujú do rôznych kútov sveta.
11.03.2018 21:12

Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave patrí podľa INEKO medzi najlepšie školy

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave patrí podľa hodnotenia inštitútu INEKO medzi desať najlepších gymnázií na Slovensku. Rovnako je prvou strednou školou, ktorá zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2001 ...
16.05.2019 09:17

Obchodná akadémia v Lučenci má majsterku Slovenska v atletike

Obchodnú akadémiu v Lučenci reprezentovala žiačka I.B. triedy Michaela Lenhartová, ktorá súťažila v skoku do výšky v Banskej Bystrici dňa 30.4.2019 na krajskom kole súťaže v atletike žiačok a žiakov stredných škôl, ktoré uspori...