Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Žilina
26.06.2020 16:26

Finančné vzdelávanie

Od septembra 2018 do augusta 2021 sa realizuje medzinárodný projekt EUFin: „Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe“ – Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou, na ktorom spolupracuje 14 inštitúcií z 5 európskych krajín: Belgicko, Holandsko, Taliansko, Estónsko a Slovensko. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Cieľom projektu EUFin je vývoj overeného didaktického materiálu pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre úrovne terciárneho a sekundárneho vzdelávania a výmena osvedčených postupov. V rámci projektových aktivít bola vydaná publikácia FINANČNÉ VZDELÁVANIE - Súčasné postupy a budúce výzvy.

Od septembra 2018 do augusta 2021 sa realizuje medzinárodný projekt EUFin: „Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe" – Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti naprieč Európou, na ktorom spolupracuje 14 inštitúcií z 5 európskych krajín: Belgicko, Holandsko, Taliansko, Estónsko a Slovensko. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Za Slovensko na projekte participuje Žilinská univerzita v Žiline, Obchodná akadémia Žilina a Žilinská regionálna komora SOPK.

Cieľom projektu EUFin je vývoj overeného didaktického materiálu pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre úrovne terciárneho a sekundárneho vzdelávania a výmena osvedčených postupov.

Vyvrcholením aktivít budú 2 nadnárodné konferencie: 14.-15. septembra 2020 v Bruseli a 3.-6. júna 2021 v Tallinne.

Prvá konferencia sa bude konať v KU Leuven - Campus Brussel, Faculty of Economics & Business (Warmoesberg 26, 1 000 Brussel). Konferencia je organizovaná v zmiešanom formáte a účastníci majú možnosť fyzickej účasti alebo virtuálnej účasti (online). Termín na registráciu je do 31. júla 2020.

Cieľom tejto dvojdňovej konferencie je spojiť vedcov, ktorí sa zameriavajú na výskum finančnej gramotnosti.
Sú vítané príspevky, ktoré skúmajú inovatívne metodiky a aplikácie v oblasti finančnej gramotnosti, články, ktoré sa zameriavajú na determinanty finančnej gramotnosti, formu finančného vzdelávania, vplyv subjektívnych názorov vo finančnom rozhodovaní a účinky finančnej gramotnosti na finančné rozhodovanie a v konečnom dôsledku na finančný blahobyt. Termín na odovzdanie príspevkov je do 5. júla 2020.

Bližšie informácie o konferencii nájdete na:
https://feb.kuleuven.be/drc/LEER/map-conf-14-15-september-2020/conference-financial-literacy-brussels

V rámci projektových aktivít bola vydaná publikácia FINANČNÉ VZDELÁVANIE - Súčasné postupy a budúce výzvy.

Vo svete, kde sa jednotlivci stávajú čoraz viac zodpovednými za svoj finančný blahobyt a kde sa zvyšuje zložitosť finančných trhov a produktov, sa finančné vzdelávanie stáva rozhodujúcim. Hoci je dobre prijaté zavedenie finančného vzdelávania do povinného vzdelávania, neexistuje konsenzus o optimálnom spôsobe implementácie finančného vzdelávania.

Táto publikácia skúma súčasný stav a budúce výzvy finančného vzdelávania v piatich európskych krajinách: v Belgicku, Estónsku, Taliansku, Holandsku a Slovensku. Okrem toho poskytuje komplexný prehľad akademickej literatúry o finančnej gramotnosti:

180 strán, brožúra: 29,90 €

ISBN 978-3-8309-4063-0

Elektronická forma: 26,99 €

ISBN 978-3-8309-9063-5

www.waxmann.com/buch4063

Viac informácií o projekte a didaktické materiály na vzdelávanie finančnej gramotnosti nájdete na www.eufin.org.

Súvisiace články

17.06.2018 19:25

Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Prešovská ELBA zaviedla tradíciu oceňovania a vzdania úcty zaslúžilým. V jej areáli nedávno pribudla už druhá busta významnej prešovskej osobnosti, ktorú škola nainštalovala na Nádvorí úspechov a ktorá je zároveň aj akousi inšp...
01.05.2017 15:26

1. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut pozná svojho víťaza!

Stali sa ním študenti SPŠ dopravnej vo Zvolene, ktorý za 6 hodín dokázali odjazdiť viac ako 1000 kôl. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 18 tímov z 18  stredných odborných škôl z celého Slovenska