Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Osemročné Gymnázium na Varšavskej (Žilina)
02.10.2019 16:24

Gvarza Drama club a ATO divadlo z Moskvy ukončili projekt spoločnou divadelnou hrou Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)

Gvarza Drama club a ATO divadlo z Moskvy ukončili projekt spoločnou divadelnou hrou Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)

Projekt Towards Each Other Slovakia-Moscow vznikol po medzinárodnej divadelnej súťaži Class in Action v Prahe, kde sme nadviazali spoluprácu s ruským divadelným súborom. Cieľom projektu bolo recipročne navštíviť obidve krajiny Rusko aj Slovensko a spoločne nacvičiť divadelné predstavenie. Zo začiatku som neverila, že sa nám podarí získať dostatočné finančné prostriedky na náš ambiciózny projekt, ale postupne sa všetko začalo obracať v náš prospech. Prvým náznakom nádeje bol mail od ruskej ambasády, v ktorom nám prisľúbili podporu  a pomoc tým, že nám poskytnú humanitárne víza do Ruska zdarma. V ten istý deň nám odbor školstva a športu ŽSK, reprezentovaný p. riaditeľkou Školovou, prisľúbil finančnú pomoc na nákup leteniek a prepravu na letisko a späť. A potom to malo rýchly spád. Rotary club Žilina nám dal peniaze na nové kostýmy, ktoré nám ušila na mieru p. Gašpercová z Bytče. P. Snadík, súkromný podnikateľ zo Žiliny a nemecká spoločnosť YLC sa podieľali na financiách potrebných na ubytovanie. A dobrodružstvo ako z rozprávky sa mohlo začať.

Pred odchodom do Moskvy som ale vedela, že privítať ruský súbor na Slovensku si vyžiada ďalšie financie. S pani Klapitovou, zástupkyňou riaditeľky našej školy, sme ešte pred odchodom do Moskvy stihli odovzdať žiadosť na dofinancovanie nášho projektu cez vyhlásený eGrant mesta Žiliny. Keď sme sa asi po mesiaci dozvedeli, že aj tento grant bol schválený, mohli sme začať s prípravami spoločného stretnutia v Žiline.

Organizácia pobytu ruského súboru v Žiline nebola vôbec jednoduchá. Keďže chceli byť ubytovaní v rodinách, aby sa čo najviac dozvedeli o slovenskom spôsobe života, bolo treba osloviť rodičov divadelníkov so žiadosťou o pomoc. Na moje prekvapenie a radosť sa hneď našli rodiny, ktoré nemali problém ubytovať nielen jedno dieťa, ale aj dve, tri či štyri. Moji divadelníci majú úžasných a chápavých rodičov, ktorým by som sa aj touto cestou chcela poďakovať za nezištnú pomoc – rodiny Koprdu, Horvátovej, Cisarikovej, Žanonyovej, Hmírovej, Horehájovej, Chovancovej a Lonckovej.

Milí rodičia, veľmi pekne vám ďakujem za podporu nášho projektu. Ruské deti sa u vás doma cítili veľmi dobre.

Od 21. do 27. septembra 2019 sme sa venovali členom ruskému súboru a aktivitám, ktoré sme im pripravili. Program, ktorý zahŕňal výlety a nácviky, bol naplánovaný na každý deň, od rána do večera. V nedeľu sme našich priateľov z Ruska išli privítať na železničnú stanicu, rozdelili ich do rodín a absolvovali sme s nimi prvú aktivitu – prehliadku Krajskej hvezdárne v Žiline. Pán Znášik, odborný pracovník hvezdárne a zároveň aj člen Rotary klubu v Žiline, nám pripravil úžasný výklad v ruštine a priblížil nás ku hviezdam. V pondelok sme už ruských divadelníkov privítali v našej škole, kde sme začali nacvičovať spoločné divadelné predstavenie a popoludní sme ich zobrali na hrad Strečno. Sprievodcu im robil žiak našej školy Tomáš Moravčík, ktorý im spravil výklad v anglickom jazyku. V utorok sa celá divadelná skupina prešla mestom až do Budatínskeho hradu, spoločne obdivovali krásy mesta Žiliny z vyhliadkovej terasy na Burianovej veži, pozreli si areál Vodného diela Žilina. V stredu boli navštíviť Čičmany, Bojnice a Rajeckú Lesnú a popoludní sa konal posledný nácvik v škole. Vo štvrtok sme vystupovali v Mestskom divadle v Žiline pred plným hľadiskom. Zahrali sme slovensko-anglickú adaptáciu hry Fahrenheit 451 od Raya Bradburyho.

Naše spoločné divadelné predstavenie si okrem žiakov našej školy prišli pozrieť pozvaní hostia. Za mesto Žilina p. Birnerová, členovia Rotary clubu Žilina, rodičia, starí rodičia, priatelia a známi, žiaci Súkromného anglického gymnázia v Žiline, Športového gymnázia v Žiline a Gymnázia v Bytči. V hľadisku sedela aj odborná porota v zložení: p. Sukeniková (súkromná jazyková škola Sarai), p. Štalmach (súkromná jazyková škola Prolans) a p. Podhorová (rusky hovoriaca Žilinčanka). Všetci porotcovia pozorne sledovali predstavenie a po jeho skončení vyplnili hodnotiace hárky so svojimi postrehmi a názormi. To, čo nás veľmi potešilo, boli ich slová obdivu a chvály.

Po náročnom dni sme sa večer opäť všetci stretli v našej škola na záverečnom galavečeri s krátkym programom a občerstvením. Prišli zatancovať deti zo súboru Lieska so svojou p. učiteľkou Poliakovou- Hriechovou. Naši ruskí priatelia si prevzali drobné spomienkové darčeky z rúk p. Klapitovej a potom sme sa všetci spoločne zabávali.

V piatok 27.9. o 10.00 sme už sedeli v autobuse a naša cesta viedla cez Trenčín do Bratislavy na letisko. Odprevadili sme svojich nových kamarátov s nádejou, že snáď sa nevidíme naposledy.

Ďakujem všetkým svojim divadelníkom za to, ako sa o ruských hostí postarali, ako perfektne zahrali spoločnú divadelnú hru a samozrejme za to, že zvládli tento projekt.

Ďakujem všetkým sponzorom za finančnú podporu a dôveru. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri realizácii tohto projektu, kolegyniam, ktoré mi pomohli pri výletoch (p. Bačová) a výzdobe telocvični (p. Chlebanová a p. Malinová) a najviac ďakujem vedeniu školy Gymnázia Varšavská cesta za pomoc, podporu, dôveru, chápavosť a vôbec za to, že nám učiteľom dáva možnosť realizovať sa v aktivitách, ktoré sú síce mimo učebného plánu, ale zviditeľňujú našu školu na verejnosti.

 

Mgr. Miljana Mišová, Gymnázium Varšavská

Foto: Marek Gřešek

Súvisiace články

11.10.2017 19:31

Zdravé stravovanie je dôležité

Vedia to aj žiaci novozámockého gymnázia. Dňa 4.októbra 2017 hostili – ako prvá škola - nadšencov zo združenia FOODREVOLUTION, ktorí sú ambasádormi projektu Jamieho Olivera zameraného na propagáciu zdravého stravovania.
07.11.2017 17:58

Premietanie filmu Dancer pre školy štartuje za účasti matky Sergeia Polunina v Prešove

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a MILOSH Limited po úspešnom uvedení filmu Dancer o legendárnom svetovom tanečníkovi Sergeiovi Poluninovi v Slovenskom národnom divadle, sa rozhodli priniesť nekomerčné ...
25.06.2019 08:46

FASHION TIME V PISTORIHO PALÁCI. MÓDNA PREHLIADKA ŠTUDENTOV ŠKOLY DIZAJNU MALA ÚSPECH!

Udržateľnosť, environmentálna ohľaduplnosť, recyklácia upcycling, experiment, odvaha, originalita, štýl. To sú kľúčové atribúty módnej tvorby študentiek a študentov ružinovskej Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu. Na kon...