Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
19.12.2017 10:45

GYMNÁZIUM REALIZUJE DVA MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene bolo v tomto roku opäť úspešné v získavaní finančných prostriedkov z Európskych fondov v rámci projektu Erasmus+. Schválené boli dva projekty, ktoré sú zamerané na prírodné vedy - na fyziku a chémiu. Komunikačným jazykom obidvoch projektov je nemecký jazyk.

Projekt s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou" sa realizuje v spolupráci s nemeckou školou v meste Weilmünster a talianskou školou v meste Tarent a je zameraný na chémiu. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o chémiu tým, že budú odoberať a skúmať vzorky vody, vytvoria príručku o výsledkoch tohto skúmania v  partnerských krajinách, zvýraznia dopad ľudskej činnosti na rieky a život v nich. Súčasne im projekt umožní zlepšiť komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku a spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície.  V novembri t.r. sa na Weiltalskej škole v Nemecku stretli do projektu zainteresovaní pedagógovia z Nemecka, Talianska a Slovenska. Podrobnejšie rozpracovali jednotlivé čiastkové úlohy, dohodli sa na termínoch ďalších stretnutí a spôsobe šírenia informácií o získaných výsledkoch. 

Druhý projekt s názvom „Prenosná vodná elektráreň" prebieha v spolupráci s litovskou školou v meste Kaunas. Je zameraný na prepojenie fyzikálnych zákonov s každodenným životom. Žiaci si  overia svoje vedomosti z fyziky, zdokonalia manuálne zručnosti pri zhotovení malej vodnej elektrárne a vytvoria fyzikálnu príručku, ktorá bude obsahovať fyzikálne  zákony s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciami a príkladmi z praxe. Koordinátorom projektu je Gymnázium Ľudovíta Štúra. 

 Práve zo školy v Kaunase nás minulý týždeň  navštívili pedagógovia, s ktorými sme sa dohodli na presných postupoch práce, čiastkových úlohách a žiackych výstupoch. Okrem pracovnej časti sa naši  hostia stretli aj so žiakmi zapojenými do projektu. Ukázali sme im krásy Zvolena, Banskej Bystrice a hlavného mesta Bratislavy. V marci 2018 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra uskutoční projektové stretnutie žiakov z Litvy a v júni vycestuje skupina našich žiakov do Litvy.

Podľa vyjadrení koordinátorky projektu, Mgr. Evy Cesnakovej, prebehli obidve nadnárodné stretnutia s partnerskými školami na vysokej úrovni, pričom stanovené úlohy boli podrobne rozpracované a vytvorili sa presné pracovné postupy k jednotlivým bodom projektu.

Účastníci projektov sa tešia na nové zážitky a skúsenosti, ktoré spoločnou prácou získajú.

 

Súvisiace články

02.03.2018 09:18

Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi

Poskytnutie prvej pomoci zranenej alebo chorej osobe je nielen morálnou povinnosťou každého z nás, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Ľahostajnosť či nevedomosť poskytnúť prvú pomoc môže pripraviť mnohých o šancu na p...
23.11.2018 13:41

Film študentky animácie z bratislavskej Školy dizajnu uspel v medzinárodnej súťaži

Film Natálie Zabákovej, ktorého témou je šikana, vznikol ako jej absolventská práca na bratislavskej Škole dizajnu v Ružinove, kde študovala animovanú tvorbu. Nedávno bol ocenený aj na medzinárodnej súťaži.
07.01.2020 08:00

Ešte niekoľko viet k oslave 20.výročia SŠUP animovanej tvorby

Najlepšie softvérovo aj hardvérovo vybavená Stredná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby pozýva verejnosť na oslavu 20. výročia od jej založenia - 17. 1. 2020 o 15 hod. v športovej hale SŠUPAT na Vlasteneckom námestí 1 ...