Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
21.10.2018 20:25

Hubertova jazda žiakov na SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

Už tradičným podujatím na našej Strednej odbornej škole chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa, ktorým sa uzatvára športová sezóna, je Hubertova jazda žiakov školy.

V symbolickom hone sa vzdáva česť jazdcom a koňom, ktoré počas celého roku slúžili človeku, reprezentovali ho a pomáhali mu v jeho práci. Účastníkmi tohto podujatia sú tradične žiaci 3. ročníkov  študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo  a ako diváci ostatní žiaci školy.

Po vzore klasických honov, aj Hubertova jazda má svoje pravidlá -  regule, ktorými sa jazdci musia riadiť. Najskúsenejší jazdec - master, vydáva pokyny a riadi celý priebeh jazdy. Všetci jazdci ho nasledujú, pri jazde terénom, rovnako aj v úkonoch ako sú skoky cez prekážky, zosadanie či nasadanie na koňa, obraty, rôzne zmeny chodov atď. Všetky previnenia voči reguliam či mastrovi sú potrestané na neskoršom súde náležitými trestami. Ďalšia dôležitá funkcia na Hubertuse je osoba líšky, jazdec s pripnutým líščím chvostom na rukáve. Na ploche, ktorú určí master, sa vyhlási hon na líšku, jazdci naháňajú líšku a snažia sa jej ukoristiť chvost. Víťaz sa stáva líškou do ďalšieho ročníka Hubertusu.

Tohtoročná Hubertova jazda sa konala za krásneho a slnečného jesenného počasia. Po nástupe zúčastnených a slávnostnom otvorení Hubertovej jazdy sa začal hon. Čakala ich takmer  5 kilometrov dlhá trasa pozdĺž rieky Váh. Prekonávali sa rôzne prírodné prekážky i terénne nerovnosti. Napriek náročnosti terénu tento rok všetci naši jazdci ostali v sedle. Víťazkou tohtoročnej Hubertovej jazdy sa stala Kristína Bogárová na koni Suita, ktorej aj touto cestou srdečne blahoželáme.

Marek Régi  žiak II. ročníka  študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a učiteľka odbornej praxe Ing. Zuzana Magdinová reprezentovali školu aj v húfe Hubertovej jazdy v Národnom žrebčíne Topoľčianky, ktorý sa konal za prítomnosti čestných hostí medzi ktorými bola i ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Škola má za sebou ďalšiu úspešnú chovateľsko-športovú sezónu. Teraz nás čaká zaslúžený zimný oddych a načerpanie nových síl do nasledovnej sezóny 2019.

Súvisiace články

14.12.2017 18:38

Pretože hovorím nie!

Dňa 11. 04. 2017 sa spustila na Slovensku celoštátna mediálna kampaň „Pretože hovorím nie“, ktorá je zameraná na prevenciu sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia ich povedomia a informovanosti o tomto z...
09.02.2018 10:17

Ďalší úspech študentiek OA v Lučenci

Dňa 6.02.2018 sa uskutočnilo krajské kolo študentiek SŠ v stolnom tenise v telocvični na ZŠ Vajanského. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z celého kraja a naše dievčatá si počínali dobre, keď v skupine porazili dievčatá z Ba...
17.06.2018 19:25

Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Prešovská ELBA zaviedla tradíciu oceňovania a vzdania úcty zaslúžilým. V jej areáli nedávno pribudla už druhá busta významnej prešovskej osobnosti, ktorú škola nainštalovala na Nádvorí úspechov a ktorá je zároveň aj akousi inšp...