Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
03.10.2017 13:44

Jesenné hodnotenie koní na SOŠ, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je každoročne vo všetkých významných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní, jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.

Stredná odborná škola, Štúrova 74,  Šaľa so svojím chovom športových a dostihových koní už niekoľko desaťročí píše svojimi úspechmi dejiny, ktoré prekračujú hranice Slovenska. Tohtoročné jesenné hodnotenie koní sa na Strednej odbornej škole v Šali konalo dňa 27.9.2017.

Tento deň  bol nielen dňom bilancovania, ale zároveň aj profesionálnym stretnutím chovateľov, športových jazdcov, zástupcov zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja, vedenia školy  a širokej odbornej a laickej verejnosti.

Odbornej komisii zloženej zo zástupcov zriaďovateľa- NSK, RVPS Šaľa, Národného žrebčína Topoľčianky, Zväzu chovateľov koní a zástupcov školy bolo predvedených 30 koní rôznych vekových a úžitkových kategórii. Predvedené chovné kobyly boli všetky preverené v športe, nemajú hrubé exteriérové vady a svojím pôvodom korešpondujú s európskou špičkou. Kolekcia športových a prevádzkových koní je vždy odzrkadlením schopností chovateľov v minulých rokoch. Predvedené kone vzhľadom k využitiu koní pre výučbu študentov školy v študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo vo všeobecnosti vynikajú dobrým charakterom. Vymenované športové úspechy športových koní na úrovni majstrovstiev Európy, GP CSIO a svetových jazdeckých hier nikoho nenechali na pochybách o správnosti chovateľských postupov a následnej profesionálnej príprave a prezentácie úspechov chovu na športových kolbištiach.

 Mladé kone vo veku 6 mesiacov až 2 roky boli posúdené len na základe pôvodu, exteriéru a súčasnej kondície. Celá kolekcia sa prezentovala ako vyrovnaná a nádejná pre využitie v športe a ďalšom chove.

Napriek tomu, že neľahká ekonomická situácia sa prejavuje aj v chove športových koní, SOŠ Šala dokázala aj v tomto roku usporiadať niekoľko významných jazdeckých podujatí, umožnila účasť svojim talentovaným žiakom na mnohých jazdeckých súťažiach doma i v zahraničí a to aj vďaka podpore svojho zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Súvisiace články

16.05.2019 09:17

Obchodná akadémia v Lučenci má majsterku Slovenska v atletike

Obchodnú akadémiu v Lučenci reprezentovala žiačka I.B. triedy Michaela Lenhartová, ktorá súťažila v skoku do výšky v Banskej Bystrici dňa 30.4.2019 na krajskom kole súťaže v atletike žiačok a žiakov stredných škôl, ktoré uspori...
17.04.2019 15:01

Obchodná akadémia v Lučenci získala v hodnotení INEKO znova prvenstvo

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO vydal najnovší rebríček najlepších základných a stredných škôl Slovenska.
24.10.2017 18:30

KOŠICE: V novom školskom roku budú mať stredné školy 274 prvých tried

KOŠICE - V školskom roku 2018/2019 bude pre 6 465 žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku otvorených 274 prvých tried na stredných školách v Košickom kraji. Rozhodli o tom na dnešnom rokovaní poslanci Zastupiteľstva Košické...