Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
03.10.2017 13:44

Jesenné hodnotenie koní na SOŠ, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je každoročne vo všetkých významných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní, jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.

Stredná odborná škola, Štúrova 74,  Šaľa so svojím chovom športových a dostihových koní už niekoľko desaťročí píše svojimi úspechmi dejiny, ktoré prekračujú hranice Slovenska. Tohtoročné jesenné hodnotenie koní sa na Strednej odbornej škole v Šali konalo dňa 27.9.2017.

Tento deň  bol nielen dňom bilancovania, ale zároveň aj profesionálnym stretnutím chovateľov, športových jazdcov, zástupcov zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja, vedenia školy  a širokej odbornej a laickej verejnosti.

Odbornej komisii zloženej zo zástupcov zriaďovateľa- NSK, RVPS Šaľa, Národného žrebčína Topoľčianky, Zväzu chovateľov koní a zástupcov školy bolo predvedených 30 koní rôznych vekových a úžitkových kategórii. Predvedené chovné kobyly boli všetky preverené v športe, nemajú hrubé exteriérové vady a svojím pôvodom korešpondujú s európskou špičkou. Kolekcia športových a prevádzkových koní je vždy odzrkadlením schopností chovateľov v minulých rokoch. Predvedené kone vzhľadom k využitiu koní pre výučbu študentov školy v študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo vo všeobecnosti vynikajú dobrým charakterom. Vymenované športové úspechy športových koní na úrovni majstrovstiev Európy, GP CSIO a svetových jazdeckých hier nikoho nenechali na pochybách o správnosti chovateľských postupov a následnej profesionálnej príprave a prezentácie úspechov chovu na športových kolbištiach.

 Mladé kone vo veku 6 mesiacov až 2 roky boli posúdené len na základe pôvodu, exteriéru a súčasnej kondície. Celá kolekcia sa prezentovala ako vyrovnaná a nádejná pre využitie v športe a ďalšom chove.

Napriek tomu, že neľahká ekonomická situácia sa prejavuje aj v chove športových koní, SOŠ Šala dokázala aj v tomto roku usporiadať niekoľko významných jazdeckých podujatí, umožnila účasť svojim talentovaným žiakom na mnohých jazdeckých súťažiach doma i v zahraničí a to aj vďaka podpore svojho zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Súvisiace články

05.10.2018 13:18

VŠADE DOBRE, NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LUČENCI NAJLEPŠIE

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartova...
15.02.2018 10:55

Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji

Richard Uhrapka, žiak SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji
21.10.2018 20:22

Jesenná bonitácia koní na SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je vo všetkých renomovaných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní,  jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.