Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
18.10.2018 13:10

Konferencia k projektu Erasmus+ Litva

Dňa 9. 10 . 2018  sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila fyzikálna konferencia ako záver projektu Erasmus+ na tému  „ Prenosná vodná elektráreň". Projekt bol zameraný na propagáciu prírodných vied, hlavne fyziky a jeho komunikačným jazykom bola nemčina.

Konferencie za zúčastnili pozvaní žiaci základných a stredných škôl  zo Zvolena a Banskej Bystrice, ktorí  majú záujem o fyziku, učitelia fyziky a ďalší hostia. Pozvaní žiaci vytvorili školské tímy, ktoré počas konferencie riešili rôzne interaktívne fyzikálne úlohy. Tím, ktorý získal najviac bodov, získal v závere konferencie model  prenosnej vodnej elektrárne, ktorú môže škola využiť ako pomôcku na hodinách fyziky.

Žiaci zapojení do projektu počas konferencie prezentovali fyzikálne zákony, ktorými sa počas projektu zaoberali. Informovali o ich objaviteľoch a  využití v bežnom živote. Následne predstavili program výmenných pobytov na Slovensku a v Litve, porozprávali o svojich zážitkoch  a zaujímavostiach.

V závere svojich prezentácií predstavili výstavbu modelu prenosnej vodnej elektrárne a  ukázali videozáznam z jej praktického  odskúšanie na rieke v Litve.

Každá  zúčastnená škola si odniesla  fyzikálnu príručku, ktorá obsahuje fyzikálne zákony, ich históriu, informácie o objaviteľoch, námety na demonštračné pokusy a niekoľko fyzikálnych príkladov k jednotlivým zákonom. Táto príručka bola jedným z výstupov projektu  Erasmus+.

Žiaci na konferencii  ukázali, ako jednoducho  a zaujímavo je možné spojiť fyziku s  nemčinou a zdokonaľovať sa prácou na projekte v oboch týchto predmetoch.

 

Súvisiace články

30.03.2018 11:17

Workshop komiksu

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka sa vybraní žiaci zo Súkromnej strednej  umeleckej školy v Žiline zúčastnili workshopu komiksu, ktor...
14.01.2019 07:59

Novoročné zamyslenie namiesto vinšov

Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké
26.02.2019 12:40

Obchodná akadémia v Lučenci vychováva šikovných angličtinárov

Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia sa snaží podporovať štúdium jazykov a podnietiť mladých šikovných študentov k výberu kariéry profesionálneho prekladateľa. Do súťaže sa každý rok môžu zapojiť stredné školy, ...