Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
18.10.2018 13:10

Konferencia k projektu Erasmus+ Litva

Dňa 9. 10 . 2018  sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila fyzikálna konferencia ako záver projektu Erasmus+ na tému  „ Prenosná vodná elektráreň". Projekt bol zameraný na propagáciu prírodných vied, hlavne fyziky a jeho komunikačným jazykom bola nemčina.

Konferencie za zúčastnili pozvaní žiaci základných a stredných škôl  zo Zvolena a Banskej Bystrice, ktorí  majú záujem o fyziku, učitelia fyziky a ďalší hostia. Pozvaní žiaci vytvorili školské tímy, ktoré počas konferencie riešili rôzne interaktívne fyzikálne úlohy. Tím, ktorý získal najviac bodov, získal v závere konferencie model  prenosnej vodnej elektrárne, ktorú môže škola využiť ako pomôcku na hodinách fyziky.

Žiaci zapojení do projektu počas konferencie prezentovali fyzikálne zákony, ktorými sa počas projektu zaoberali. Informovali o ich objaviteľoch a  využití v bežnom živote. Následne predstavili program výmenných pobytov na Slovensku a v Litve, porozprávali o svojich zážitkoch  a zaujímavostiach.

V závere svojich prezentácií predstavili výstavbu modelu prenosnej vodnej elektrárne a  ukázali videozáznam z jej praktického  odskúšanie na rieke v Litve.

Každá  zúčastnená škola si odniesla  fyzikálnu príručku, ktorá obsahuje fyzikálne zákony, ich históriu, informácie o objaviteľoch, námety na demonštračné pokusy a niekoľko fyzikálnych príkladov k jednotlivým zákonom. Táto príručka bola jedným z výstupov projektu  Erasmus+.

Žiaci na konferencii  ukázali, ako jednoducho  a zaujímavo je možné spojiť fyziku s  nemčinou a zdokonaľovať sa prácou na projekte v oboch týchto predmetoch.

 

Súvisiace články

30.05.2018 07:44

Dobrý pedagóg sa učí celý život, zbiera nové podnety a nápady.

Úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na súťaži kreativity v Maďarsku
01.08.2017 09:24

Robot žiakov z Trnavy bodoval v Austrálii

TRNAVA - LEGO už nie je len detskou hrou – z farebných stavebníc sa dnes stavajú roboty, ktoré deťom umožňujú nahliadnuť do sveta vedy a techniky. Štyria žiaci Anglicko-slovenskej bilingválnej školy BESST v Trnave reprezentoval...
15.09.2017 21:35

Žiaci SOŠ Šaľa zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdetvo na stáži v Portugalsku

V dňoch 25. 7. 2017 – 15. 8. 2017 sa traja žiaci študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastnili mobilitnej štáže v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku.