Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
18.10.2018 13:10

Konferencia k projektu Erasmus+ Litva

Dňa 9. 10 . 2018  sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila fyzikálna konferencia ako záver projektu Erasmus+ na tému  „ Prenosná vodná elektráreň". Projekt bol zameraný na propagáciu prírodných vied, hlavne fyziky a jeho komunikačným jazykom bola nemčina.

Konferencie za zúčastnili pozvaní žiaci základných a stredných škôl  zo Zvolena a Banskej Bystrice, ktorí  majú záujem o fyziku, učitelia fyziky a ďalší hostia. Pozvaní žiaci vytvorili školské tímy, ktoré počas konferencie riešili rôzne interaktívne fyzikálne úlohy. Tím, ktorý získal najviac bodov, získal v závere konferencie model  prenosnej vodnej elektrárne, ktorú môže škola využiť ako pomôcku na hodinách fyziky.

Žiaci zapojení do projektu počas konferencie prezentovali fyzikálne zákony, ktorými sa počas projektu zaoberali. Informovali o ich objaviteľoch a  využití v bežnom živote. Následne predstavili program výmenných pobytov na Slovensku a v Litve, porozprávali o svojich zážitkoch  a zaujímavostiach.

V závere svojich prezentácií predstavili výstavbu modelu prenosnej vodnej elektrárne a  ukázali videozáznam z jej praktického  odskúšanie na rieke v Litve.

Každá  zúčastnená škola si odniesla  fyzikálnu príručku, ktorá obsahuje fyzikálne zákony, ich históriu, informácie o objaviteľoch, námety na demonštračné pokusy a niekoľko fyzikálnych príkladov k jednotlivým zákonom. Táto príručka bola jedným z výstupov projektu  Erasmus+.

Žiaci na konferencii  ukázali, ako jednoducho  a zaujímavo je možné spojiť fyziku s  nemčinou a zdokonaľovať sa prácou na projekte v oboch týchto predmetoch.

 

Súvisiace články

14.02.2018 08:05

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci privítali výnimočnú a vzácnu návštevu

Pani Lívia Klausová, veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku na SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci
28.02.2020 10:35

Medzinárodné spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní dizajnérov

Zahraničné pobyty umožňujú študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si nové postupy, ktoré sa už osvedčili v praxi u zahraničných partnerov.