Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
06.04.2020 18:46

Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut". Počas nej sa stretli naši žiaci so svojimi partnermi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Krátkodobá výmena skupín žiakov poskytla priestor na vzdelávanie, realizáciu pracovných aktivít podľa plánu projektu ako aj na kultúrno-poznávacie aktivity.

Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prišli do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi. Stali sa tak na niekoľko dní súčasťou každodenných situácií v našom prostredí.

Úvodné aktivity, zamerané na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, prispeli k vytvoreniu príjemnej priateľskej atmosféry. Žiaci a ich učitelia si pripravili spoločnú medzinárodnú prehliadku tradičných produktov, ktoré každý priniesol z vlastnej krajiny. Počas nej si prišli na svoje všetci vedomostichtiví labužníci. K prejavenej pohostinnosti prispeli zástupcovia partnerských škôl aj svojím slovným komentárom v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu.

Počas aktivít v škole sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu  jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a získavali vedomosti v oblasti svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Žiaci zvolenského gymnázia predstavili hosťom prostredníctvom prezentácií svoju školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Prehliadku Zvolena sme zrealizovali interaktívnou formou, správne odpovede na kvízové otázky o našom meste získali naši partneri priamo počas prehliadky zaujímavostí a pamiatok Zvolena.

Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, účastníci projektu získavali a zároveň aj preukazovali svoje vedomosti v téme Zdravie. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow" , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App. V práci vo dvojiciach a v tíme žiaci využili a prehĺbili aj svoje soft skills - teda jemné zručnosti, ktoré by mali byť dôležitou súčasťou výbavy každého študenta.

Popri bohatej náplni pracovných aktivít bola súčasťou programu prehliadka pamiatok UNESCO nachádzajúcich sa v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Účastníci navštívili Banskú Štiavnicu, v ktorej si prezreli Banské múzeum v prírode, historické centrum mesta a Dom Maríny. Z prírodných zaujímavostí sme obdivovali jaskyňu Domica, patriacu taktiež do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi ďalšie navštívené pamiatky UNESCO patril drevený kostolík v Hronseku. V Literárno-hudobnom múzeu v Banskej Bystrici nechýbalo zoznámenie sa s naším tradičným hudobným nástrojom - fujarou.

Počas záverečného dňa sme v  škole uskutočnili diskusiu a reflexiu k aktivitám projektu, evalváciu aktivít. Formulovali sme  návrhy na zlepšenie, pripravili správy a navrhli formy diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili akcie, ktorých sa zúčastnili, ako aj celkovú atmosféru a vzájomnú spoluprácu. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže, plagáty a slovné karty zachytávajúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.

Súvisiace články

28.03.2018 13:59

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na projektovom stretnutí vo francúzskom meste Épinal

Šesť žiakov druhých ročníkov a dvaja pedagógovia z Obchodnej akadémie v Lučenci sa v rámci projektu „Business throughout Europe“ prostredníctvom programu ERASMUS+ aktivita KA2 v termíne od 18. marca 2018 do 24. marca 2018 zúčas...
22.11.2018 12:58

Obchodná akadémia v Lučenci získala v hodnotení INEKO opäť prvenstvo v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja

V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja patrí Obchodnej akadémii v Lučenci 1. miesto, na čo sme patrične hrdí. Toto krásne umiestnenie vnímame ako morálne ocenenie našej snahy o neustále skvalitňovanie prípravy našich žia...