Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
04.05.2017 07:30

Lýceisti Strednej priemyselnej školy v Martine praxovali vo Veľkej Británii

Začiatkom novembra 2016 navštívili členovia konzorcia stredných odborných škôl v Martine (Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola Martin a organizácia K. A. B. A. Slovensko) so zástupcami mestského úradu britské mesto Dudley. Cieľom návštevy, ktorú realizovala K. A. B. A. Slovensko v rámci projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“ bolo posilnenie už prebiehajúcej spolupráce medzi strednými odbornými školami.

Foto: RNDr. Miroslava Šturmová

Tento cieľ sa začal napĺňať už v marci 2017, kedy desať  žiakov  3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Martine, odbor technické lýceum, dostalo príležitosť  absolvovať svoju povinnú dvojtýždňovú prax v Dudley College. V čase od 11.3. do 25.3. 2017  nadobúdali  nielen nové poznatky z oblasti IT,  ale spoznávali aj históriu,  kultúru, zvyky a rodinné prostredie tejto krajiny.

Dudley je veľké mesto vo West Midlands v  Anglicku, 17 km  na severozápad od Birminghamu .  Pôvodne obchodné Dudley sa  stalo  jedným z miest, kde sa zrodila priemyselná revolúcia.  V 19. storočí vyrástlo v priemyselné centrum (výroba železa, ťažba uhlia  a vápenca). Zaujímavosťou je, že  tu bola vyrobená kotva do slávneho Titanicu, vážiaca takmer 15 ton.  Medzi turistické atrakcie mesta patrí Dudley ZOO, hrad Dudley, skanzen Black Country Living Museum a historické trhovisko.

 Odborný program bol zameraný  na tvorbu algoritmov, rozvoj logického myslenia a  programovací jazyku Python. Amol Kshatriya,  náš lektor, viedol hodiny nielen profesionálne, ale aj veľmi zaujímavo, s dôrazom na logiku, nie na programovací jazyk. Riešené problémy boli z bežného života, blízke každému. A tak bol celý kurz prínosom pre všetkých účastníkov, nielen pre žiakov so zameraním na informatiku.

Vyriešením zadaného problému, spoluprácou v skupine a prezentáciou riešenia posledný deň v škole  žiaci v praxi preukázali nadobudnuté vedomosti a zručnosti a získali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu programovacieho jazyka Python v anglickom jazyku. Po návrate domov na hodine programovania prezentovali nielen svoje riešenia zadaných úloh žiakom 2. ročníka technického lýcea, ale podelili sa s nimi aj o svoje dojmy a skúsenosti z pobytu vo Veľkej Británii.

Okrem odborného programu sme počas pobytu absolvovali aj výlety a exkurzie. Navštívili sme jeden z najpozoruhodnejších skanzenov vo Veľkej Británii - Black Country Living Museum. Prezreli sme si pôvodné dobové domy, obchody,  priemyselné budovy z mestských štvrtí Dudley, Sandwel, Walsall a mesta Wolverhampton (oblasť známa ako „Black Country") a exponáty, ktoré sa v tejto oblasti vyrábali, ochutnali tradičné anglické „fish and chips".

Jeden deň sme strávili v  Stratford Upon Avon – v meste významného anglického spisovateľa, dramatika a herca, Williama Shakespeara. Počas 90-minutovej autobusovej prehliadky „Hop-On-Hop-Off-Tour" s výkladom  sme mohli vidieť a dýchať atmosféru najvýznamnejších  miest tohto čarovného historického mestečka. 

V návštevníckom centre továrne Cadbury na výrobu čokoládysme nielen spoznali históriu, výrobu a kúzlo Cadbury cukroviniek, ale ich aj ochutnali.

Niekoľkokrát sme navštívili  aj druhé najväčšie mesto Anglicka,  Birmingham. Mesto sa preslávilo ako hnacia sila Priemyslovej revolúcie vo Veľkej Británii, čo sa odrazilo aj v jeho pomenovaní - „továreň sveta" alebo „mesto tisícich remesiel".

Vďaka profesionálne pripravenému projektu pracovníkmi K.A.B.A. Slovensko, ústretovému a priateľskému prístup nášho lektora a ďalších zamestnancov Dudley College, najmä Rachel Jevons a Emma Hockley z International Office, ostanú dva týždne strávené v Anglicku v našej pamäti  navždy ako veľmi  pekná a zmysluplná spomienka.

 

Text a foto: RNDr. Miroslava Šturmová

Súvisiace články

14.02.2018 08:05

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci privítali výnimočnú a vzácnu návštevu

Pani Lívia Klausová, veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku na SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci
13.05.2019 11:29

Náš ďalší úspech v programe Erasmus+

Vďaka programu Erasmus+ a projektu Projektový manažment pre medzi kultúrne výmenné projekty v Európe sa podarilo Hotelovej akadémii získať grant na účasť 2 učiteľov na seminári, ktorý sa konal v meste Heraklion na Kréte.