Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ elektrotechnická Prešov
01.07.2020 20:43

Netradičné ukončenie školského roka 2019/2020

Dištančná forma vzdelávania počas pandémie COVID-19 bola plná nezvyčajností. V takomto duchu sa nieslo aj ukončenie školského roka 2019/2020 na SPŠE v Prešove spojené s odovzdávaním vysvedčení. Študenti jednotlivých tried sa po dlhom čase stretli vo svojich učebniach s triednymi učiteľmi, aby si prevzali vysvedčenia a i ocenenia za svoju prácu.

            Dištančná forma vzdelávania počas pandémie COVID-19 bola plná nezvyčajností. Prázdne školy, poloprázdne dopravné prostriedky a ulice. Viacerí z nás ostali doma, len aby zabránili šíreniu vírusu. V rámci mimoriadnych vládnych opatrení prebiehala výučba prostredníctvom on-line komunikácie. Na tú v takejto miere neboli zvyknutí pedagógovia, rodičia a ani deti. Museli sme sa prispôsobiť vzdelávaniu na diaľku, novým formám prezentovania učiva. Snažili sme sa vykonávať spätnú kontrolu študentov, ktorá sa, samozrejme, nemohla zaobísť bez participácie rodičov.

            V duchu tejto nezvyčajnosti sa nieslo aj ukončenie školského roka spojené s odovzdávaním vysvedčení. Boli sme zvyknutí na plný školský dvor či telocvičňu, kde sme sa všetci stretli poslednýkrát pred zaslúženým letným oddychom. Tento školský rok však kvôli bezpečnosti prebiehal posledný deň trošku ináč.Študentom bola hneď po príchode do školy odmeraná teplota, jednotlivé triedy sa stretli vo svojich učebniach, kde sa stretli so svojimi triednymi učiteľmi. Neboli sme však ukrátení o spoločné chvíle a skutočnosť, že sme sa videli po dlhom čase spôsobila, že sme si všetci boli akísi cennejší.

          V úvode sme si vypočuli aj príhovor riaditeľky prostredníctvom školského rozhlasu. V triedach boli ocenení študenti, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v rôznych súťažiach a vykazovali výborné študijné výsledky.

          Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení sa študenti rozlúčili s triednymi učiteľmi, spolužiakmi, kamarátmi a vydali sa smerom k vytúženému letnému oddychu.

       Všetkým učiteľom a študentom ďakujeme za všetko, čo v tomto ťažkom období vykonávali. Nebolo to vôbec jednoduché, ale spoločnými silami sme to zvládli. Prajeme krásne letné prázdniny a tešíme sa na najbližšie stretnutie v septembri.

 

Mgr. Lukáš Zgola

Súvisiace články

26.02.2020 11:38

Dizajn platobnej karty navrhla študentka bratislavskej Školy dizajnu

Umelecký rad platobných kariet dopĺňa banka o nový dizajn študentskej karty z dielne mladej vychádzajúcej hviezdy v oblasti fotografie.
13.05.2017 07:49

Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o sú...
27.05.2018 15:22

TO SME MY 2018

Pozvánka na výstavu