Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola,
14.01.2019 07:59

Novoročné zamyslenie namiesto vinšov

Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké

Položme si otázku: Čo vlastne spoločnosť je? Potrebujeme ju? Patrí každý z nás do nejakej spoločnosti? Určite áno. Človek je bytosť, ktorá potrebuje k životu ľudí. Každý z nás je jedinečný a iný. Máme svoje negatíva i pozitíva. Naše pocity, skúsenosti, ale aj povahy prenášame do kolektívu, v ktorom sa nachádzame. Ovplyvňujeme ho a čiastočne aj riadime. „Ten, kto nedokáže žiť v spoločnosti alebo ju nepotrebuje, pretože je sebestačný, musí byť buď zviera alebo boh." - Aristoteles

Už dávni spisovatelia sa venovali téme spoločnosť. Je to slovo, ktoré sa často skloňuje aj v literatúre. Autori sa často opierali o túto tému, pretože mnohokrát nesúhlasili s delením ľudí na nižšie a vyššie vrstvy. Odsudzovali to. Zmenilo sa odvtedy niečo? Nemyslím si. Aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí konajú len vo svoj prospech. Bohužiaľ sa nevieme poučiť z minulosti. Robíme stále tie isté chyby.

Načo bola a je dobrá spoločnosť? Ľudia v spoločnosti boli a sú odvážnejší. Neboja sa vyjadriť svoj názor, keď vedia, že pri nich niekto stojí. Takým príkladom sú DAV-isti. Ladislav Novomeský mal okolo seba skupinu mladých ľudí, ktorí sa nebáli venovať istým témam. Dokázali sa vyjadriť, ale aj vzbúriť proti dobe.

Pri otázke či sa spoločnosť zmenila za tie roky, je ťažké odpovedať. Myslíme si, že spoločnosť sa musela zmeniť. Lenže spoločnosť tvoria ľudia. A človek sa nemení. Charakter ľudí zostáva vždy rovnaký. Všetky zlé ale aj dobré vlastnosti ľudí ostávajú na Zemi navždy. Človek nedokáže riadiť svoje emócie. Veľakrát konáme bezhlavo. Lenže dokážeme tieto emócie krotiť, a preto sme zodpovední za svoje činy.

Závisť. Závisť patrí k ľudským emóciám, ktoré nedokážeme riadiť. Každý z nás sa s ňou už stretol. Číha na každom rohu. Závisť bola a vždy bude metlou spoločnosti. Hovorí sa, že peniaze vládnu svetu. Možno je to pravda, ale Curt Goetz povedal: „Nie peniaze, ale závisť vládne svetu." Bohužiaľ je to pravda. Čo je horšie? Peniaze či závisť? Ja osobne si medzi týmito dvoma neviem vybrať. Peniaze kazia charakter ľudí, ale závisť rozdeľuje ľudí. Kresťanstvo ju považuje za jeden zo siedmich hlavných hriechov. Položme si otázku, či sme zodpovední za niečo, čo máme vrodené. Závisť je emócia, ktorú nedokážeme riadiť. Lenže ju dokážeme skryť a tváriť sa tak, aby sme tomu druhému neublížili.

Radosť. Radosť je ďalšou ľudskou emóciou, ktorej výsledkom je úsmev. Je neodmysliteľnou súčasťou života. Potrebuje ju každý? Radosť je ako med. Sladký pocit, s ktorým sme silnejší a zdravší. Každý z nás potrebuje k životu pocit šťastia, pozitívnu náladu, smiech... Bez radosti by naša psychika bola chorá a bezvládna. Je radosť v spoločnosti rovnaká? Radosť bola a vždy bude. Lenže radosť sa zmenila. Dnes je život ľahší ako kedysi. Ľudia sa nevedia tešiť z maličkostí, čo život prináša. Sú nároční a potrebujú čo najviac.

Áno. Spoločnosť je veľmi dôležitou súčasťou života nás ľudí, pretože naša psychika je ovplyvnená aj ľuďmi okolo nás. Je dôležité si vybrať správny kolektív. Treba si uvedomiť, prečo sme na tomto svete. Predsa aby sme robili radosť iným, pretože to z nás robí ľudí.

 

„Niektorí ľudia sú v najhoršej spoločnosti vtedy, keď sú sami." - Jozef Tadian

Erik Szabó, III. A

Súvisiace články

23.09.2017 19:50

Socha Dávida už rok krášli areál Elbákov

Hlavným poslaním Súkromného športového gymnázia ELBA, ktoré v tomto školskom roku začína písať 12. kapitolu svojej histórie, je o. i. presvedčiť každého žiaka, že sa oplatí dobre študovať a že životný úspech sa len tak sám od s...
11.04.2019 14:07

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci v poľskom Elblagu

Druhé projektové stretnutie v rámci programu Erasmus plus KA229 sa uskutočnilo v poľskom Elblagu v dňoch od 1. apríla do 5. apríla v priestoroch Zespol Szkol Ekonomicznych i Ogolnoksztalcacych.
17.06.2018 19:25

Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Prešovská ELBA zaviedla tradíciu oceňovania a vzdania úcty zaslúžilým. V jej areáli nedávno pribudla už druhá busta významnej prešovskej osobnosti, ktorú škola nainštalovala na Nádvorí úspechov a ktorá je zároveň aj akousi inšp...