Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
17.02.2020 17:12

Obchodná akadémia Lučenec úspešná na krajskom kole SIP

Február je tradičným termínom konania krajských kôl SIP – súťaž v spracovaní a úprave textu na počítači. Súťažiaci zo stredných škôl v Banskobystrickom kraji sa tento rok stretli na SOŠ obchodu a služieb v Krupine dňa 13.02.2020 a „pisárom“ z Obchodnej akadémie v Lučenci sa naozaj darilo.

Február je tradičným termínom konania krajských kôl SIP – súťaž v spracovaní a úprave textu na počítači. Súťažiaci zo stredných škôl v Banskobystrickom kraji sa tento rok stretli na SOŠ obchodu a služieb v Krupine dňa 13.02.2020 a „pisárom" z Obchodnej akadémie v Lučenci sa naozaj darilo.

Najväčším úspechom bolo 3. miesto v úprave textu na počítači, ktoré získal Peter Štefančík. V časovom limite 10 minút vykonal 65 korektúr a urobil pri tom iba 3 chyby.
4. miesto v tejto istej disciplíne získala pre našu školu Vanda Peťková.

V 10-minútovom odpise z papierovej predlohy dosiahol pekné 5. miesto David Zajic, ktorý minulý týždeň zabodoval v celoslovenskej súťaži ZAV.

Víťazom blahoželáme a našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

V. Šarkanová

Súvisiace články

01.10.2017 14:56

Európsky deň jazykov

Každoročne sa dátum 26. september spája s oslavou Európskeho dňa jazykov.
18.01.2018 15:49

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa ako partner v odbornom vzdelávaní

Na Strednej odbornej škole v Šali v  študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo i v učebnom odbore 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo majú žiaci veľa možností realizácie sa v jazdeckom športe.
05.10.2018 13:18

VŠADE DOBRE, NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LUČENCI NAJLEPŠIE

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartova...