Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
20.10.2020 12:51

Obchodná akadémia v Lučenci bola súčasťou ERASMUSDAYS

Obchodná akadémia v Lučenci sa už dlhé roky zapája do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sme sa 16. októbra 2020 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Lučenci. Žiaci a pedagógovia podporili túto akciu skutočne ušľachtilým činom, rozhodli sa totiž darovať krv.

Obchodná akadémia v Lučenci sa už dlhé roky  zapája do programu Erasmus+, v rámci ktorého jej žiaci absolvujú povinnú odbornú prax v zahraničí. Nebolo teda zvlášnosťou, že sme sa 16. októbra 2020 zapojili aj do iniciatívy Erasmusdays v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Lučenci. Žiaci a pedagógovia podporili túto akciu skutočne ušľachtilým činom, rozhodli sa totiž darovať krv. Keďže rok 2020 je pre všetkých náročný z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu, je dôležité robiť dobré skutky a darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy a preto veľké ĎAKUJEM patrí všetkým žiakom Obchodnej akadémie, ktorí sa nebáli a prišli darovať krv - V. Kička (IV. A), M. Spišiak (IV. A), K. Urbanovská (IV. B), L. Zvoncsárová (IV. B), S. Foľková (IV. B), L. Chudinová (IV. B), R. Schleicher (IV. B) a učiteľom - E. Gálová, V. Schillerová a K. Kriváková.

Erasmusdays je podujatie, ktoré sa usiluje o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. V uplynulých rokoch sa do tejto iniciatívy zapojilo 39 krajín s viac ako 1 435 podujatiami rôzneho typu. Vďaka propagácii v masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach malo podujatie Erasmusdays dosah na viac ako 116 miliónov ľudí. Slovenská republika participovala na Erasmusdays prvýkrát v roku 2019. V roku 2019 sa do ErasmusDays zapojilo 53 krajín s viac ako 3 995 podujatiami rôznych typov. Slovensko sa zároveň umiestnilo na prvom mieste v počte zorganizovaných podujatí spomedzi ďaľších 17 krajín, ktoré sa do ErasmusDays zapojili po prvýkrát a Obchodná akadémia nemohla medzi účastníkmi chýbať.

Mgr. Edita Gálová

Súvisiace články

26.05.2017 08:54

Shakespeare´s Day v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline

Súťaž inšpirovaná velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má svoju tradíciu aj v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline. Aj tento rok sa stretli talentovaní recitátori, speváci a výtvarníci, aby každý svojím ...
03.06.2020 12:49

Ocenenie štvrtákov na SPŠE

Covid-19 zmenil v živote študentov mnoho dovtedy konvenčných postupov pri ukončovaní SŠ. A ako to vyzeralo u nás?
11.04.2018 12:37

40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Ďalší úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na SOČ