Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
22.01.2019 14:36

Obchodná akadémia v Lučenci hostila Talianov, Poliakov a Španielov

Obchodná akadémia v Lučenci privítala v rámci projektového stretnutia Erasmus+ KA229 na svojej pôde hostí z troch partnerských krajín, z Poľska, Španielska a Talianska. Cieľom projektu je založenie virtuálnej cestovnej kancelárie a s tým spojených cieľových produktov ako sú brožúra o kultúrnych pamiatkach každej zúčastnenej krajiny, štvorjazyčný slovník turistických fráz, webová stránka a zorganizovanie turistických ciest spolu s rozvojom podnikateľských a jazykových zručností, kompetencií a vedomostí. Prvé projektové stretnutie v trvaní od 14. januára do 18. januára 2019 otvorila riaditeľka školy Ing. Katarína Benčíková predstavením priestorov našej obchodnej akadémie a pedagogického zboru.

Obchodná akadémia v Lučenci privítala v rámci projektového stretnutia Erasmus+ KA229 na svojej pôde hostí z troch partnerských krajín, z Poľska, Španielska a Talianska.

Cieľom projektu je založenie virtuálnej cestovnej kancelárie a s tým spojených cieľových produktov ako sú brožúra o kultúrnych pamiatkach každej zúčastnenej krajiny, štvorjazyčný slovník turistických fráz, webová stránka a zorganizovanie turistických ciest spolu s rozvojom podnikateľských a  jazykových zručností, kompetencií a vedomostí.

Prvé projektové stretnutie v trvaní od 14. januára do 18. januára 2019 otvorila riaditeľka školy Ing. Katarína Benčíková predstavením priestorov našej obchodnej akadémie a pedagogického zboru.

V pondelok prezentovali jednotliví partneri svoje krajiny, región a školu. Žiaci hostiteľskej krajiny pripravili prehliadku nášho mesta spojenú s návštevou Radnice a Synagógy. Nasledujúci deň pracovali všetci zúčastnení formou súťaže na logu virtuálnej cestovnej kancelárie. Zvíťazilo logo našich španielskych partnerov. V dopoludňajších hodinách navštívili firmu Sonne Chrystal Ondreja Trčana v Poltári, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu. Popoludní pokračovalo  zoznamovanie s naším mestom návštevou regionálneho centra Matice slovenskej, kde si naši hostia prezreli výstavu krojov a krojových súčastí z regiónu Novohrad a Podpoľanie zo súkromnej zbierky Daniely Šulekovej. Atmosféru všetkým spríjemnilo vystúpenie Folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky. Večer si všetci vychutnali v Tančiarni a pivárni Franz. V stredu pokračovala práca na projekte Erasmus+ KA229 tvorením štvorjazyčného slovníka najpoužívanejších fráz v cestovnom ruchu a diskusiou s IT- technikom o webovej stránke virtuálnej cestovnej kancelárie. Naši partneri si prezreli ďalšie pamätihodnosti Lučenca a navštívili neďalekú Halič, kde v zámku Galicia Nueva dýchol na všetkých kus dávnej histórie. Vychutnať si miestne delikatesy bolo pre každého nepochybne príjemným zážitkom. Modifikácia webovej stránky virtuálnej cestovnej kancelárie bola predmetom činnosti na štvrtkovom stretnutí. Žiaci sa tiež stretli s odborníkom na cestovný ruch, s ktorým diskutovali o tejto zaujímavej problematike. Cieľom prednášky bolo oboznámenie žiakov s možnosťami založenia cestovnej kancelárie. Konzultant uviedol, čo je hlavným poslaním cestovnej kancelárie a výhody a nevýhody podnikania v tejto oblasti z vlastnej praxe.

Popoludní program projektového stretnutia pokračoval na bowlingu, kde všetci zúčastnení upevňovali partnerskú spoluprácu. Komunikáciou v cudzom jazyku si precvičili svoje jazykové kompetencie.

Posledný deň žiaci dokončovali projektové produkty a v krátkej ankete hodnotili pozitíva a negatíva prvého projektového stretnutia. Žiaci a učitelia diskutovali o spoločnom projekte a plánovali nasledujúce projektové stretnutie v susednom Poľsku.

Prvé projektové stretnutie Erasmus+ KA229 „Be what you want to be, do what you want to do" vyvrcholilo „Slovenským večerom" v typickej slovenskej kolibe v Ožďanoch, kde si naši hostia vychutnali jedlá tradičnej slovenskej kuchyne.

Už dnes sa tešíme na ďalšie pracovné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ KA229 v poľskom meste Elblag pri Baltickom mori.

PhDr. PaedDr.  Mariana Fehérová

Súvisiace články

27.03.2019 13:39

Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou

Predstavitelia Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku na pôde SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci
03.10.2017 13:44

Jesenné hodnotenie koní na SOŠ, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je každoročne vo všetkých významných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní,  jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.